Jacob Åkerman (professor)

svensk läkare

Jacob Åkerman, född 28 oktober 1770 i Rone, Gotlands län, död 21 maj 1829 i Uppsala, var en svensk läkare.

Jacob Åkerman.

Biografi redigera

Åkerman var son till kyrkoherden i Rone, Israel Åkerman och dennes hustru Kristina Amalia Toftén och gifte sig 1801 med Gustafva Acrel, dotter till Johan Gustaf Acrel och Anna Margareta Borell.[1] Åkerman blev student i Uppsala 1784, tjänstgjorde 1790 som läkare vid Västra armén samt promoverades till medicine doktor 1793. Han blev tillförordnad prosektor i Uppsala 1797 och anställdes samtidigt som kirurgAkademiska sjukhuset. År 1805 utnämndes han till professor i anatomi och kirurgi. Han var universitetslärare i tjugofyra år, varav tre år (1812–1814) även intendent vid Sätra hälsobrunn i Västmanland. Åkerman invaldes 1822 som ledamot nummer 401 av Kungliga Vetenskapsakademien. Under hans presidium utgavs 64 akademiska disputationer; dessutom offentliggjorde han några iakttagelser i "Acta Societatis scientiarum Upsaliensis" liksom i Svenska läkaresällskapets handlingar. Jacob Åkerman är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.[2]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Vilhelm Fredrik Palmblad, Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män: A, Volym 1, s. 21 ff
  2. ^ ”Åkerman, Jacob”. SvenskaGravar.se. https://svenskagravar.se/gravsatt/0d82f986-356a-4424-a324-8f4943d75697. Läst 28 december 2023. 

Källor redigera

Företrädare:
Pehr Svedelius
Inspektor för Gotlands nation
1805–1829
Efterträdare:
Josef Otto Höijer
Företrädare:
Samuel Liljeblad
Inspektor för Östgöta nation
1815–1829
Efterträdare:
Jacob Edvard Boethius
Företrädare:
Sven Lundblad
Uppsala universitets rektor
Ht 1817
Efterträdare:
Olof Kolmodin
Företrädare:
Lars Georg Rabenius
Uppsala universitets rektor
Ht 1823
Efterträdare:
Olof Kolmodin