Ernst F. Söderlund, född 26 februari 1903 i Stockholm, död 1996, var en svensk ekonomisk historiker.

Söderlund var elev till Eli Heckscher och disputerade 1943 vid Stockholms högskola med en uppmärksammad avhandling om Stockholms hantverkarklass under frihetstiden[1] för vilken han kom att erhålla Arnbergska priset. Han var professor i ekonomisk historia vid Stockholms högskola 1949-69.[2]

Avhandlingen om Stockholms hantverkare var starten på en omfattande bok om Sveriges hantverkarklass under frihetstiden med titeln Hantverkarna, del 2, Stormaktstiden, frihetstiden och gustavianska tiden som i sin tur ingick i bokserien Den svenska arbetarklassens historia i tolv band. (Del 1 av Hantverkarnas historia i samma serie var författad av Folke Lindberg.)[3]

Söderlund gjorde sig känd genom att publicera ett stort antal verk i ämnet ekonomisk historia, specifikt bank- och brukshistoria. Bland annat sammanställde han ett verk i fem band om Fagerstabruken[4] och en bok på 400 sidor om Stockholms Enskilda Bank.[5] Utöver detta var han författare och medförfattare till en mängd läroböcker i historia för grund- och gymnasieskolan. Han var också en av initiativtagarna bakom tidskriften Scandinavian Economic History Review.[2]

KällorRedigera

  1. ^ Söderlund, Ernst (1943). Stockholms hantverkarklass 1720-1772: sociala och ekonomiska förhållanden. Monografier / utgivna av Stockholms kommunalförvaltning, 0346-6035. Stockholm: Norstedts. Libris länk. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:506028/FULLTEXT01 [död länk]
  2. ^ [a b] Ekonomisk-historiska institutionen hämtad 2012-03-26
  3. ^ Söderlund, Ernst (1949). Hantverkarna, del 2, Stormaktstiden, frihetstiden och gustavianska tiden. Den svenska arbetarklassens historia. Stockholm: Tiden. Libris länk 
  4. ^ Söderlund, Ernst (1957-1959). Fagerstabrukens historia. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Libris länk 
  5. ^ Söderlund, Ernst (1964). Skandinaviska banken i det svenska bankväsendets historia 1864-1914. Stockholm: Norstedts. Libris länk