Öppna huvudmenyn

Utmärkt artikel

Från vänster till höger: jagarna Remus, Romulus, Psilander och Puke på Nya Varvet i Göteborg den 10 juli 1940.

Psilanderaffären var en incident som inträffade i Skaalefjord nära TorshamnFäröarna den 20 juni 1940 då de fyra svenska jagarna HMS Psilander, Puke, Romulus och Remus uppbringades av brittiska flottan. Tillslaget skall ha skett av oro för att tyska flottan annars skulle uppbringa jagarna och ta dem i tysk tjänst när de lämnat Nordsjön.

Att svenska jagare befann sig vid Färöarna, vid en för Storbritannien kritisk tidpunkt i juni 1940, berodde på det akuta behov av krigsmateriel som uppstod på svensk sida vid andra världskrigets utbrott i september 1939. Italien var ett av få länder som kunde sälja lämplig materiel och ett snabbt inköp av fyra jagare genomfördes. Fartygen testades i La Spezia under mars och april 1940. Efter en lång och dramatisk hemresa, fördröjd bland annat av hastigt uppkomna reparationsbehov och svårigheten att skaffa drivmedel, hamnade jagarna tillsammans med medföljande passagerarfartyget Patricia och tankern Castor vid Färöarna, sedan striderna i Västeuropa tvingat fartygen att undvika området runt Engelska kanalen.

En dryg vecka senare återfick Sverige de beslagtagna jagarna efter intensiv diplomatisk aktivitet, och fartygen kunde slutligen segla till Göteborg. Eftersom jagarstyrkans befälhavare kommendörkapten Torsten Hagman hade överlämnat rustade svenska örlogsfartyg till främmande makt utan strid, ifrågasattes hans handlande och förberedande förhör hölls vid fältkrigsrätten vid västkustens marindistrikt. Då ärendet inte gick vidare till rättegång blev Hagman heller aldrig offentligt friad i domstol för sitt beslut. ► Läs mer


Senast visade utvalda artiklar: Valtteri BottasLirorSkara Brae


Aktuell artikel

Donna Strickland 2017.

Pågående: Syriska inbördeskriget Uefa Nations League 2018/2019
Nyligen avlidna: Bo Cavefors Paul Allen Arto Paasilinna Leif Axmyr Montserrat Caballé
Val: Brasilien


Läs på ett annat språk