Hugo Emanuel Hamberg, född 6 januari 1847 i Uppsala, död 9 november 1923 i Stockholm, var en svensk meteorolog.

Hamberg blev student i Uppsala 1865, filosofie doktor 1872, amanuens vid meteorologiska observatoriet i Uppsala samma år och docent 1874. Som Sederholmsk stipendiat under perioden juni 1876 till maj 1877 studerade han utrustningen och verksamheten vid de främsta meteorologiska instituten och observatorierna i Europa och USA. Han kallades 1878 till amanuens vid Statens meteorologiska centralanstalt samt var 1902-13 professor och föreståndare för densamma. Han blev ledamot av Vetenskapsakademien 1905 och Lantbruksakademien 1909.

Hamberg vidgade i hög grad till kännedomen om Sveriges klimatiska förhållanden. Härtill bidrog mycket det av honom från 1878 anordnade, i hela landet omfattande system av privata väderstationer. En sammanfattning av iakttagelserna från dessa och övriga stationer meddelade han från 1881 i tidskriften "Månadsöfversigt av väderleken i Sverige". Han konstruerade även åtskilliga instrument och apparater för meteorologiska stationer

Hamberg ledde vidare en undersökning om skogarnas inflytande på klimatet, och redogjorde i Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat (Domänstyrelsen, 1884, 1887 och 1895) för denna undersöknings resultat i fråga om skogarnas inflytande på luftens och markens temperatur, luftfuktighet, nederbörd och snötäcke, på samma gång som han lämnade en framställning av dessa klimatelements fördelning över landet.

BibliografiRedigera

Bland övriga arbeten, de flesta publicerade i Vetenskapsakademiens skrifter märks:

 • Om den s.k. luftelektriciteten (1872)
 • Om nattfrosterna i Sverige 1871-73 (1874)
 • La température et l'humidité de l'air à differentes hauteurs (1876)
 • Om luftens olika grad af genomskinlighet i Upsala (1878)
 • Sur la variation diurne de la force du vent (1880-83)
 • La radiation des nuages supérieurs (1891)
 • La pression atmosphérique moyenne en Suède 1860-1895 1898)
 • Die Sommernachtfröste in Schweden 1871-1900 (1904)
 • Moyennes mensuelles et annuelles de la température et extrèmes de temperatures mensuelles pendant les 150 années 1756-1905 à l'observatoire de Stockholm (1906)
 • Medeltal och extremer af lufttemperaturen i Sverige 1856-1907 (1908)
 • Nederbörden i Sverige 1860-1910 (i "Meteorologiska iakttagelser i Sverige", band 52, 1911)
 • Storleken av temperaturens dagliga variation på den skandinaviska halfön (ibid., band 55, 1913)
 • Åskdagarnas frekvens i Sverige 1730-1915 (ibid., band 57, 1915)
 • Termosynkroner och termoisosynkroner på den Skandinaviska halfön (1922)

Skrifter avsedda för en större allmänhet är utöver artiklar i Nordisk familjebok:

KällorRedigera