Einar Gjerstad

svensk arkeolog, ledare för Svenska Cypernexpeditionen

Erik Paul Einar Gjerstad, född 30 oktober 1897 i Örebro, död 8 januari 1988 i Lund, var en svensk arkeolog.

Einar Gjerstad
Einar Gjerstad vid sitt skrivbord, Stockholm.
Einar Gjerstad vid sitt skrivbord, Stockholm.
Född30 oktober 1897
Örebro, Örebro län
Död8 januari 1988 (90 år)
Lund
Bosatt iSverige
NationalitetSverige
ForskningsområdeArkeologi
InstitutionerLunds universitet, Uppsala universitet, Svenska institutet i Rom
Känd förSvenska Cypernexpeditionen, utgrävningar i Asine 1922 och Cypern 1923–1924
Maka eller makeVivi Gjerstad

BiografiRedigera

Einar Gjerstad var son till Erik A. Nilsson och Sofia Edblom. Einar tog namnet Gjerstad efter släktgården i Gjerstadlund. Han var gift med Vivi Gjerstad, f. Berglind, dotter till köpmannen Erik Berglind och Augusta Jarl.

Gjerstad studerade vid Uppsala universitet, där han avlade fil.kand. 1920, fil.mag. 1921, fil.lic. 1923, och doktorerade 1926 med en avhandling om Cyperns förhistoria. Samma år utsågs han till docent i klassisk fornkunskap och antikens historia.

1922 var han assistent vid utgrävningar i Asine under Axel W. Persson. Genom Perssons kontakter med Luke Z Pierides, svensk konsul på Cypern, fick Gjerstad möjlighet att åka till ön och företa undersökningar 1923–1924. Han färdades runt ön på cykel. Han genomförde utgrävningar på platser som daterades till stenåldern och bronsåldern. Resultaten publicerades i flera vetenskapliga artiklar och sedermera i avhandlingen Studies on Prehistoric Cyprus i vilken han klassificerade den cypriotiska keramiken enligt typologiska principer.

Året efter doktorsexamen, 1927, blev Gjerstad ledare för den Svenska Cypernexpeditionen, som verkade på Cypern till 1931. Den Svenska Cypernkommittén bildades med kronprins Gustaf (VI) Adolf som ordförande. Privata donatorer och senare statliga medel stod för expeditionens kostnader. Expeditionen avsåg att göra en komplett undersökning av Cyperns forntida kultur. Från högkvarteret i Nicosia fungerade Gjerstad som expeditionens ledare med övergripande ansvar, medan Erik Sjöqvist och Alfred Westholm ledde de flesta av utgrävningarna. Om något särskilt intressant påträffades reste Gjerstad till platsen. Einar Gjerstad utförde själv grävningar i Lapithos (Plakes) och Idalion (när Erik Sjöqvist blivit sjuk).

Gjerstad var expeditionens representant i den kommitté som delade upp fynden mellan Cypern och Sverige. Han beskrev expeditionens arbete och vardagsliv i en serie tidningsartiklar. Dessa utgjorde grundmaterialet för en populärvetenskaplig bok, Sekler och Dagar. Med Svenskarna på Cypern 1927–1931, som gavs ut 1933. Efter hemkomsten från Cypern 1931 påbörjades arbetet med den stora vetenskapliga publikationen The Swedish Cyprus Expedition.

1935 utsågs Gjerstad till direktor för Svenska Institutet i Rom, en post han innehade till 1940. I den befattningen var han tillika redaktör för den skriftserie som institutet utger, och blev sedermera ordförande för dess styrelse. Han lyckades finna medel för att utöka institutets vetenskapliga verksamhet och grundade föreningen Svenska Rominstitutets Vänner. Han spelade också en viktig roll för att institutet skulle få en ny tomt och byggnad.

Han blev 1939 professor vid Lunds universitet i klassisk fornkunskap och antikens historia, en lärostol han innehade till 1957. Därefter fick han en personlig professur i samma ämne vid samma institution. Han företog under dessa år ett flertal forskningsresor, bland annat till Palestina, Egypten, Syrien, och Grekland, samt företog utgrävningar av Forum Romanum 1939, 1949, 1953–1954 och av Forum Boarium 1959. Han blev emeritus 1972.

Under andra världskriget fungerade Gjerstad som delegat för Röda Korset i Grekland. 1948–1957 var han sekreterare i styrelsen för Svenska Institutet i Athen.

1972 närvarade Einar och Vivi Gjerstad vid ceremonin då Cyperns president, ärkebiskop Makarios III invigde ett monument över Cypernexpeditionen på den gamla utgrävningsplatsen i Vounipalatset. Gjerstad fick en gata i Larnaca uppkallad efter sig redan under sin livstid. Han samlade in pengar för behövande under kriget på Cypern 1974. Einar Gjerstad är gravsatt i minneslunden på Fredentorps begravningsplats.

Utmärkelser, ledamotskap och priserRedigera

Bibliografi i urvalRedigera

  • (på engelska) Studies on prehistoric Cyprus. Uppsala. 1926. Libris 10034761 
  • Sekler och dagar: med svenskarna på Cypern 1927-1931. Stockholm: Bonnier. 1933. Libris 2667008 
  • (på engelska) The Swedish Cyprus expedition: finds and results of the excavation in Cyprus 1927-1931. Vol. 1, Text & plates. Stockholm: Svenska Cypernexpeditionen. 1934. Libris 1169936 
  • (på engelska) The Swedish Cyprus expedition: finds and results of the excavation in Cyprus 1927-1931. Vol. 2, Text & plates. Stockholm: Svenska Cypernexpeditionen. 1935. Libris 1169937 
  • Gjerstad Einar, red (1937) (på engelska). The Swedish Cyprus expedition: finds and results of the excavation in Cyprus 1927-1931. Vol. 3, Text. Stockholm. Libris 1169938 
  • Legends and facts of early Roman history. Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, 0439-8912 ; 1960/1961:2. Lund: Gleerup. 1962. Libris 8205608 
  • Det äldsta Rom. Svenska humanistiska förbundet, 0346-6027 ; 83. Stockholm. 1972. Libris 7746004. ISBN 91-85158-00-3 
  • (på engelska) Ages and days in Cyprus. Studies in Mediterranean archaeology. Pocket-book, 0347-173X ; 12. Göteborg: P. Åström. 1980. Libris 7745108. ISBN 91-85058-97-1 

I mediaRedigera

I TV-programmet Jag ser underbara ting från 1993 berättar Hans Villius om när han tenterade antikens historia för Gjerstad. Gjerstad, omåttligt imponerad över ett svar Villius snappat upp från en alternativ lärobok, sköt över ett silverskrin till Villius och bjöd på en cigarr. Efter det, vid varje tillfälle när Villius inte kunde svara på frågan, viftade Gjerstad bort det hela: "Man behöver inte kunna allt, kandidaten, man behöver inte kunna allt."[2]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ https://journals.lub.lu.se/vsl/issue/view/3031/621 Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 2018
  2. ^ Sweden, Sveriges Television AB, Stockholm. ”Jag ser underbara ting”. https://www.svtplay.se/video/28671038/jag-ser-underbara-ting. Läst 27 september 2021.