Carl Gustaf Adlermarck, född 12 oktober 1747, död 20 juni 1810, var en svensk friherre Adlermarck, och kansliråd.

Carl Gustaf Adlermarck
Titlar
Tidsperiod 1776
Personfakta
Född 12 oktober 1747
Död 20 juni 1810
Frälse/adelsätt Adlermarck
Familj
Gift 1773
Make/maka Hedvig Elisabeth Posse
Familj 2
Gift 2 1776
Make/maka 2 Anna Elisabeth Boije af Gennäs

Adlermarck var kanslist i Kanslikollegium 1767, kanslijunkare 1770 och protokollsekreterare vid Utrikesexpeditionen 1774. Han erhöll kansliråds titel 1776. Adlermarck invaldes som ledamot nr 70 av Kungliga Musikaliska Akademien den 13 april 1776 och som ledamot 298 av Kungliga Vetenskapsakademien år 1800.[1]

Adlermarck gifte sig första gången 1773 med grevinnan Hedvig Elisabeth Posse (1755–1774), dotter till generalen greve Fredric Arvidsson Posse och friherrinnan Ulrica Eleonora Wrangel af Lindeberg, samt andra gången 1776 med friherrinnan Anna Elisabeth Boije af Gennäs (1752–1807), dotter till Hans Henric Boije af Gennäs och Anna Helena Hermelin.[2]

BibliografiRedigera

  • Anmärkningar öfver biens byggnadssätt.. [Stockholm]. 1792. Libris länk 
  • Om vise-boets byggnad och tillkomst, af Carl Gustaf Adlermark.. [Stockholm]. 1793. Libris länk 
  • Åtskilliga rön med lefvande visar.: [Undert.: Carl Gustaf Adlermarck.]. [Stockholm]. 1799. Libris länk 
  • Afhandling rörande wexelbruk, i anledning af det täflings-ämne hvilket kongl. vetenskaps-academien i Inrikes tidningen n:o 74 år 1808, till besvarande låtit kungöra; författad af framlidne ... C.G. Adlermark. Utgifven på kongl. vetenskaps: academiens befallning. Stockholm, tryckt hos J.P. Lindh, 1813.. Stockholm. 1813. Libris länk 

ReferenserRedigera

  1. ^ Nyström, Pia; Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie (1996). Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 0347-5158 ; 84 (2., rev. och utök. uppl.). Stockholm: Musikaliska akad. Libris länk. ISBN 91-85428-99-X (inb.) 
  2. ^ Friherrl. ätten Adlermarck, N:o 266 Tab. 2. i Gabriel Anrep, Svenska adelns ättar-taflor (1858–1864), afdelning 1

Vidare läsningRedigera