Lista över ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien

Wikimedia-listartikel

Lista över ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien, sorterad efter år för inval samt ledamotsnummer. Namn och ledamotsnummer för utländska ledamöter anges i kursiv stil eftersom dessa utgör en separat kategori med en annan, parallell nummerserie. Korresponderande ledamöter anges i kursiv stil med K framför numret. Hedersledamöter har inget ledamotsnummer. Ledamotskapet av Kungliga Vetenskapsakademien betecknas med förkortningen LVA.

Det totala antalet ledamöter invalda från 1739 till årsskiftet 2010/2011 är cirka 2873 stycken, varav cirka 1617 invalda som svenska (resp. norska under unionstiden), cirka 1230 som utländska ledamöter, 23 stycken som korresponderande ledamöter åren 1815–1817, och cirka 15 som hedersledamöter. De svenska hedersledamöterna var prinsar av svenska kungahuset och har betecknats "förste ledamot" (1810–1844), "förste hedersledamot" (1846–1904) respektive "svensk hedersledamot" (från 1905). Antalet invalda är inte exakt lika med ledamotsnumret för den sist invalda, då dels korrigeringar av ledamotsnummer har skett där "halvnummer" införts i listan, och dels då vissa ledamöter har fått ett nytt nummer när de flyttats mellan kategorierna svensk och utländsk ledamot.

1700-taletRedigera

1739Redigera

Akademiens grundare

Ledamotsnumren 1–5 lottades ut bland de fem grundare som deltog i första sammanträdet, och den icke närvarande grundaren fick ledamotsnummer 6.

Övriga

Ledamotsnumret för invalda ledamöter utdelades inledningsvis, under perioden 1739–1744, efter den ordning ledamöterna introducerades snarare än efter ordning för själva invalet. I några fall har ledamöterna ej introducerats samma år som de valdes in.

1740–1749Redigera

1740

1741

1742

1743

1744

1745

Från detta år tilldelades ledamotsnumren i huvudsak efter datum för inval. Även utländska ledamöter började väljas in detta år, men började införas i medlemsmatrikeln först 1747.

1746

1747

Från detta år finns även utländska ledamöter i medlemsmatrikeln.

Vissa av de inledningsvis invalda utländska tycks inte ha underrättats om sitt inval, eller aldrig ha bekräftat ledamotskapet, och har därför aldrig tilldelats ledamotsnummer eller tagits upp i senare matriklar. Detta gäller följande personer invalda 3 maj 1747:

1748

1749

1750–1759Redigera

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760–1769Redigera

1760

1761

1762

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770–1779Redigera

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780–1789Redigera

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790–1799Redigera

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800-taletRedigera

1800–1809Redigera

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1808

1809

1810–1819Redigera

1810

1812

1813

1815

1816

1817

1819

1820–1829Redigera

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830–1839Redigera

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840–1849Redigera

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850–1859Redigera

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860–1869Redigera

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870–1879Redigera

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880–1889Redigera

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890–1899Redigera

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900-taletRedigera

1900–1909Redigera

1900

1901

1902

1903

1904

 • 488½. se år 1890
 • 489½. se år 1890

1905

1904 fick KVA nya grundstadgar, där klassindelningen ändrades, och antalet klasser ökades från 9 till 11. Detta ledde till att många nya ledamöter kunde inväljas från 1905. Bland annat fick nu även klassen "övriga vetenskaper och förtjänst om vetenskaplig forskning" (11. klassen med den nya numreringen) möjlighet att välja in utländska ledamöter, vilket de förut ej haft. En annan orsak till förändring 1905 var unionsupplösningen, vilket ledde till att de norska ledamöterna nu räknades till de utländska.

1906

1907

1908

1909

1910–1919Redigera

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920–1929Redigera

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930–1939Redigera

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940–1949Redigera

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950–1959Redigera

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960–1969Redigera

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970–1979Redigera

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980–1989Redigera

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990–1999Redigera

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000-taletRedigera

2000-2009Redigera

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010-2019Redigera

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-Redigera

2020

KällorRedigera

Listan har sammanställts i huvudsak från följande källor:

 • Kungl. Vetenskapsakademien (1964-2001). Matrikel. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien. Libris länk  Innehåller listor över samtliga levande ledamöter respektive årgång, med invalsdatum, ledamotsnummer, yrkesbefattning och verksamhetsinstitution.
 • Kungl. Vetenskapsakademiens årsberättelse (Documenta). Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien. 1973-2008. Libris länk  De första åren endast kort info om avlidna ledamöter, från omkr. 1990 kompletta listor med årets nyinvalda, från 1992 även med ledamotsnummer, och mycket kort biografisk beskrivning.
 • Dahlgren Erik Wilhelm, red (1915). Kungl. svenska vetenskapsakademien: personförteckningar 1739-1915. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Libris länk  Komplett lista över invalda 1739–1915 inklusive ledamotsnummer, datum för inval och mycket kort biografisk beskrivning.
 • Skottsberg Carl, red (1957). Kungl. svenska vetenskapsakademien: personförteckningar 1916-1955. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Libris länk  Komplett lista över invalda 1916–1955 inklusive ledamotsnummer, datum för inval och mycket kort biografisk beskrivning.
 • Kungl. Vetenskapsakademien: Ledamöterna, listor i april 2009-oktober 2009. Upptar nu levande ledamöter. Listar enbart ledamotsnummer. Datum för inval finns i pressmeddelanden, som finns från år 2002, men med enstaka luckor.
 • Vem är det, årgång 1969 och 1993.
 • Uppgifter i ledamöternas artiklar, vilka i sin tur tagits från olika källor. För ledamöter invalda till början av 1900-talet har i allmänhet Nordisk familjebok och Svenskt biografiskt handlexikon utnyttjats.
 • Några källor som har utnyttjats, har senare blivit redundanta relativt mer kompletta källor.
  • Vetenskapsakademiens årsbok (ISSN 0373-8272), årgångarna 1903, 1904, 1905, 1906, 1910, 1911, 1958, 1959. Listar datum för inval, men ej ledamotsnummer.
  • Sveriges Statskalender, årgång 1887. Listar årtal för inval.
 • Kungl. Vetenskapsakademien: Ledamöter
 • Kungl. Vetenskapsakademien: Nyheter 2011-2017