Mattias Alexander von Ungern-Sternberg

en svensk friherre, fältmarskalk och politiker

Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, född den 3 mars 1689 i Stockholm, död den 13 januari 1763Äs gods i Södermanland, var en svensk friherre, fältmarskalk, lantmarskalk och politiker (Mösspartiet).

Mattias Alexander von Ungern-Sternberg
von Ungern-Sternberg iklädd uniform med harnesk för Livregementet till häst. Han bär Serafimerordens band över axeln och dess kraschan på bröstet, samt Svärdsordens kommendörskors runt halsen. Avporträtterad ca 1750 av Johan Henrik Scheffel.
Titlar
Yrke Militär och politiker
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Frankrike
Nederländerna
Försvarsgren Kavalleriet
Tjänstetid 17041762
Enhet Livregementet till häst
Slag/krig Spanska tronföljdskriget

Stora nordiska kriget

Hattarnas ryska krig Pommerska kriget

Utmärkelser Serafimerorden
Svärdsorden
Politik
Parti Mösspartiet
Mandatperiod
1742
Personfakta
Född Stockholm
Död Äs säteri, Södermanland
Släkt
Frälse- eller adelsätt von Ungern-Sternberg
Far friherre Nils von Ungern-Sternberg
Mor Christina Beatrix Palbitzki
Familj
Make/maka grevinnan Beata Sophia Mörner af Morlanda

BiografiRedigera

Mattias Alexander von Ungern-Sternberg var son till generallöjtnanten friherre Nils von Ungern-Sternberg och friherrinnan Christina Beatrix Palbitzki. Han blev 1704 volontär och 1705 arklimästare vid amiralitetet och deltog från 1706 i Spanska tronföljdskriget, först i fransk och sedan i holländsk tjänst. År 1709 återvände han till Sverige och kämpade som frivillig i slaget vid Helsingborg 1710. Han blev kapten vid Livdragonerna 1712 och hade 1731 avancerat till överstelöjtnant vid Livregementet till häst.

Under frihetstiden började han delta i det politiska livet och slöt sig till mössorna. I 1741 års ryska krig deltog han till en början, men lämnade sin post för att bevista 1742 års riksdag och eftersom kritiken mot den misslyckade krigföringen gynnade mössorna, blev han vald till lantmarskalk. Hans avancemang i armén slutade med att han 1762 fick titeln generalmönsterherre för hela armén.

von Ungern-Sternberg invaldes 1747 som ledamot nummer 110 av Kungliga Vetenskapsakademien. Han var riddare av Serafimerorden (17 april 1748) och kommendör av Svärdsorden (16 april 1748).

Hans hustru sedan 1722 var grevinnan Beata Sophia Mörner af Morlanda (1690-1773).

Se ävenRedigera

KällorRedigera