Carl-Gustaf Andrén

svensk teolog

Carl-Gustaf Andrén, född 1 juli 1922 i Slättåkra i Hallands län, död 18 april 2018[3][4], var en svensk teolog, professor och universitetskansler. Han var son till kyrkoherden Victor Andrén och Andréa Johansson och bror till professor Åke Andrén.

Carl-Gustaf Andrén
Född1 juli 1922[1]
Död18 april 2018[2] (95 år)
MedborgarskapSvenskt
SysselsättningTeolog
ArbetsgivareLunds universitet
Make/makaKarin Andrén
BarnAnders Andrén (f. 1952)
UtmärkelserChalmersmedaljen (1992)
Redigera Wikidata

Andrén avlade teologie kandidat-examen vid Lunds universitet 1947, prästvigdes 1948 och verkade som svensk präst i England och Nederländerna 1948–1950. Han blev teologie licentiat 1954 och disputerade 1957. Han promoverades till teologie jubeldoktor 2007. Efter att ha innehaft såväl undervisande som administrativa tjänster vid Lunds universitet utnämndes han 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt, en post han innehade till 1980. 1977–1980 var han även universitetets rektor, men utnämndes sistnämnda år till universitetskansler, vilket han var till sin pensionering 1987.

Andrén innehade en rad uppdrag inom olika statliga utredningar samt styrelser för organisationer och företag. Han var också ledamot och hedersledamot av ett stort antal lärda samfund, däribland Vetenskapssocieteten i Lund, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Skytteanska samfundet, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia och Finska Vetenskapsakademien[5]. Han var filosofie hedersdoktor vid Linnéuniversitetet i Växjö och hedersledamot av Göteborgs Nation i Lund, vars inspektor han också varit. 1990–2000 var han ålderman i Sankt Knuts Gille i Lund. Mellan 1964-2016 tilldelades han 16 priser. Han förlänades den Kungl. Serafimermedaljen 2002.

Carl-Gustaf Andrén var gift med förlagsredaktören Karin Andrén och de fick tre barn: Anders Andrén f.1952, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, Martin Andrén f.1956, chef för kulturarv och livsmiljö, Region Skåne, Malmö och Henrik Andrén f.1959, professor i viltekologi, Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet.

1941 - student vid Katedralskolan i Lund

1941 - inskriven vid Lunds universitet

1942-44 - militärtjänstgöring på Gotland, inklusive officersutbildning vid Karlbergs krigsskola

1947 - Teologie kandidatexamen vid Lunds universitet

1948 - prästvigd för Göteborgs stift, med tjänstgöring 1948-49 i Grimeton och Rolftorp samt Eldsberga och Tönnersjö

1949 - gift med pol mag Karin Tengwall (1927-2017), senare förlagsredaktör

1949-50 - sjömanspräst i London

1950 - sjömanspräst i Antwerpen

1950 - påbörjade forskarstudier för Sven Kjöllerström

1957 - Teologi doktor vid Lunds universitet, med avhandlingen Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid

1957-64 - Docent i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet

1964-67 - Byråchef för utbildningsbyrån vid Lunds universitet

1967-77 - Professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet

1977-80 - Rektor för Lunds universitet

1980-87 - Universitetskansler och chef för UHÄ, Stockholm

1987 - flyttade han med hustru Karin tillbaka till Lund

1961-1989 - invald i 11 akademier och lärda sällskap, bland andra Vetenskapssocieteten, Vitterhetsakademien, Vetenskapsakademien, Ingenjörsakademien, Finska vetenskapsakademien och Skytteanska samfundet

1994-96 - enmansutredare i utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen

2002 - Filosofie hedersdoktor vid Växjö universitet

2007 - Jubeldoktor

Carl-Gustaf Andrén var ordförande eller ledamot i styrelserna för ett stort antal statliga utredningar, föreningar, organisationer och sällskap, bland andra Folkuniversitetet i Sverige 1972-92, Svenska bibelsällskapet 1977-86, utredningen Forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan 1979-81, Längmanska kulturfonden 1980-87, Svenska studenthemmet i Paris 1980-88, Svenska Rominstitutets vänner 1980-90, Svenska kyrkans centralstyre 1983-86, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, bokförlaget Bra Böcker 1987-94, Ålderman i i S:t Knuts gille i Lund 1990-2000.

Tryckta skrifterRedigera

Se "Carl-Gustaf Andréns tryckta skrifter 1948-1987. Bibliografisk förteckning" av Karin Andrén, tryckt i Kyrka och universitet. Festskrift till Carl-Gustaf Andrén, 1987, s. 201-210 och "Carl Gustaf Andréns bibliografi 1987–2019" tryckt i Kyrkohistorisk årsskrift 2019, s. 17–22.

LitteraturRedigera

  • Göran Bexell, "Carl-Gustaf Andrén": Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018, s. 118–121.
  • Oloph Bexell, "Carl-Gustaf Andrén": Kyrkohistorisk årsskrift 2019, s. 13–17.
  • Dan Brändström, ”Carl-Gustaf Andrén”: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Årsbok 2019, s. 10–29.
  • Boel Flodgren m.fl. "Carl-Gustaf Andrén": Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Årsbok 2017–2018, s. 88–89.
  • Sven-Åke Selander, "Carl-Gustaf Andrén": Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 2017–18, s. 17–23

KällorRedigera

  1. ^ VIAF-identifikator, omnämnd som: Carl-Gustaf Andrén, VIAF: 23185368, läst: 9 oktober 2017, (Källa från Wikidata)
  2. ^ läs online, (Källa från Wikidata)
  3. ^ Presentation hos Kungliga Vitterhetsakademien
  4. ^ https://www.sydsvenskan.se/2018-04-20/carl-gustaf-andrn-dod
  5. ^ ”Ulkomaiset jäsenet - Foreign Members”. Suomalainen Tiedeakatemia. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141009063143/http://www.acadsci.fi/jasenet/ulkomaiset_jasenet.htm. Läst 5 mars 2015. 

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Sven Kjöllerström
Inspektor för Göteborgs nation
1967–1974
Efterträdare:
Lars Kjellén
Företrädare:
Sven Johansson
Rektor för Lunds universitet
1977–1980
Efterträdare:
Nils Stjernquist
Företrädare:
Hans Löwbeer
Universitetskansler
1980–1987
Efterträdare:
Gunnar Brodin
Företrädare:
Sven Kjöllerström
professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid Lunds universitet
1967-80
Efterträdare:
Lars Eckerdal