Hans Ellegren

svensk evolutionsbiolog och genetiker

Hans Ellegren, född 1962 i Gävle, är en svensk evolutionsbiolog och genetiker verksam vid Uppsala universitet. Han utsågs 1998 till professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet och kom då närmast från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där han disputerade 1993.[1]

Hans foto.jpg

Han har tjänstgjort som prefekt, prodekanus och sektionsdekanus vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Hans Ellegren har publicerat över 300 arbeten. Hans forskargrupp studerar evolutionsbiologiska frågor med metoder från genomik och bioinformatik.[2]

Ellegren är ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala (sedan 2001), Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala (2001), Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) (2010), Det Norske Videnskaps-Akademi (2015), och European Molecular Biology Organisation (2015). Han är sedan 2013 ständig sekreterare för Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala, och sedan 2017 2:e vice preses för Kungliga Vetenskapsakademien och ordförande i dess forskningspolitiska kommitté. Han har gett ut boken 'Det svenska forskningslandskapet'[3], en sammanställning av utfall av ansökningar ställda till Vetenskapsrådet, i syfte att stimulera till användningen av öppna kvalitetsregister för kvalitetsutveckling inom forskningen.

Ellegren kom 2019 ut med boken 'Hvad nytt och nyttigt' som behandlar naturvetenskapens intåg i Sverige i början av 1700-talet och tillkomsten av landets äldsta lärda sällskap 1710, Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.[4] I en uppföljande bok, utgiven 2020, behandlas Vetenskaps-Societeten fortsatta historia under perioden 1744-1800.[5]

KällorRedigera

Externa länkarRedigera