Adolf Erik Nordenskiöld

finlandssvensk adelsman upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande

Nils Adolf Erik Nordenskiöld, född 18 november 1832 i Helsingfors, Finland, död 12 augusti 1901Dalbyö i Västerljungs socken, Södermanland, var en finlandssvensk adelsman i släkten Nordenskiöld upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien samt även ledamot av Sveriges riksdag.

Adolf Erik Nordenskiöld
Adolf Erik Nordenskiöld porträtterad av Axel Jungstedt 1902.
Född18 november 1832
Helsingfors, Finland
Död12 augusti 1901 (68 år)
Dalbyö i Västerljungs socken, Södermanland, Sverige
BegravdVästerljungs kyrkogård[1][2][3]
NationalitetFinland Finländsk
Medborgare iSverige och Storfurstendömet Finland
Utbildad vidKejserliga Alexanderuniversitetet
Helsingfors universitet
Sysselsättningvetenskapsman
Befattning
Ledamot av Sveriges ståndsriksdag (1862–1866)[4]
Andrakammarledamot, Stockholms kommuns valkrets (1870–1872)[5][4]
Andrakammarledamot, Stockholms kommuns valkrets (1881–1887)[6][4]
Andrakammarledamot, Stockholms kommuns valkrets (1891–1893)[6][4]
Stol nummer 12 i Svenska Akademien (1893–1901)[7]
ArbetsgivareStockholms universitet
Politiskt parti
Nyliberala partiet ()[4]
ministeriella partiet ()[4]
BarnGustaf E.A. Nordenskiöld (f. 1868)[8][4]
Erland Nordenskiöld (f. 1877)[8][4]
FöräldrarNils Nordenskiöld[4]
Utmärkelser
Riddare av Nordstjärneorden (1868)[9]
Officer av Italienska kronorden (1869)[9]
Founder’s Medal (1869)[10]
Kommendör av Isabella den katolskas orden (1871)[9]
Kommendör av Italienska kronorden (1874)[9]
Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden (1880)[9]
Sankt Vladimirs orden, andra klassen (1880)[9]
Kommendör av Hederslegionen (1880)[9]
Storofficer av Italienska kronorden (1880)[9]
Kommendör av Sankt Jakobs Svärdsorden (1880)[9]
Storkors av Dannebrogorden (1880)[9]
Sankt Vladimirs orden, andra klassen (1880)[9]
Pour le Mérite för vetenskap och konst (1880)[11]
Grande Médaille d'Or des Explorations (1880)
Vegamedaljen (1881)
Storkorset av Isabella den katolskas orden (1893)[9]
Murchisonmedaljen (1900)
Konstantin-medaljen
Namnteckning
Redigera Wikidata

Biografi redigera

Nordenskiöld var son till Nils Gustaf Nordenskiöld och Margaretha Sophia Haartman, dotter till Lars Gabriel von Haartman och Fredrika Fock. Han gifte sig 1863 med friherrinnan Anna Maria Mannerheim, och var således ingift farbror till Gustaf Mannerheim. Han ligger begravd på Västerljungs kyrkogård. Han var farbror till Erik Nordenskiöld.

Adolf Erik Nordenskiöld föddes i Finland, och efter studentexamen 1849 både studerade och tog han sin doktorsgrad vid universitetet i Helsingfors. Disputationen gick av stapeln våren 1857. Karriären i Finland fick ett abrupt slut sedan Nordenskiöld hållit ett festtal som upprörde de ryska myndigheterna. Nordenskiöld var både liberal och finsk nationalist. Han hoppades att Finland skulle kunna göra sig fritt från Ryssland vilket knappast var populärt hos den ryska överheten. Redan innan hade han av Friedrich Wilhelm Rembert von Berg tilldelats ett disciplinärt straff för att tillsammans med vänner ha uttryckt missnöje över att Sverige inte försökt befria Finland medan Ryssland var upptaget av Krimkriget, och efter detta nya tal dömdes han till att göra offentlig avbön eller landsförvisas. Han valde då det senare och bosatte sig 1858 i Stockholm.[12]

Efter att ha kommit till Sverige blev Nordenskiöld 1858 professor vid Naturhistoriska riksmuseets mineralogiska avdelning. Försök gjordes 1867 och 1874 att återvärva Nordenskiöld som professor till Finland, men han avböjde. 1860–1878 var han även lärare i geologi och mineralogi vid Teknologiska institutet.[12]

Nordenskiöld styrde fem forskningsresor till Svalbard mellan åren 1858 och 1873 och en expedition till Västgrönland 1870. Hans två första expeditioner skedde under ledning av Otto Torell, men de senare ledde han självständigt. Bland hans tidiga arbeten märks Geografisk och geognostisk beskrifning öfver ö. delarna af Spetsbergen och Hinlopen strait (1863), Utkast till Spetsbergens geologi (1866) samt några tillsammans med Nils Dunér författade arbeten.[12]

Då Nordenskiöld planerade sin tredje Svalbardsexpedition, Svenska Spetsbergenexpeditionen 1868, visade sig att inga statliga medel stod till buds. Han vände sig därför till dåvarande landshövdingen i Göteborg Albert Ehrensvärd som lyckades intressera Oscar Dickson för saken, och därigenom inleddes ett frikostigt och sällsynt mecenatskapsförhållande mellan Dickson och Nordenskiöld, som kom att finansiera flertalet av Nordenskiölds fortsatta expeditioner. Under Nordenskiölds Grönlandsexpedition 1870, som företogs i huvudsaklig avsikt att studera inlandsisen, påträffades vid Ovifak på Diskoön 15 block av nickelhaltigt järn.[12] Det största blocket som vägde omkring 22 ton finns numera på Naturhistoriska riksmuseet. Två mindre, vägande 6,5 respektive 4 ton överlämnades till Köpenhamns och Helsingfors universitet. Ett ytterligare litet block finns på Göteborgs naturhistoriska museum. Man trodde ursprungligen att dessa block var meteoriter. Man hade dock redan vid undersökningen konstaterat att basalten på ön innehöll mindre mängder gediget järn. Nya undersökningar av Knud Steenstrup bekräftade detta, och efter förnyade metallografiska undersökningar av Carl Benedicks 1910 har blockens ursprung i den ovanliga berggrunden bekräftats.[13]

Under Spetsbergenxpeditionen 1872, för vars vetenskapliga resultat Nordenskiöld redogjorde i Utkast till Isfjordens och Belsounds geologi (1874–1875) hade han räknat med möjligheten att nå Nordpolen men hindrades av is. Tidigt hade Nordenskiöld intresserat sig för Willem Barents teorier om att det på grund av de många strömmande floderna med förhållandevis varmt vatten som från Europa och Asien faller ut i Ishavet borde finnas en isfri ränna längs kusten. Nordenskiöld upptog denna teori med tillägg om att jordens rotation borde skapa en östgående ström som stärkte denna ström.[12] Han lät under denna expedition bygga Svenskhuset, som var avsett som en första del av en investering i fosfatutvinning vid Isfjorden.

År 1875 startade man med ett litet fiskefartyg från Tromsö till Novaja Zemlja och nådde över det arktiska Karahavet till Jenisejs mynning. Fartyget dirigerades runt Novaja Zemlja men kunde inte genomföra färden utan återvände hem. Själv företog han en båtfärd uppför Jenisej och fann att Sibirien inte i sin helhet är ett öde tundraland, vilket då var den vanliga föreställningen, utan delvis ytterst värdefullt ur kommersiell synpunkt. Efter att ha återvänt landvägen lade han fram sina slutsatser, men möttes med mycken skepsis.[14]

För att bemöta kritiken gjorde han året därpå en ny expedition till samma områden och hemförde en last av saluvaror på sitt expeditionsfartyg. Genom sina resor kunde Nordenskiöld påvisa möjligheten för varutransporter från Jenisej och Obs mynningar.[14]

Hans främsta mål förblev dock att finna nordostpassagen, och det blev Vegaexpeditionen, resan med skeppet Vega från 1878 till 1880, då han fann denna passage, något som kom att bli den gärning han blev mest känd för.

Nordostpassagen redigera

 
Nordenskiölds resa.
 
Upptäcktsresanden A.E. Nordenskiöld, målning 1886 av Georg von Rosen.
Detta avsnitt är en sammanfattning av Vegaexpeditionen.

Efter en tid upphörde det statliga stödet till Nordenskiölds äventyr men denne fann då den privata mecenaten Oscar Dickson, som var grosshandlare. Med Dicksons ekonomiska bistånd fortsatte Nordenskiöld att göra flera expeditioner till det arktiska området. Han bar länge på ett intresse för att utforska möjligheten att färdas från Atlanten till Stilla havet genom att segla norr om Sibirien, den så kallade Nordostpassagen. Först 1878 fanns möjligheterna att göra slag i saken. Jämte Dickson stod kung Oscar II och Aleksandr Sibirjakov som finansiärer för vågspelet.[14] Till sitt förfogande hade han ett ombyggt valfångstfartyg som hette Vega under befäl av löjtnant Louis Palander.

Fartyget Vega stävade ut från Tromsø den 21 juli 1878 och passerade Kap Tjeljuskin den 19 augusti, så långt allting väl. Men den 26 september frös det fast och såväl Nordenskiöld som hans fartyg blev sittande i tio månader i packisen. Tiden utnyttjades till forskning, främst etnologisk sådan. Man studerade tjuktjerna, ett isolerat folkslag man kom i kontakt med.

Till slut ändade äventyret ändå i triumf, då fartyget 18 juli 1879 kom loss och kunde segla de sista 100 sjömilen till Berings sund och fullborda sin resa till Stilla havet med alla resenärer i behåll. 20 juli passerade man Östkap och 2 september kunde man telegrafera från Yokohama om den lyckade färden.[14]

Ryktet om bragden att ha funnit Nordostpassagen spred sig över världen och hemresan blev en triumffärd runt Asien och Medelhavet med slutstation i Stockholm den 24 april 1880. Hela Stockholm var i festyra då Vega anlände. På kungens order skulle Nordenskiöld inte gå i land på svensk mark förrän vid slottet. Där stod expeditionsmedlemmarnas initialer skrivna i eldskrift. Den nöjde finansiären och kungen, Oscar II, upphöjde Nordenskiöld till friherre och adlade Palander (som tog namnet Palander af Vega) för deras bedrifter. En skriftlig redogörelse för expeditionens öden, äventyr och rön gavs sedermera ut i fem band.

Syftet med att forcera nordostpassagen var att öppna den som handelsväg. Detta var innan transsibiriska järnvägen fanns. Drömmen gick dock aldrig i uppfyllelse. Vegafärden visade att den var omöjlig. Det som ansågs vara det bestående värdet av färden var istället de vetenskapliga undersökningar man gjorde – vilka egentligen inte var syftet, utan en konsekvens av fastfrysningen. Ett monument över det som blev känt som Vegaexpeditionen, bekostat genom en insamling till 50-årsminnet, står vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och Nordenskiöld erhöll 1881 den första Vegamedaljen för denna bedrift.

Nordenskiöld var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien från 1861 och hedersledamot av Finska Vetenskaps-Societeten från år 1876[15]. Han var kommendör av Nordstjärneordens storkors med briljanter.

Övriga expeditioner och verk redigera

 
Vegamonumentet vid Stockholms gamla observatorium.
 
Gravvård på Västerljungs kyrkogård

Redan under Vegafärden uppgjorde Nordenskiöld planer på en ny expedition, Svenska Grönlandsexpeditionen 1883. Expeditionen genomfördes 1883 och resultaten publicerades 1885.

Resan gick till Grönlands inland, där Nordenskiöld hoppades finna isfri mark på andra sidan av inlandsisen. Det kunde han ju tyvärr inte göra eftersom det inte fanns någon sådan, så den fullständiga succén uteblev denna gång.

Nordenskiöld gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta. De två första expeditionerna ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. Nordenskiöld besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872–73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875, 1876). År 1868 nådde Nordenskiölds expedition 81°42m, den nordligaste breddgrad ett fartyg dittills hade nått.

När Nordenskiöld inte ägnade sig åt upptäcktsresande och författande av resebeskrivningar, fördjupade han sig bland annat i mineralogi och i kartografins historia. 1870 publicerades Meteorstensfallet vid Hessle (om Hesslemeteoriten), 1877 publicerade han en artikel i "Nature" (om Ställdalenmeteoriten[16]). 1889 gav han ut Facsimile atlas till kartografiens äldsta historia och 1897 Periplus, utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia. Han tilldelades Murchisonmedaljen 1900. Hans samling som efter hans död inköptes av Universitetsbiblioteket i Helsingfors blev 1997 klassificerat som ett världsminne.

Politisk karriär redigera

Nordenskiöld var ledamot av Sveriges riksdag i flera omgångar. Han var riksdagsledamot för ridderskapet och adeln vid 1862/63 samt 1865/66 års riksdagar och var därefter ledamot i andra kammaren för Stockholms stads valkrets åren 1870–1872, 1881–1887 samt 1891–1893. Åren 1870–1871 tillhörde han Nyliberala partiet men efter dess upplösning övergick han 1872 till Ministeriella partiet. Under 1880- och 90-talen tillhörde han inte någon partigrupp i riksdagen. I riksdagen var han bland annat vice ordförande i konstitutionsutskottet 1884–1885 samt vice ordförande i särskilda utskottet 1886 och 1891. Som riksdagspolitiker engagerade han sig främst i frågor om forskning och högre utbildning.

Utmärkelser och ordnar redigera

Bibliografi över digitaliserade verk redigera

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ Gravar.se, omnämnd som: Nils Adolf Erik Nordenskiöld, läs online, läst: 7 februari 2018.[källa från Wikidata]
 2. ^ Gravstensinventeringen: 230333, omnämnd som: Nils Adolf Erik Nordenskiöld 1832 - 1901, läst: 15 februari 2020.[källa från Wikidata]
 3. ^ Find A Grave-ID: 161854174, omnämnd som: Adolf Erik Nordenskiöld, läst: 1 april 2023.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b c d e f g h i] Tvåkammar-riksdagen 1867–1970, vol. 1, 1985, s. 149, omnämnd som: Nordenskiöld i Stockholm, Svenskt porträttarkiv: sj9PGLAlnmUAAAAAABfNjg, läst: 4 mars 2022.[källa från Wikidata]
 5. ^ N Adolf Erik Nordenskiöld, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon-ID: 8231, läs online.[källa från Wikidata]
 6. ^ [a b] N Adolf Erik Nordenskiöld, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon-ID: 8231.[källa från Wikidata]
 7. ^ Svenska Akademin ledamotsregister: nordenskiold-adolf, läst: 20 juli 2020.[källa från Wikidata]
 8. ^ [a b] Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1880, Riksarkivet, omnämnd som: Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, f. 1832 i Helsingfors, Finland, Professor, läs onlineläs online, läst: 30 mars 2018.[källa från Wikidata]
 9. ^ [a b c d e f g h i j k l] Matti Klinge (red.), Kansallisbiografia, Finska litteratursällskapet och Finska historiska samfundet, Finlands nationalbiografi-ID: 3569, läst: 28 februari 2021.[källa från Wikidata]
 10. ^ Royal Geographical Society, Gold Medal Recipients, Royal Geographical Society, 2022, läs online.[källa från Wikidata]
 11. ^ läs online, www.orden-pourlemerite.de, läst: 30 maj 2023.[källa från Wikidata]
 12. ^ [a b c d e] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 44–45 
 13. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1062 
 14. ^ [a b c d] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 45 
 15. ^ Elfving, Fredr. (1938). Finska Vetenskaps-Societeten 1838-1938. Helsingfors: Socitetas Scientiarum Fennica. sid. 296 
 16. ^ The Ställdalen Meteorite Nature vol 16, nr 403, s. 238–239 (läst 25 mars 2016)
 17. ^ Schmadel, Lutz D. (2007). Dictionary of Minor Planet Names – (2464) Nordenskiöld. Springer Berlin Heidelberg. sid. 201. ISBN 978-3-540-29925-7. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-540-29925-7_2465. Läst 25 september 2017 
 18. ^ Helsingfors stad (1992). Helsingin kadunnimet. sid. 124. Läst 18 november 2019 

Litteratur redigera

 • Oscar II och hans tid – 1872–1907, Erik Lindorm år 1936
 • Svenska krönikan, Åke Ohlmarks/Nils Erik Baehrendtz år 1981
 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970, band 1 (Almqvist & Wiksell International 1988), band 1, s. 149–150
 • Nationalencyklopedin
 • Vegas färd kring Asien och Europa, 2 band, Adolf Erik Nordenskiöld, F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 1880.
 • Nordenskiöld, Adolf Erik i Libris

Vidare läsning redigera


Externa länkar redigera

Kulturtitlar
Företräddes av
Anders Anderson
 Stol nummer 12 i Svenska Akademien
1893–1901
Efterträddes av
Gustaf Retzius
Svenska adelstitlar
Ny titel  Friherre inom ätten Nordenskiöld(1)
1880–1901
Efterträddes av
Erland Nordenskiöld
Anmärkningar och referenser
1. Med 1809 års regeringsform infördes § 37 som begränsar adel-, friherr- eller grevskapet till primogenitur.
Den äldste manlige bröstarvingen (äldste sonen eller, i brist på söner, närmaste annan manlig ättling) blir då adlig, friherrlig eller greve efter faderns död.