Pehr Zetzell

svensk militärläkare

Pehr Zetzell, född 4 september (gs) 1724 i Söderköping, död 22 juli 1802 på Kvissberg i Vinnerstads socken, var en svensk militärläkare.

Pehr Zetzell. Oljemålning.

BiografiRedigera

Zetzell blev student i Uppsala 1744 och medicine doktor 1754. Därefter reste han 1755 utrikes, studerade nära ett år anatomi i Berlin och ägnade sig bland annat åt studiet av de franska fältsjukhusen. Han återkom 1757 och kallades samma år till förste fältmedikus vid svenska armén i Pommern, vid vilken befattning han kvarstod till krigets slut, 1762, och ansågs under denna period ha fullgjort sina åligganden utomordentligt.

Efter hemkomsten anställdes han som garnisonsmedikus i Stockholm, erhöll 1763 fullmakt som extra ordinarie assessor i Collegium medicum och var 1772-74 ordinarie assessor där. I kollegiet utarbetade han det, som särskilt rörde armén, och bidrog till att bereda 1774 års medicinalförfattningar. Den stora förmögenhet som han byggt upp använde han till inköp av lantegendomar i Östergötland och flyttade därför 1784 till Norrköping.

Zetzell utgav bland annat några meddelanden i Vetenskapsakademiens handlingar och invaldes 1756 i nämnda akademi, där han tog inträde 23 april 1757.

BibliografiRedigera

  • Anmärkningar uti läkare-konsten, samlade under en utländsk resa, och meddelte kongl. sv. vet. academien, uti et tal den 23 april 1757, af Pehr Zetzell ... då han intog sit säte såsom ledamot i academien. På kongl. vetenskaps academiens : befallning. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1757.
  • En soldats helsa. På herr general en chefs befallning upsatt af P. Zetzell. (Greifswald, tryckt hos A.F. Röse 1761.)
  • Tal, om en svensk soldats föda i fält; hållet för kongl. vetensk. academien, den 2 maji 1764 / Af Pehr Zetzell... Då han uphörde at vara præses. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1764.
  • Tal, om sjukligheten i fält, i anledning af pommerska kriget ifrån år 1757 til 1762; hållet för kongl. vetenskaps-academien, vid præsidii nedläggande, den 21 jul. 1779, af Pehr Zetzell ... Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1779.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Zetzell, Per, 1904–1926.