Lista över mottagare av Serafimerorden

Wikimedia-listartikel

Detta är en fullständig lista över riddare och ledamöter av Kungliga Serafimerorden från 1748 till nutid (14 juni 2019). Innehavare som tillhör det svenska kungahuset är i listan markerade med blålila färg.

Fredrik I (1748–1751)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
1 17 april 1748 Fredrik av Hessen.jpg Fredrik I Sveriges Konung 1720–1751
Hessen-Kassels regerande lantgreve 1730–1751
Sverige Sverige
Hessen-Kassel Hessen-Kassel
Gud mitt hopp Fredrik I Serafimersköld.jpg
2 17 april 1748 Adolph Frederick of Sweden c 1751 by Gustaf Lundberg & Jakob Björck.jpg Adolf Fredrik Furstbiskop av Lübeck 1727–1750
Sveriges tronföljare 1743–1751
Sveriges Konung 1751–1771
Sverige Sverige Salus publica, salus mea
(Allmänt väl mitt väl)
Adolf Fredrik Serafimersköld.jpg
3 17 april 1748 Alexander Roslin - Gustav III.jpg Gustav III Sveriges kronprins 1751–1771
Sveriges Konung 1771–1792
Sverige Sverige Fäderneslandet Gustav III Serafimersköld.jpg
4 17 april 1748 Gustaf Bonde af Björnö.jpg Gustaf Bonde Greve af Björnö
Landshövding i Östergötlands län 1718–1721
President i Bergskollegium 1721–1727
Riksråd 1727–1739
Sverige Sverige Velis contractis
(Med revade segel)
5 17 april 1748 Martin van Meytens - Count Thure Gabriel Bielke.jpg Ture Gabriel Bielke Greve
Generalmajor
Riksråd 1727–1739
Sverige Sverige Probantur tempestate fortes
(I stormen prövas de starka)
6 17 april 1748 Jacob Cronstedt SP168.jpg Jakob Cronstedt Greve
Riksråd
Sverige Sverige Mihi cura futuri
(Jag sörjer för framtiden)
7 17 april 1748 Edvard Didrik Taube SP171.jpg Edvard Didrik Taube Greve
Överamiral från 1734
Riksråd 1734–1739
Sverige Sverige Nec spe nec metu
(Varken med hopp eller fruktan)
8 17 april 1748 Olof Arenius-Portrait of Axel Löwen.jpg Axel Löwen Friherre, Greve från 1751
General av infanteriet 1737
Riksråd 1739–1766
Sverige Sverige Non vana Quæro
(Söker blott det sanna)
9 17 april 1748 Gustaf Fredrik von Rosen.jpg Gustaf Fredrik von Rosen Greve 1751
Riksråd 1739–1765
Generalguvernör över Finland 1747–1751
Sverige Sverige Precibus et labore
(Med fromhet och flit)
10 17 april 1748 Arvid Posse (1689-1754).jpg Arvid Posse Greve
Riksråd 1739
Sverige Sverige Amor patriæ
(Med fosterlandskärlek)
11 17 april 1748 Carl Didrik Ehrenpreus.jpg Carl Ehrenpreus Friherre 1747, Greve 1751
Riksråd 1739
Sverige Sverige Nulla pallescere culpa
(Ej rädas för något klander)
12 17 april 1748 Wrangel Anton Johan d a-Ugglan.jpg Anton Johan Wrangel Friherre 1747, Greve 1751
Riksråd 1740
Sverige Sverige Ne cede malis
(Vik ej för svårigheter)
13 17 april 1748 Count Carl Gustaf Tessin. Pendant to NMB 127 (Gustaf Lundberg) - Nationalmuseum - 24067.tif Carl Gustaf Tessin Greve
Lantmarskalk 1738
Riksråd 1741–1761
Kanslipresident 1746–1752
Sverige Sverige Constanter et sincere
(Fast och ärligt)
14 17 april 1748 Herman Cedercreutz, 1684-1754 (Per Fjellström) - Nationalmuseum - 16199.tif Herman Cedercreutz Friherre, Greve 1751
Envoyé i Sankt Petersburg 1722–1729 & 1744–1745
Riksråd 1742
Sverige Sverige Humane et candide
(Ädelt och ärligt)
15 17 april 1748 Sin foto.svg Wilhelm Ludvig Taube Friherre af Odenkat
Riksråd 1746
Överstemarskalk 1747–1750
Sverige Sverige Vita teste
(Med livet som vittne)
16 17 april 1748 Carl Johan Stiernstedt.jpg Carl Johan Stiernstedt Friherre
Landshövding i Kymmenegårds och Nyslotts län 1741–1746
Riksråd 1746
Sverige Sverige Non timidus pro patria mori
(Orädd dö för fosterlandet)
17 17 april 1748 Anders Johan von Höpken.jpg Anders Johan von Höpken Greve, 22 juli 1762
Kanslipresident, 1752–1761
Riksråd 1746–1761 & 1773–1780
Sverige Sverige Pro fide, lege, rege
(För frihet, lag och konung)
[1]
18 17 april 1748 Fabian Wrede af Elimä.jpg Fabian Wrede Friherre af Elimä
Riksråd 1746–1756
Sverige Sverige Fide et virtute
(Med trohet och tapperhet)
19 17 april 1748 Olof Arenius - Baron Nils Palmstjerna - S 7 - Finnish National Gallery.jpg Nils Palmstierna Friherre 1747
Riksråd 1746–1761
Sverige Sverige Norma patriæ salus
(Fosterlandets väl mitt rättesnötre)
20 17 april 1748 Claes Ekeblad d.y.jpg Claes Ekeblad Greve
Riksråd 1746–1765 & 1769
Överstemarskalk 1751–1761
Kanslipresident 1761–1765
Sverige Sverige Deo et patriæ
(För Gud och fosterlandet)
21 17 april 1748 Gabriel von Seth.jpg Gabriel von Seth Friherre 1747, Greve 1762
Riksråd 1747–1765
Sverige Sverige Secundis adversique rectus
(Upprätt i med- och motgång)
22 17 april 1748 Carl Gustaf Bielke.jpg Carl Gustaf Bielke Greve
Landshövding i Västernorrlands län 1727–1739
President i statskontoret 1739–1754
Sverige Sverige Aliis inserviendo consumor
(Offrar mig till tjänst för andra)
23 17 april 1748 Cronstedt Carl Olderman.jpg Carl Cronstedt Friherre
General av Infanteriet
President i krigskollegium
Sverige Sverige Malo quam vincula flammas
(Hellre lågor än bojor)
24 17 april 1748 Carl Fredrik Piper attributed to Pasch.jpg Carl Fredrik Piper Greve
President i kammarkollegium 1747–1756
Sverige Sverige Nil conscire sibi
(Inte veta med sig något orätt)
25 17 april 1748 Jakob Björck-Erland Broman.jpg Erland Broman Friherre 1747
President i kommerskollegium 1747–1757
Sverige Sverige Alteri vivas, si tibi vis
(Lev för din nästa, om du vill leva för dig själv)
26 17 april 1748 Sin foto.svg Johan Christoffer von Düring Greve 1751
Fältmarskalk 1751
Överståthållare 1753–1759
Sverige Sverige Animo et prudentia
(Med mod och klokhet)
27 17 april 1748 Mattias Alexander von Ungern-Sternberg med harnesk.jpg Mattias Alexander von Ungern-Sternberg Friherre
Lantmarskalk 1742 & 1746
Fältmarskalk 1753
Sverige Sverige Nititur in ardua virtus
(Mannamodet kräver svårigheter)
28 18 juli 1748 Sin foto.svg Joaquín Ignacio de Barrenechea y Erquiñigo Markis av Puerto
Spaniens minister i Stockholm 1741–1746
Spaniens ambassadör i Nederländerna 1746–1753
Spanien Spanien [inget antaget]
29 26 september 1748 Charles XIII of Sweden.jpg Karl XIII Sveriges arvfurste
Hertig av Södermanland från 1772
Förmyndarregent 1792–1796
Sveriges Konung 1809–1818
Norges Konung 1814–1818
Sverige Sverige
Norge Norge
På sin sköld: Comiter ac firme (Hövligt och Bestämt)
Som valspråk i egenskap av kung: Folkets väl min högsta lag
Serafimersköld Karl XIII.jpg
30 1749 1740 Friedrich August.jpg Fredrik August Prins av Braunschweig-Wolfenbüttel
Generallöjtnant 1763
Kungariket Preussen Preussen [inget antaget] systerson till drottning Lovisa Ulrika
31 17 april 1749 Sin foto.svg Wolfgang Ernst I Regerande greve av Isenburg-Birstein
1711–1754; Riksfurste från 1744
Wappen Birstein.svg Isenburg-Birstein [inget antaget]
32 17 april 1749 Sin foto.svg Johann Casimir Greve av Isenburg-Birstein
Hessisk generallöjtnant
Hessen Hessen [inget antaget]
33 7 juli 1750 Frederick Adolph of Sweden.jpg Fredrik Adolf Sveriges arvfurste
Hertig av Östergötland (från 1772)
Sverige Sverige Fide avita
(Med fäderneärvd trohet)
Serafimersköld Prince Frederik Adolphe duc d'Oster-Gothland Riddarholmen.svg
34 November 1750 Christian August zu Solms-Laubach (Dukat 1761).png Christian August Regerande greve av Solms-Laubach 1723–1784 Solmslaubachklein.jpg Solms-Laubach [inget antaget]

Adolf Fredrik (1751–1771)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
35 25 november 1751 Augustludwigkoeth.jpg August Ludvig Regerande furste av Anhalt-Köthen 1728–1755 Coat of Arms of the Duchy of Anhalt.svg Anhalt-Köthen [Inget antaget]
36 25 november 1751 Sin foto.svg Kristoffer Ludvig Greve av Stolberg-Stolberg Stolberg Wappen.jpg Stolberg-Stolberg[förtydliga] [Inget antaget]
37 25 november 1751 Sin foto.svg Carl Christian Regerande greve (senare furste) av Solms-Hohensolms(-Lich) 1744–1803 Solms-Hohensolms-Lich.PNG Solms-Hohensolms-Lich [Inget antaget]
38 25 november 1751 Carl Gustaf Löwenhielm (1701-1768) oil painting.jpg Carl Gustaf Löwenhielm Greve, riksråd 1751–1768(?) Sverige Sverige Deo, regi, legi
(För Gud, konung och lag)
39 25 november 1751 Sin foto.svg Claës Stromberg Greve, riksråd 1751–1761 Sverige Sverige Finis coronat opus
(Änden kröner verket)
40 25 november 1751 Rutger Fuchs.jpg Rutger Fuchs Friherre
Generalmajor
Överståthållare 1739–1753
Sverige Sverige Respice finem
(Tänk på änden)
41 23 november 1752 Pilo - Frederik V of Denmark.jpg Fredrik V Danmarks kung 1746–1766 Danmark Danmark Deo et populo
(Med Gud och folket)
Far till prinsessan Sofia Magdalena
som år 1751 bortförlovades med kronprins Gustaf
42 23 november 1752 Friedrich Zweite Alt.jpg Fredrik II Preussens kung 1740–1786 Kungariket Preussen Preussen [Inget antaget] Bror till drottning Lovisa Ulrika
43 23 november 1752 Sin foto.svg Carl Juel Geheimeråd Danmark Danmark [Inget antaget]
44 23 november 1752 Carl Fredrik Scheffer - riksråd.jpg Carl Fredrik Scheffer Greve
Diplomat
Riksråd
Sverige Sverige Lydnad och frihet
45 26 april 1753 HerzogAdolfFriedrichIV.jpg Adolf Fredrik IV Hertig av Mecklenburg-Strelitz 1752–1794 Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Strelitz [Inget antaget]
46 29 april 1754 Sin foto.svg Ludvig Ferdinand Regerande greve av Sayn-Wittgenstein-Berleburg 1741–1773 Sayn-Wittgenstein-Berleburg-1792.PNG Sayn-Wittgenstein-Berleburg [Inget antaget]
47 29 april 1754 Heinrich von Bünau.jpg Heinrich von Bünau Greve
Historiker
Sachsen-Weimars premiärminister 1751–1759
Großherzogin Sachsen Weimar.jpg Sachsen-Weimar [Inget antaget]
48 29 april 1754 Sin foto.svg August Moritz von Donop Friherre
Hessisk generallöjtnant
Hessen Hessen [Inget antaget]
49 29 april 1754 Sin foto.svg Daniel Johan Zander Generallöjtnant Sverige Sverige Semper idem
(Alltid densamme)
50 25 november 1754 Sin foto.svg Carl Ridderstolpe Friherre
Viceamiral
Sverige Sverige Et deus et patria testes
(Med Gud och fosterlandet som vittnen)
51 25 november 1754 Sin foto.svg Gustaf Ruuth Viceamiral Sverige Sverige Gradibus rectis
(Med rätta steg)
52 25 november 1754 Georg Bogislaus Stael von Holstein.JPG Georg Bogislaus Staël von Holstein Friherre
Fältmarskalk
Sverige Sverige Tuta fidelitas
(Trygg trofasthet)
53 25 november 1754 Sin foto.svg Gotthard Wilhelm Marcks von Würtenberg Friherre
Fältmarskalk
Sverige Sverige Merces veræ virtutis
(Den sanna dygdens belöning)
54 24 november 1755 Friedrich Wilhelm Hessenstein.jpg Fredrik Vilhelm von Hessenstein Svensk furste
Fältmarskalk
Sverige Sverige [Inget antaget] Oäkta son till Fredrik I
55 24 november 1755 Sin foto.svg Jacob Levin von Plessen Holsteinsk och svensk överstemarskalk
Domprost i Lübeck 1743–1761
Sverige Sverige
Merchant Ensign of Holstein-Gottorp (Lions sinister).svg Holstein
[Inget antaget]
56 21 november 1757 Otto Fleming.jpg Otto Fleming Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Æquam servare mentum
(Bevara sinnets jämvikt)
57 21 november 1757 Sin foto.svg Carl Lagerberg Friherre från 1758
Riksråd 1755–1765
Sverige Sverige Cuique suum
(Åt var och en det honom tillkommer)
58 27 november 1758 Sin foto.svg Moritz Ulrik von Putbus Greve
President
Sverige Sverige [Inget antaget]
59 26 november 1759 Gustaf Lundberg-Portrait of Henning Adolf Gyllenborg.jpg Henning Adolf Gyllenborg Greve
Riksråd
Sverige Sverige Immota resistit
(Orubblig i motstånd)
60 24 november 1760 Adam Horn av Ekebyholm.jpg Adam Horn Greve
Generallöjtnant 1759
Riksråd 1761–1769 & 1771
Sverige Sverige Amore honoris
(I kärlek till hedern)
61 28 april 1762 Sin foto.svg Wilhelm August av Holstein-Gottorp Hertig av Holstein-Gottorp
Överste
Lübeck Lübeck
62 28 april 1762 Carl Edward von Hessenstein c 1745.jpg Karl Edvard von Hessenstein Greve
Generalmajor
Sverige Sverige
Hessen Hessen
63 22 november 1762 Liewen, Hans Henric von i VJs julnummer 1942.jpg Hans Henrik von Liewen den yngre Greve
Riksråd
Sverige Sverige Haud horresce(re) labores
(Inte bäva för mödor)
64 22 november 1762 Fredrik von Friesendorff (1707-1770).png Fredrik von Friesendorff Friherre
Riksråd
Sverige Sverige
65 21 november 1763 Catherine II by F.Rokotov after Roslin (c.1770, Hermitage).jpg Katarina II Rysslands regerande kejsarinna 1762–1796
Rysslands kejsarinna under 1762
Prinsessa av Anhalt-Zerbst
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
66 21 november 1763 Sin foto.svg Peter Friedrich Wilhelm av Holstein-Gottorp Hertig av Holstein-Gottorp
Hertig av Oldenburg
BlasonChristian Ier (1143-1167), comte d'Oldenbourg.svg Oldenburg
67 21 november 1763 Lorentz Pash dä-Carl Rudenschöld.jpg Carl Rudenschöld Greve
Riksråd
Sverige Sverige
68 21 november 1763 Sin foto.svg Carl Fredric Törnflycht Greve
Riksråd
Sverige Sverige Candor fidesque testis
(Ärlighet och trohet som vittne)
69 21 november 1763 Hjärne, Gustaf Adolf (portrait at Lund University).JPG Gustaf Adolf Hjärne Greve
Riksråd
Sverige Sverige Nec spe nec metu
(Varken med hopp eller fruktan)
70 1764 Carl Fredrich Brander-Portrait of Jakob Albrekt von Lantingshausen.jpg Jakob Albrekt von Lantinghausen Generallöjtnant
Överståthållare
Sverige Sverige Ingens träl, ingens tyrann
71 25 november 1765 Axel Fredrik von Fersen, 1719-1794.jpg Axel von Fersen den äldre Greve
Riksråd
Sverige Sverige Nec citra, nec ultra
(Varken hitom eller bortom)
72 25 november 1765 Sin foto.svg Jacob Philip von Schwerin Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Praesidium intus
(Grundvalen finns i det inre)
73 24 november 1766 Christian den 7.jpg Kristian VII Danmarks kung 1766–1808 Danmark Danmark Gloria ex amore patriæ
(Ära genom kärleken till fosterlandet)
74 24 november 1766 Axel Lagerbielke.jpg Axel Lagerbielke Friherre från 1766
Viceamiral 1758
Riksråd 1765–1769
Sverige Sverige Amore legis
(Med kärlek till lagen)
75 1 maj 1769 Sin foto.svg Carl Fredrik von Höpken Friherre
Kansipresident
Sverige Sverige Integritate
(Med oförvitlighet)
76 1 maj 1769 Gustaf David Hamilton.jpg Gustaf David Hamilton Greve
Fältmarskalk 1765
Sverige Sverige Virtute decet non sanguine nite
(Mn bör lita till dygden ej till börden)
77 1 maj 1769 Detail of Olof Arenius-portrait of Augustin Ehrensvärd.jpg Augustin Ehrensvärd Greve
Fältmarskalk
Sverige Sverige Oombytelig
78 27 november 1769 Erik von Stockenström.jpg Erik von Stockenström Greve
Riksråd
Justitiekansler
Sverige Sverige Ratio non ira
(Besinning ej vrede)
79 27 november 1769 Nils Adam Bielke.jpg Nils Adam Bielke Greve
Riksråd
Sverige Sverige Franci non flecti
(Brytas men ej böjas)
80 27 november 1769 Sin foto.svg Fredric Christopher av Solms-Wildenfels Greve
Generallöjtnant i Fransk och Kursachsisk tjänst
Flag of Electoral Saxony.svg Kurfurstendömet Sachsen
81 25 augusti 1770 HeinrichvonPreussenTischbein1769.jpg Henrik Prins av Preussen
Diplomat
Kungariket Preussen Preussen
82 26 november 1770 Sin foto.svg Jean von Wallvijk Friherre 1770, Greve från 1771
Riksråd
Sverige Sverige Gud, konung, fädernesland
83 26 november 1770 Alexander Roslin - Ulrik Scheffer (1716 – 99) - Google Art Project.jpg Ulrik Scheffer Friherre, Greve från 1771
Riksråd 1769–1783
Kanslipresident 1772–1783
Sverige Sverige Nec temere, nec timide
84 26 november 1770 Mattias von Hermansson.jpg Matthias von Hermansson Greve
Riksråd
Sverige Sverige
85 26 november 1770 Sin foto.svg Joakim Beck-Friis Greve
Riksråd
Sverige Sverige

Gustav III (1771–1792)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
86 25 november 1771 Mauritz Posse.jpg Mauritz Posse Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Memor patriae
(Ihågkommande fosterlandet)
87 20 november 1772 Frederick Wilhelm II.png Fredrik Vilhelm II Tronföljare av Preussen 1758–1786
Kung av Preussen 1786–1797
Kungariket Preussen Preussen
88 20 november 1772 Paul i russia.jpg Paul I Rysk tronföljare 1754–1796
Tsar av Ryssland 1796–1801
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
89 20 november 1772 Gyllenstierna, Göran i VJs julnummer 1942.jpg Jöran Gyllenstierna Greve
Riksmarskalk
Riksdrots
Sverige Sverige Immutabilis (Oföränderlig)
90 22 november 1773 Carl Reinhold von Fersen .jpg Carl von Fersen Greve
Överhovjägmästare
Sverige Sverige Constanter regi fides
(Alltid trogen konungen )
91 21 november 1774 Fredrik Ribbing painted by Per Krafft the elder.jpg Fredrik Ribbing Friherre, Greve från 1778
Riksråd 1766–1769 & 1772
Sverige Sverige Fide radicata
(Med trofast tro)
92 21 november 1774 Fredrik Carl Sinclair.jpg Fredrik Carl Sinclair Greve
Riksråd
Sverige Sverige Via crucius via lucius
(Korsets väg är ljusets väg)
93 29 april 1776 Princepotemkin.jpg Grigorij Potemkin Rysk Furste och Fältmarskalk Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Ädelmod och mod
94 25 november 1776 Sin foto.svg Gabriel Spens Greve
Fältmarskalk 1776
En av Rikets Herrar 1778
Sverige Sverige Pro rege et patriae
(För konung och fosterland)
95 25 november 1776 Friedrich HeKaRump.jpg Fredrik III Prins
Lantgreve
Hessen-Kassel Hessen-Kassel
96 1 november 1778 Gustav IV Adolf of Sweden.jpg Gustav IV Adolf Sveriges kronprins 1778–1792
Sveriges Konung 1792–1809
Sverige Sverige Gud och folket Gustaf IV Adolf Serafimersköld.jpg
97 23 oktober 1778 Sin foto.svg Christopher Falkengréen Greve
Riksråd
President
Sverige Sverige Constantia fideque
(Med ståndaktighet och trohet)
98 23 november 1778 Sin foto.svg Adolph Fredric Lewenhaupt Överhovstallmästare 1772
Överstelöjtnant 1777
Generalmajor 1799
Ceremonimästare i KMO 1773–1778
Sverige Sverige Frisca Fide
(Med gammaldags trohet)
99 23 november 1778 Fredrik Horn af Åminne.jpg Fredric Horn Greve av Åminne
General av kavalleriet 1778
Sverige Sverige Fide honoreque
(Med trohet och ära)
100 23 november 1778 Carl Fredrich Brander-Portrait of Jakob Magnus Sprengtporten.jpg Jacob Magnus Sprengtporten Generallöjtnnt 1772 Sverige Sverige Bona conscientia spernit adversa
(Gott samvete föraktar svårigheter)
101 27 november 1780 Gustav Filip Creutz gravyr.jpg Gustaf Philip Creutz Greve
Envoyé i Paris 1766–1772
Ambassadör i Paris 1772–1783
En af rikets herrar 1782
Riksråd och kanslipresident 1783
Sverige Sverige Sanning och trohet
102 26 november 1781 Melker Falkenberg (1722–1795).jpg Melcher Falkenberg Greve av Broby
Kammrherre 1748
Riksråd 1772–1789
Rikskansliråd 1772–1783
President i lagkommissionen 1772–1789
Sverige Sverige Rätt och billighet
103 25 augusti 1782 Charles-Gustave de Suède (1782-1783).png Carl Gustav Sveriges arvfurste
Hertig av Småland
Sverige Sverige Serafimersköld Prince Charles Gustave Duc Smaland 1782-1783 Riddarholmen.svg
104 1 september 1782 Carl Sparre.jpg Carl Sparre Friherre, Generalmajor 1769
Överståthållare 1773
Riksråd 1775–1789
Sverige Sverige Utan Svek
105 1 september 1782 Count Fredrik Sparre.jpg Fredrik Sparre Friherre, Greve från 1797
Riksråd 1781–1789
Rikskansler 1792–1797
Sverige Sverige Fide stabili
(Alltid trogen)
106 1 september 1782 Sin foto.svg Fredric Posse Greve, Generallöjtnant 1778
General en chef i Finland 1780–1790
General av infanteriet 1792
En af Rikets Herrar 1793
Sverige Sverige Fidus patriae
(Trogen fosterlandet)
107 24 november 1783 Sin foto.svg Evert Vilhelm Taube Friherre av Odenkat
Generalmajor 1782
Överstekammarjunkare 1783
Generallöjtnant 1790
Sverige Sverige Vita teste
(Med livet som vittne)
108 22 november 1784 Carl Axel Trolle-Wachtmeister by Pasch.png Carl Axel Wachtmeister Greve af Johannishus
Justitiekansler 1779–1793 & 1796–1809
En af Rikets Herrar 1782
Riksdrots och president i Svea hovrätt 1787–1809
Sverige Sverige Comite virtute
(Med dygden som följeslagare
109 21 november 1785 Bonde, Carl i VJs julnummer 1942.jpg Carl Bonde Greve af Björnö, Hovmarskalk hos Sofia Albertina 1770
President i Vasa Hovrätt 1781–1788
En af Rikets Herrar1782
Riksråd och Riksmarskalk 1788
Sverige Sverige Amica Veritas
(Sanningen är mig kär)
110 23 juni 1786 Duwall, Johan Didrik (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Johan Didrik Duwall Friherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige
111 3 juli 1786 Fiedrichvidenmark.jpg Fredrik VI Kronprins
Kung av Danmark 1808–1839
Danmark Danmark
112 27 november 1786 Charles Emil Lewenhaupt dy av Stålbom.jpg Charles Emil Lewenhaupt Greve
En av rikets herrar
Sverige Sverige
113 27 november 1786 Hård, Johan Ludvig-1834.jpg Johan Ludwig Hård Svensk greve
f.d. Preussisk generallöjtnant
Sverige Sverige
114 5 november 1787 Arveprins Frederik (Juel).JPG Fredrik Arvprins Danmark Danmark Frédéric de Danemark et de Norvège (1753-1805).jpg
115 26 november 1787 Sin foto.svg Nils Posse Greve
En av rikets herrar
Sverige Sverige
116 26 november 1787 Kreivi Arvid Kurck.jpg Arvid Fredrik Kurck Friherre, Greve från 1797
President i Göta hovrätt 1781–1792
President i Kammarkollegium 1792–1801
Sverige Sverige Quo jus, huc animus
(När allt är rätt, är hjärtat där)
117 28 april 1790 Armfelt.png Gustaf Mauritz Armfelt Finsk greve 1811 Sverige Sverige Trogen och ståndaktig Dubbad 28 april 1791
Avförd 22 sept 1794 - 16 november 1799, utländsk riddare 25 november 1811
118 22 november 1790 Philip von Platen.jpg Philip von Platen Friherre från 1797
Generalguvernör i Pommern 1796–1800
Fältmarskalk 1799
Sverige Sverige Tout au devoir
(Allt för plikten)
Dubbad 28 april 1791
119 22 november 1790 JohanGabrielOxenstierna.jpg Johan Gabriel Oxenstierna Greve af Korsholm och Wasa
Riksråd 1786–1789
Riksmarskalk 1792–1801
Sverige Sverige Avito in patriam amore
(Alltid i fosterlandskärlek)
Dubbad 28 april 1791
120 22 november 1790 Adolf Fredrik Munck af Fulkila (Jonas Forsslund) - Nationalmuseum - 14829.tif Adolf Fredrik Munck Greve
Hovstallmästare
Sverige Sverige Dubbad 28 april 1791
Fick rätt att bära ordenstecknet infattat i diamanter
121 22 november 1790 Levitsky Igelstrom.jpg Otto Henrik Igelström Rysk Greve och General
Rysk ambassadör i Sverige 1792
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Dubbad 28 april 1791
122 22 november 1791 Ruuth, Eric (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Eric Ruuth Friherre, Greve från 1792
En av rikets herrar 1792
Generalguvernör i Pommern 1792–1796
Sverige Sverige Conscientia Fretus
(Allt beror på samvetet)
Dubbad 28 april 1792 av riksföreståndaren hertig Karl

Gustav IV Adolf (1792–1809)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
123 21 november 1794 Reuterholm.jpg Gustaf Adolf Reuterholm Friherre, Friherre
President
Sverige Sverige Nec Aspera Terrent
(Den starke fruktar ingenting)
124 21 november 1794 Carl Adam Wachtmeister.jpg Carl Adam Wachtmeister Friherre, Greve
Överstemarskalk
Sverige Sverige
125 21 november 1794 Gustaf Lundberg (1695–1786)- Baron Johan Wilhelm Sprengporten - Vapaaherra Johan Wilhelm Sprengtporten - Friherre Johan Wilhelm Sprengporten (1720−1795) (29433101136).jpg Johan Vilhelm Sprengtporten Friherre
General
Sverige Sverige
126 24 november 1794 Curt von Stedingk.JPG Curt von Stedingk Ambassadör i S:t Petersburg 1790–1808, 1809–1811
En av rikets herrar 1796
Svensk adelsman 1797, Friherre 1800, Greve 1809
Fältmarskalk 1811
Sverige Sverige More parentum
(Enligt förfädernas sed)
Proklamerad och dubbad av Katarina II av Ryssland i S:t Petersburg 28 april 1795
127 24 november 1794 Magnus Fredrik Brahe, 1756- 1826. Oljemålning på duk - Skoklosters slott - 39137.tif Magnus Fredrik Brahe Friherre, Greve
En av rikets herrar
Sverige Sverige
128 24 november 1794 HansHenrikEssen.jpg Hans Henric von Essen Greve från 1809, Överste 1787
En av rikets herrar 1800
Generalguvernör i Pommern 1800–1815
Statsråd 1809
Fältmarskalk 1811
Riksståthållare i Norge 1814–1816
Riksmarskalk 1816
Sverige Sverige Äran icke lyckan Dubbad 28 april 1795
129 2 november 1795 Friedrich franz 1.jpg Fredrik Frans I Storhertig av Mecklenburg-Schwerin Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg Mecklenburg-Schwerin
130 2 november 1795 Alexander Roslin 026.jpeg Thure Leonard Klinckowström En af Rikets Herrar 1795
Överstemarskalk 1797
President i Wismarska tribunalet
Sverige Sverige
131 21 november 1796 Klingspar.png Wilhelm Mauritz Klingspor Friherre, Greve från 1799
En av rikets herrar 1800
Fältmarskalk 1808
Överståthållare 1809–1810
Sverige Sverige
132 21 november 1796 Sin foto.svg Fabian Wrede Greve
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige
133 6 oktober 1797 Karl Friedrich von Baden.jpg Karl Fredrik Markgreve av Baden 1738–1803
Kurfurste av Baden 1803–1806
Storhertig av Baden 1806–1811
Storhertigdömet Baden Baden
134 8 oktober 1797 Karel Lodewijk van Baden aka Karl Ludwig von Baden aka Margrave Charles Louis of Baden.jpg Karl Ludvig Arvprins av Baden Storhertigdömet Baden Baden
135 1 november 1797 Wrangel Anton Johan d y-Ugglan.jpg Anton Johan Wrangel En af Rikets Herrar 1784
Förste Amiral
Chef för örlogsflottan 1797
Sverige Sverige Ne Cede Malis
(Vik ej för motgång)

Ej dubbad

136 1 november 1797 J A Meijerfeldt.jpg Johan August Meijerfelt Kammarherre 1739
Fältmarskalk 1799
En af Rikets Herrar 1792
Sverige Sverige Animus Secundis dubiisque Rectus
(En själ som är upprätt i med- och motgång)
Dubbad 29 april 1799
137 23 december 1797 FWIII.jpg Fredrik Vilhelm III Preussens kung 1797–1840 Kungariket Preussen Preussen
138 3 juli 1798 Sin foto.svg Karl Adolf Sveriges arvfurste Sverige Sverige Armoiries du Prince Charles-Adolphe de Suède.svg Blev endast 7 dagar gammal
139 26 november 1799 Sin foto.svg Malte Ramel Friherre
Riksråd
Sverige Sverige Metuere Secundis
(Att frukta i framgång)
Utnämnd på Stockholms slott den 26 november 1798. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
140 9 november 1799 Gustav of Sweden (1799) c 1830.jpg Gustav Sveriges kronprins 1799–1809 Sverige Sverige
141 16 november 1799 Alexander I by S.Shchukin (1809, Tver).png Alexander I Rysslands tronföljare 1796–1801
Rysslands kejsare 1801–1825
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
142 14 juni 1800 King Max I Joseph in Coronation Robe.jpg Maximilian Josef Kung av Bayern Bayern Bayern Pro Deo et Populo
(För Gud och Folket)

Utnämnd på Stockholms slott den 16 november 1799.

143 16 november 1799 Claes Julius Ekeblad.jpg Claes Julius Ekeblad Greve
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige Deo et patriae
(För Gud och Fosterlandet)
Utnämnd på Stockholms slott den 16 november 1799. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
144 14 juni 1800 Friedrich von Baden 1788.jpg Fredrik Prins av Baden Storhertigdömet Baden Baden Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800.
145 14 juni 1800 Hans Axel von Fersen2.jpg Axel von Fersen Greve
Generallöjtnant
Ambassadör
En av rikets herrar, 1799
Riksmarskalk, 1801 - 1810
Sverige Sverige Nec Citra Nec Ultra
(Varken hitom eller bortom)
Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
146 14 juni 1800 Johan Kristoffer Toll, 1743-1817 (Johan Way) - Nationalmuseum - 39749.tif Johan Christopher Toll Friherre, Greve från 1814
Generalguvernör i Skåne 1801–1809
Fältmarskalk 1807
Sverige Sverige Ståndaktig Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
147 8 oktober 1800 Samuel af Ugglas (1750-1812), greve, landshövding, överståthållare, kammarkollegiepresident - Nationalmuseum - 159315.tif Samuel af Ugglas Greve
Landshövding i Stockholms län 1787–1802
Överståthållare under 1797 & 1800
Sverige Sverige Etiam In Tutis Vigil
(Även i säkerhet vaksam)
Utnämnd på Norrköpings slott den 3 oktober 1800. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
148 24 november 1800 Grand Duke Constantine Pavlovich of Russia.JPG Konstantin Pavlovitj Storfurste av Ryssland, tronföljare
Vicekung i Polen 1815–1830
Fältmarskalk 1807
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
149 17 december 1800 Rostopchin Fyodor Vasilyevich.jpg Fedor Vasiljevitj Rostoptjin Greve
Rysk Rikskansler
General
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Med Ära och Fara Erhöll orden i samband med Gustav IV Adolfs besök i Sankt Petersburg den 17 december 1800.
150 17 december 1800 Andrey Yakovlevich von Budberg (Russian portraits, Vol.2, Num.164) - retouched.jpg Andrej Eberhard von Budberg Friherre
Rysk Utrikesminister
General
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Suaviter In Modo Fortiter In Re
(Milt i sätt, starkt i sak)
Erhöll orden i samband med Gustav IV Adolfs besök i Sankt Petersburg den 17 december 1800.
151 12 oktober 1801 Karl Ludwig Friedrich, Grand Duke of Baden (July 8, 1786 in Karlsruhe-December 8, 1818 in Rastatt).jpg Karl Storhertig av Baden Storhertigdömet Baden Baden Utnämnd på Stockholms slott den 12 oktober 1801.
152 2 december 1802 Sin foto.svg Carl Gustaf Prins av Sverige
Storfurste av Finland
Sverige Sverige Serafimersköld Prince Charles Gustave 1802-1805 Riddarholmen.svg Andre son till Gustav IV Adolf. Dog redan 1805
153 9 december 1802 Bror Cederström 1754-1806.JPG Bror Cederström Friherre
Generallöjtnant
Hovmarskalk 1781–1793
Sverige Sverige Recte Faciendo Neminem Timere
(Att handla rätt och frukta ingen)
Utnämnd på Stockholms slott den 9 december 1802. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
154 11 november 1803 Grossherzog Ludwig von Baden 1820.jpg Ludvig I Storhertig av Baden Storhertigdömet Baden Baden

Utnämnd på Karlsruhe slott den 1 november 1803, i samband med Gustav IV Adolfs besök i Baden.

155 1 mars 1805 ChristianHeDa.jpg Christian Prins av Hessen Hessen Hessen Utnämnd på Stockholms slott den 1 mars 1805.
156 19 november 1806 Sin foto.svg Claes Horn Greve af Åminne
Generallöjtnant
En af rikets herrar
Sverige Sverige Majorum Exemplis
(Enligt förfädernas lysande exempel)
Utnämnd i Malmö den 19 november 1806. Dubbad den 28 april 1808.

Karl XIII (1809–1818)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
157 3 juli 1809 Johan Liljencrantz Pasch d.y..jpg Johan Liljencrantz Greve
president i Kommerskollegium
Sverige Sverige Integre et provide
(Ärligt och Välbetänkt)
Johan Liljencrantz Vapen.jpg Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
158 3 juli 1809 Sin foto.svg Fredrik Wilhelm Ridderstolpe Greve
president i Bergskollegium
Sverige Sverige Et Deus Et Patria Testes
(Med Gud och Fosterlandet som vittnen)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
159 3 juli 1809 028-Klas Rålamb-Svenska teatern 2.jpg Claes Rålamb Friherre
Hovstallmästare 1796
En av rikets herrar 1824
Sverige Sverige Quo Candor Ducit Honorque
(Dit Ärlighet och Heder för)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
160 3 juli 1809 Sin foto.svg Claes Adam Wachtmeister Greve
Amiral
En av rikets herrar 1800
Sverige Sverige Comite Virtute
(Med Dygden som Följeslagare)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
161 3 juli 1809 Hrabia Lars von Engeström (1751 - 1826).png Lars von Engeström Friherre 1809
Statsminister för utrikes ärendena 1809–1824
Greve 1813
Sverige Sverige Speravit rebus infestis
(Han hoppades i motgången)
Dubbad 4 maj 1810
162 3 juli 1809 Greve Gustaf Wachtmeister.jpg Gustaf Wachtmeister Greve
General
En av rikets herrar, 1817
Sverige Sverige Comite virtute
(Med dygden som följeslagare)
Dubbad 4 maj 1810
163 3 juli 1809 Mikael Anckarsvard.jpg Mikael Anckarsvärd Greve 1809
Generallötjnant
Landshövding
Sverige Sverige Medborgares aktning Dubbad 4 maj 1810
164 28 december 1809 Carl August of Sweden 1809 by Per Krafft the Younger.jpg Karl August Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Sveriges kronprins 1809–1810
Sverige Sverige För Lagen och Fosterlandet COA Knight of the Order of the Seraphim for Carl August of Schleswig-Holstein-Sonderberg-Augustenburg.jpg
165 3 februari 1810 Napoleon Groot.jpg Napoleon I Fransmännens Kejsare 1804–1814 & 1815
Konung av Italien 1805–1814
Frankrike Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 3 februari 1810. Dubbad den 4 maj 1810 i Slottskyrkan
166 30 mars 1810 Sin foto.svg François de Beauharnais Greve av Roches-Baritaud
Överhovmarskalk i Frankrike
Frankrike Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 30 mars 1810.
167 30 mars 1810 Sin foto.svg Francesco Borghese Furste av Aldobrandini
Överhovstallmästare i Frankrike
Frankrike Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 30 mars 1810.
168 30 mars 1810 Général Honoré Charles Michel Joseph Reille.jpg Honoré Charles Reille Greve
Marskalk av Frankrike
Frankrike Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 30 mars 1810.
169 21 augusti 1810 CarlXIVJohnSweden.jpg Karl XIV Johan Furste av Ponte Corvo
Sveriges kronprins 1810–1818
Norges kronprins 1814–1818
Sveriges och Norges Konung 1818–1844
Sverige Sverige
Norge Norge
Frankrike Frankrike
På sin sköld: Sveriges Sällhet
Som valspråk i egenskap av kung: Folkets kärlek min belöning
Serafimersköld Carl XIV Johan Riddarholmen.svg
170 26 september 1810 Crownprince Oscar of Sweden painted by Joseph Karl Stieler.jpg Oscar I Sveriges arvfurste
Hertig av Södermanland från 1811
Sveriges och Norges kronprins 1818–1844
Sveriges och Norges Konung 1844–1859
Sverige Sverige
Norge Norge
Frankrike Frankrike
Rätt och sanning Serafimersköld Oscar I Riddarholmen.svg
171 7 oktober 1810 Fleming, Claes Adolph (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Claes Adolph Fleming Friherre
Lantmarskalk
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige Sanning och Människokärlek Utnämnd på Stockholms slott den 7 oktober 1810. Dubbad den 29 april 1811 i Konungens sängkammare.
172 3 november 1810 JeromeB2.jpg Jérôme Bonaparte Konung av Westfalen 1807–1813
Prins av Montfort från 1816
Marskalk av Frankrike från 1850
Kungariket Westfalen Westfalen
Frankrike Frankrike
Utnämnd på Stockholms slott den 3 november 1810.
173 3 november 1810 Lecamus.jpg Peter Alexander le Camus Greve av Fürstenstein
Westfalisk Utrikesminister
Kungariket Westfalen Westfalen Fidele A Mon Roi
(Trogen min Konung)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 november 1810.
174 4 november 1810 Joseph-Bonaparte.jpg José Napoleone Konung av Neapel 1806–1808
Konung av Spanien 1808–1813
Spanien Spanien Utnämnd på Stockholms slott den 4 november 1810.
175 28 januari 1811 Sin foto.svg Fredric Gyllenborg Greve
En av rikets herrar 1810
Justitiestatsminister 1810
Sverige Sverige Presidium Intus
(Skydd inifrån)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 januari 1811. Dubbad den 29 april 1811 i Konungens sängkammare.
176 28 januari 1811 Karl Erik Lagerheim.jpg Carl Eric Lagerheim Friherre
President i Statskontoret
Sverige Sverige Constantia Et Labore
(Med fasthet och flit)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 januari 1811. Dubbad den 29 april 1811 i Konungens sängkammare.
177 29 augusti 1811 Friedrich Wilhelm IV von preussen 1847.jpg Fredrik Vilhelm IV Kung av Preussen Kungariket Preussen Preussen
178 25 november 1811 Mathias Rosenblad av Nordgren.jpg Mathias Rosenblad Friherre
En av rikets herrar
Sverige Sverige Mens conscia recti
(Ett sinne medvetet om det rätta)
Dubbad 28 april 1812
Tilldelad orden med briljanter 1 jan 1831.
179 25 november 1811 Carl Johan Adlercreutz.jpg Carl Johan Adlercreutz Greve 1814, Generaladjutant för armén 1809–1815
General 1811
En af Rikets Herrar 1813
Sverige Sverige Secundus dubiisque rectus
(Rakryggad i med- och motgång)
Dubbad 28 april 1812.
180 4 september 1812 Franz Krüger - Portrait of Emperor Nicholas I - WGA12289.jpg Nikolaj I Storfurste av Ryssland
sedermera Tsar
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Utnämnd den 4 september 1812.
181 4 september 1812 Grand Duke Michael Pavlovich of Russia.JPG Michael Pavlovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Utnämnd den 4 september 1812.
182 15 september 1812 Rumyan.jpg Nikolaj Rumjantsev Greve
Rysk rikskansler
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Non Solum Armis
(Ej blott med vapen)
Utnämnd den 15 september 1812.
183 15 september 1812 Le Comte Nicolas Alexandrowitch Tolstoi.jpg Nikolaj Alexandrovitj Tolstoj Greve
Rysk Överstemarskalk
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Utnämnd den 15 september 1812.
184 23 november 1812 Lagerbring, Carl (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Carl Lagerbring Greve
Statsråd
Sverige Sverige Adversis non frangi
(Ej nedslås av motgången)
185 23 november 1812 Carl Morner af Tuna.jpg Carl Mörner Greve
Överståthållare
Sverige Sverige Utan fruktan, utan överdåd
186 23 november 1812 Johan af Puke (1751-1816), ur Svenska Familj-Journalen.png Johan af Puke Generalamiral av Kungliga Flottan
Greve
Statsråd
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Ihärdig och pålitlig Förhindrad vid dubbningen men erhöll tillstånd att anlägga bandet 28 april 1813.
187 14 april 1813 Willemi.jpg Vilhelm I Furste av Nederländerna 1813–1815
Konung av Nederländerna från 1815
Storhertig av Luxemburg från 1815
Nederländerna Nederländerna
188 28 april 1814
(10 oktober 1813)
Blücher.jpg Gebhard Leberecht von Blücher Generalfältmarskalk 1813
Furst Blücher von Wahlstatt 1814
Kungariket Preussen Preussen Vorvärts!
(Framåt!)
189 28 april 1814
(10 oktober 1813)
Hardenberg.jpg Karl August von Hardenberg Furste
Friherre
Preussisk statskansler
Kungariket Preussen Preussen Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814.
190 28 april 1814
(30 december 1813)
Jan Pieter van Suchtelen.jpg Peter van Suchtelen General
Ryska ambassadör
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Tempora Mutantur
(Tiderna förändras)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814. Erhöll kedjan vid sin dubbning den 28 april 1815 i Konungens sängkammare.
191 12 april 1814 Hw-metternich.jpg Klemens von Metternich Österrikisk hov- och statskansler Kejsardömet Österrike Kejsardömet Österrike
192 28 april 1814 Adlerbeth Gudmund Georg.jpg Gudmund Jöran Adlerbeth Friherre
Statsråd
Riksantikvarie
Sverige Sverige Candide et Moderate
(Redbart och Hovsamt)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
193 28 april 1814 Wilhelm Ludwig Georg z. Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.jpg Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein Furst
Preussisk polisminister
Kungariket Preussen Preussen Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814.
194 9 juli 1814 Sin foto.svg Carl Axel Strömfelt Greve
Överkammarherre
General
Sverige Sverige Cuique Suum
(Åt var och en det honom tillkommer)
Utnämnd på Stockholms slott den 9 juli 1814. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
195 16 december 1814 Sin foto.svg Fabian Reinhold von Fersen Greve
Överstekammarherre
En av rikets herrar 1809
Sverige Sverige Nec Citra Nec Ultra
(Varken hitom eller bortom)
Utnämnd på Stockholms slott den 16 december 1814. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
196 7 januari Gustaf af Wetterstedt av Nordgren.jpg Gustaf af Wetterstedt Friherre
Hovkansler
En av rikets herrar 1818
Statsminister för utrikes ärendena
Sverige Sverige Utili Praeponere Rectum
(Föredraga det rätta framför det nyttiga)
Utnämnd på Stockholms slott den 7 januari 1815. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
197 28 januari 1815 Peder Anker by Vogt.png Peder Anker Norsk statsminister Norge Norge Gloria Ex Utile
(Ära av det nyttiga)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 januari 1815. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
198 17 mars 1815
28 april 1815
Ferdinand VII of Spain (1814) by Goya.jpg Fernando VII H M Konungen av Spanien Spanien Spanien Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1815 och samtidigt tilldelad kedjan.
199 10 juni 1815
12 augusti 1815
Karl II. (Mecklenburg-Strelitz).jpg Karl H K H Storhertigen av Mecklenburg-Strelitz Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Strelitz Utnämnd på Stockholms slott den 12 augusti 1815.
200 26 september 1815 Georg F von Krogh 1732 1818 c medium.jpg Georg Frederik von Krogh General i Norges armé Norge Norge Pro Traditione et Patria
201 5 februari 1816 Sin foto.svg Carl Philip von Blixen-Finecke Friherre
Generallöjtnant 1810
Sverige Sverige
Kungariket Preussen Preussen
Utnämnd på Stockholms Slott den 5 februari 1816. Räknad som utländsk riddare.
202 7 oktober 1816 Sin foto.svg Fredrik Tersmeden Friherre, generalmajor, president i Kammarrätten Sverige Sverige Consilioque Manuque
(Med både klokhet och kraft)
Dubbad 28 april 1817.
203 7 oktober 1816 Olof rudolf cederström sbh.jpg Olof Rudolf Cederström Generalamiral av Kungliga Flottan
Greve
Statsråd
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Dubbad 28 april 1817.
204 25 november 1816 Sin foto.svg Magnus Stenbock Greve
Generalmajor 1816
Överstekammarjunkare 1783
Sverige Sverige Aspera Sperno
(Jag föraktar svårigheter)
Utnämnd på Stockholms Slott den 25 november 1816. Dubbad 28 april 1817 i Konungens Stora Galleri.
205 10 januari 1817 Georg (Mecklenburg-Strelitz).jpg Georg Storhertig av Mecklenburg-Strelitz Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Strelitz
206 28 april 1817 Johan August Sandels av Per Krafft den yngre.jpg Johan August Sandels General 1818
En af Rikets Herrar
Riksståthållare i Norge 1819–1827
Fältmarskalk 1824
Sverige Sverige Constantia et virtute
(Med fasthet och mod)
Erhöll tillstånd att anlägga bandet 23 juni 1818
Dubbad 11 maj 1819.
207 4 juli 1817 A F Skjöldebrand (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Anders Fredrik Skjöldebrand General och Statsråd
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Ausis fausta sidera
(Stjärnorna gynnar det djärva företaget)
Erhöll tillstånd att anlägga bandet 23 juni 1818
Dubbad 11 maj 1819.

Karl XIV Johan (1818–1844)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
208 11 maj 1818 Germund Ludvig Cederhielm.jpg Germund Ludvig Cederhielm Greve
Överstekammarjunkare 1811
En af rikets herrar 1814
Sverige Sverige Propsera Caute
(Bär Lyckan Försiktigt)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
209 11 maj 1818 Georg Adlersparre.jpg Georg Adlersparre Greve
Statsråd 1809–1810
Generalmajor 1812
En af rikets herrar 1817
Sverige Sverige För Fäderneslandet Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
210 11 maj 1818 Sin foto.svg Carl Stellan Mörner Greve
Landshövding 1793–1827
Presidents karaktär 1815
Sverige Sverige Patriae Nec Bello Deesse Nec Pace
(Varken i Krig eller Fred svika Fosterlandet)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
211 11 maj 1818 Adolf Göran Mörner.jpg Adolf Göran Mörner Greve
Kammarherre 1809
Statsråd 1815
Sverige Sverige Impavidum Ferient
(De skola träffa en orädd man)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
212 11 maj 1818 Jakob Axelsson Lindblom, Archbishop of Uppsala, NF.png Jacob Axelsson Lindblom Biskop i Linköpings stift 1786–1805
Ärkebiskop 1805–1819
Sverige Sverige Integre ac libere
(Ärligt och Frimodigt)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj som Ledamot i andliga ståndet.
213 5 september 1818 Christian August Lorentzen - Portrett av Marcus Gjøe Rosenkrantz - Oslo Museum - OB.00015.jpg Marcus Gjøe Rosenkrantz Norsk statsråd 1814–1814
Stortingsman 1818–1828
Norge Norge Nulla Deficiente Virtute Felicitas
(Ingen lycka om dygden saknas)
Utnämnd vid Karl XIV Johans kröning i Norge.
214 5 september 1818 Jacob De la Gardie (1768-1842) (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Jacob De la Gardie Greve & General Sverige Sverige Gud, Konung, Fosterland Utnämnd i Trondheim den 5 september 1818 under Karl XIV Johans kröning i Norge. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan. Tilldelad orden med briljanter i maj 1835.
215 11 maj 1819 Sin foto.svg Olof Elias Lagerheim President i Kammarkollegium 1812–1818 Sverige Sverige Opera et Virtute
(Med Flit och Duglighet)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1819, ej dubbad.
216 1 december 1821 EugeneBeau.jpg Eugen av Leuchtenberg Fransk prins 1804
Vicekonung av Italien 1805–1814
Bayersk hertig av Leuchtenberg och furste av Eichstädt 1817
Bayern Bayern
217 29 april 1822 Sin foto.svg Carl Göran Bonde Friherre
Chef för Drottningens Hovstat 1802–1809
En av rikets herrar 1818
Sverige Sverige Secundis Dubisque Rectus
(Upprätt i Med- och Motgång)
Carl Göran Bonde.jpg Utnämnd på Stockholms Slott den 29 april 1822. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
218 29 april 1822 Sin foto.svg Wilhelm Bennett Friherre
Generallöjtnant 1819
President i Kammarrätten 1819
Sverige Sverige Benedictus Qui Tollit Crucem
(Välsignad den som bär sitt kors)
Utnämnd på Stockholms Slott den 29 april 1822. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
219 29 april 1822 Gustaf Lagerbielke.jpg Gustaf Lagerbjelke Greve
Statsråd 1809–1831
En av rikets herrar 1825
Sverige Sverige Nec Quaerere Nec Spernere
(Varken Eftertrakta eller Förakta)
Utnämnd på Stockholms Slott den 29 april 1822. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
220 23 september 1822 Baltzar Bogislaus von Platen, 1766-1829 (Johan Gustaf Sandberg) - Nationalmuseum - 40325.tif Baltzar von Platen Greve
Viceamiral
Göta Kanals skapare
Sverige Sverige Tout au Devoir
(Allt för plikten)
Utnämnd vid Hajstorps kanalstation den 23 september 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
221 19 juni 1823 Carl De Geer (1781–1861).jpg Carl De Geer af Leufsta Greve
Statsråd
Sverige Sverige Fri och laglydig Utnämnd på Stockholms slott den 18 juni 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan. Erhöll orden vid kronprins Oscars förmälning med Josefina.
222 19 juni 1823 Mathias Sommerhielm Norskt statsråd 1814–1822
Norsk statsminister 1822
Sverige Sverige Semper Idem
(Alltid densamme)
Serafimersköld - Livrustkammaren - 56730.tif Utnämnd på Stockholms slott den 18 juni 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan. Erhöll orden vid kronprins Oscars förmälning med Josefina.
223 19 juni 1823 Gustaf Fredrik Wirsén.jpg Gustaf Fredrik Wirsén Friherre
President i Statskontoret 1818–1824
Sverige Sverige Recti Tenax
(Ståndaktig i det rätta)
Utnämnd på Stockholms slott den 18 juni 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan. Erhöll orden vid kronprins Oscars förmälning med Josefina.
224 14 mars 1824 G. Dury - D. Augusto, duque de Leuchtenberg.JPG August av Leuchtenberg H D Hertigen av Leuchtenberg
Furste av Eichstädt
Bayern Bayern Utnämnd på Stockholms slott den 14 mars 1824.
225 14 mars 1824 Löwenhielm, Carl (ur Löwenhielm 1927-1929).jpg Carl Axel Löwenhielm Greve
Statsråd
Sverige Sverige Deo, Regi, Legi
(För Gud, Konung och Lag)
Utnämnd på Stockholms slott den 14 mars 1824. Dubbad den 28 april 1824 i Slottskyrkan.
226 23 maj 1824 Hansgabriel trollewachtmeister.jpg Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister Greve
Statsråd
Sverige Sverige Comite Virtute
(Med dygden som följeslagare)
Utnämnd på Stockholms slott den 23 maj 1824. Dubbad den 28 april 1825 i Slottskyrkan.
227 1 december 1824 Sin foto.svg Arvid Erik Posse Greve
President i Göta hovrätt 1795–1825
En av rikets herrar 1819
Sverige Sverige Equitate Prodesse
(Gagna med Opratiskhet)
Utnämnd på Stockholms slott den 1 december 1824. Ej dubbad.
228 28 januari 1825 Karl Nesselrode.jpg Karl Robert von Nesselrode Greve och statsman
Rysslands utrikesminister 1816–1856
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
229 11 maj 1825 Johan Henrik Tawast.jpg Johan Henrik Tawast Överstkammarjunkare
General
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Ära och tacksamhet Dubbad den 19 juni 1826.
230 11 maj 1825 Herman Wedel-Jarlsberg av Nørregaard.jpg Herman Wedel-Jarlsberg Greve
Norsk statsråd
Norge Norge Recte Faciendo Nil Timeas
(Handlar Du rätt har Du intet att frukta)
Utnämnd den 11 maj 1825 på Stockholms slott. I sin frånvaro förklarad dubbad den 19 juni 1826 i Slottskyrkan. Tilldelad orden med Briljanter 1839.
231 11 maj 1825 Lövenskiöld, Salomon.jpg Salomon Löfvenskiöld Friherre
Hovmarskalk
En af Rikets Herrar
Sverige Sverige Allt för Fosterlandet Utnämnd den 11 maj 1825 på Stockholms slott. Dubbad den 19 juni 1826 i Slottskyrkan.
232 9 oktober 1825 Portrett av Jonas Collett OB.00522.jpg Jonas Collett Norsk statsråd Norge Norge Cole Deum
(Älska Gud)
Utnämnd den 9 oktober 1825 i Kristiania. I sin frånvaro förklarad dubbad den 19 juni 1826 i Slottskyrkan.
233 6 mars 1826 Alexander II of Russia by Monogrammist V.G. (1888, Hermitage) detail.jpg Alexander II Rysslands tronföljare 1825–1855
Rysslands kejsare 1855–1881
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
234 3 maj 1826 Carl XV of Sweden c 1870 (2).jpg Karl XV Sveriges och Norges Konung 1859–1872 Sverige Sverige
Norge Norge
Land skall med lag byggas Serafimersköld Karl XV.jpg
235 26 januari 1827 Gustaf Löwenhielm (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Gustaf Löwenhielm Överstekammarjunkare
Envoyé i Paris
General
En af Rikets herrar
Sverige Sverige Candore et fortitudine
(Med ärlighet och mod)
I sin frånvaro förklarad dubbad 29 juni 1829. Tilldelad orden med briljanter 6 februari 1843
236 18 juni 1827 Gustav of Sweden & Norway (1827) c 1850.jpg Gustaf Sveriges och Norges Arvfurste
Hertig av Uppland
Sverige Sverige
Norge Norge
Serafimersköld - Livrustkammaren - 64861.tif
237 4 juli 1827 Magnus Brahe, 1790- 1844, oljemålning på duk - Skoklosters slott - 4892.tif Magnus Brahe Greve
Överhovstallmästare
Generalmajor
Sverige Sverige Redlig och Ståndaktig Utnämnd den 4 juli 1827 på Stockholms slott. Dubbad den 29 juni 1829 i Slottskyrkan.
238 4 juli 1827 Johan Adam Cronstedt.jpg Johan Adam Cronstedt Generallöjtnant 1809
Landshövding i Östergötlands län 1810–1817
Sverige Sverige In Amicitia constans
(Trofast i vänskap)
Dubbad den 28 juni 1829.
239 21 januari 1829 Oscar II of Sweden 1898.jpg Oscar II Sveriges Konung 1905–1907 Sverige Sverige
Norge Norge
Brödrafolkens väl
Sveriges väl (efter 1905)
Serafimersköld Oskar II.jpg
240 8 mars 1829 Severin Loevenskiold OB.00301.jpg Severin Løvenskiold Norsk statsminister Norge Norge Hic Murus Ahaeneus Esto
(Denna mur skall vara kopparfast)
Severin Løvenskiold vapensköld.jpg Utnämnd den 8 mars 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 29 juni 1829 i Slottskyrkan.
241 8 mars 1829 Carl Henrik Posse 1767-1843.jpg Carl Henric Posse Greve, General 1832
En af Rikets Herrar 1836
Sverige Sverige Sanning och pligt Dubbad den 28 -juni 1829.
242 31 augusti 1829 Sin foto.svg Gustaf Lewenhaupt Greve
Överstekammarherre
En av rikets herrar
Sverige Sverige Prisca Fide
(Med gammaldags trohet)
Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 29 juni 1832 i Slottskyrkan.
243 31 augusti 1829 Sin foto.svg Erik Reinhold Adelswärd Greve
Överstekammarjunkare
En av rikets herrar
Sverige Sverige Rena Afsigter Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
244 31 augusti 1829 Sin foto.svg Carl Johan af Nordin Friherre
Statsråd
President i Bergskollegium
Sverige Sverige Fidem Rectumque Colendo
(Med vördnad för trohet och rätt)
Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
245 31 augusti 1829 Carl von Rosenstein 1834.jpg Carl von Rosenstein Ärkebiskop Sverige Sverige Servare Modum
(Att bevara jämvikten)
Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott som Ledamot i Andliga Ståndet. Förklarad antagen den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
246 24 juni 1830 Leopold, Grand Duke of Baden.PNG Leopold H K H Storhertigen av Baden Storhertigdömet Baden Baden Utnämnd den 24 juni 1830 på Stockholms slott.
247 20 augusti 1829 Prince Pyotr Mikhailovich Volkonsky.jpg Petr Michajlovitj Volkonskij Durchlaucht
Furst
Generalfältmakrskalk
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland In Deo Spes Mea
(I Gud mitt hopp)
Utnämnd den 20 augusti 1830 på Stockholms slott. Erhöll orden i samband med Kronprins Oscars besök i Ryssland.
248 25 augusti 1830 DpedroI-brasil-full.jpg Pedro I H M Kejsaren av Brasilien Kejsardömet Brasilien Kejsardömet Brasilien Utnämnd den 25 augusti 1830 på Stockholms slott.
249 26 januari 1831 Sin foto.svg Pehr Gustaf af Ugglas Greve
Statsråd
En av rikets herrar
Sverige Sverige Ned Timide Ned Temere
(Varken med räddhåga eller övermod)
Utnämnd den 26 januari 1831 på Stockholms slott. Dubbad den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
250 3 maj 1831 Anton-sachsen.jpg Anton I H M Konungen av Sachsen Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen Providentiae Memor
(Med Försiktighet)
Utnämnd den 3 maj 1831 på Stockholms slott.
251 24 augusti 1831 Prince August1 (cropped).jpg August Sveriges och Norges Arvfurste
Hertig av Dalarna
Sverige Sverige
Norge Norge
Serafimersköld prins August.jpeg
252 14 april 1835 Ferdinand I; Keizer van Oostenrijk.jpg Ferdinand I Österrikes kejsare 1835–1848 Österrike Österrike Recta tueri
253 11 juli 1835 Otto of Greece.jpg Otto I av Grekland Greklands kung 1832–1862 Kungariket Grekland Kungariket Grekland
254 12 augusti 1835 Maximilian de Beauharnais - Maximilian, Duke of Leuchtenberg - Maximilien de Leuchtenberg, 1817.jpg Maximilian H D Hertigen av Leuchtenberg
Furste av Eichstädt
Bayern Bayern Utnämnd den 12 augusti 1835 på Stockholms slott. Tilldelad kedjan den 9 juli 1840.
255 7 september 1835 General Fredrik Wilhelm Stabell (1763 - 1836).jpg Frederik Wilhelm Stabell Norsk General Norge Norge Aerlighed varer Laengst Utnämnd den 7 september 1835 i Trondheim.
256 28 januari 1836 Christianviiidenmark.jpg Kristian VIII H M Konungen av Danmark Danmark Danmark Utnämnd den 28 januari 1836 på Stockholms slott.
257 28 januari 1836 Sin foto.svg Carl Claes Piper Greve
Generalmajor
En av rikets herrar
Sverige Sverige Rätt och Pligt Utnämnd den 28 januari 1836 på Stockholms slott. Dubbad den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
258 11 oktober 1836 David Etienne Maurice Gerard.jpg Étienne Maurice Gérard Greve
Marskalk av Frankrike
Frankrike Frankrike Utnämnd den 11 oktober 1836 på Stockholms slott. Var under åren 1796–1798 adjutant hos den blivande Karl XIV Johan.
259 10 november 1836 Joseph Ludwig von Armansperg.jpg Joseph Ludwig von Armansperg Greve
Bayersk Utrikesminister 1828–1831
Grekisk Statskansler 1835–1837
Bayern Bayern
Kungariket Grekland Kungariket Grekland
Utnämnd den 10 november 1836 på Stockholms slott.
260 28 januari 1837 Gustaf Fredrik Akerhielm.jpg Gustaf Fredrik Åkerhielm Friherre
Generaltulldirektör
Statsråd
Sverige Sverige Labor Improbus Omnia Vincit
(Omätlig Arbetslust Besegrar Allt)
Utnämnd den 28 januari 1837 på Stockholms slott. Dubbad den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
261 28 januari 1837 G F Mörner.jpg Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda Greve
Kabinettkammarherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige Regi et Patriae
(För Konung och Fosterland)
Utnämnd den 28 januari 1837 på Stockholms slott. Dubbad den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
262 14 april 1837 Johan-Olof Wallin.jpg Johan Olof Wallin Ärkebiskop Sverige Sverige In Omnipotenti Vinces
(Med den Allsmäktiges hjälp skall du segra)
Utnämnd den 14 april 1837 som Ledamot i Andliga Ståndet på Stockholms slott. Förklarad antagen den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
263 28 januari 1838 Sin foto.svg Carl Edvard Gyldenstolpe Greve
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige Candor et Gravitas
(Redbarhet och Fasthet)
Utnämnd den 28 januari 1838 på Stockholms slott. Förklarad dubbad i sin frånvaro den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
264 28 januari 1838 Militär o diplomat Magnus Björnstjerna (1779-1874) Bex.JPG Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna Greve
Envoye
generallöjtnant
Sverige Sverige Dubbad den 11 maj 1838 i slottskyrkan.
265 7 maj 1838 Sin foto.svg Gustaf Algernon Stierneld Friherre
Statsråd
Sverige Sverige
266 11 maj 1838 Bror Cederström (Ur vår samtid).jpg Bror Cederström Friherre
Hovmarskalk
Generallöjtnant
Sverige Sverige Recte Faciendo neminem timere
(Att handla rätt och frukta ingen)
Dubbad den 23 maj 1840
267 12 juni 1838 KonstantinNikolrussland.jpg Konstantin Nikolajevitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
268 12 juni 1838 Christofor Lieven by Lawrence.jpg Christoph von Lieven Rysk diplomat Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
269 12 juni 1838 Orlov A F-by Kruger.jpg Aleksej Fjodorovitj Orlov Rysk general Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
270 12 juni 1838 Франц Крюгер - портрет князя А. С. Меншикова.jpg Aleksandr Sergejevitj Mensjikov Rysk general Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
271 31 december 1838 BernhardIIsamei.JPG Bernhard II Hertig av Sachsen-Meiningen Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen Troget och ståndaktigt
272 26 januari 1839 491548 Peter Motzfeldt.jpg Peter Motzfeldt Norskt statsråd Norge Norge Non Omnis Moriar
(Jag skall ej dö hel och hållen)
Utnämnd den 26 januari 1839 på Kristiania slott. Dubbad den 23 maj 1840 i Konungens rum.
273 4 juli 1839 Sin foto.svg Johan Lagerbielke Friherre
Statsråd
Viceamiral
En av rikets herrar 1842
Sverige Sverige Trohet och Sanning Utnämnd den 4 juli 1839 på Rosersbergs slott. Dubbad den 23 maj 1840 i Konungens rum.
274 24 juli 1840 LudwigvonBorstell.JPG Ludwig von Borstell Preussisk General
Utomordentlig sändebud
Kungariket Preussen Preussen Gott mit uns
(Gud med oss)
Utnämnd den 24 juli 1840 på Stockholms slott.
275 14 juni 1841 Friedrichviidenmark.jpg Fredrik VII Danmarks kronprins 1839–1848
Danmarks kung 1848–1863
Danmark Danmark Folkets kärlek min styrka
276 24 juni 1841 Palmstierna, Carl Otto (ur Svenska landtmarskalkar).jpg Carl Otto Palmstjerna Friherre
Överstekammarjunkare
Sverige Sverige Caræ omnia patriæ
(Allt för ett älskat fosterland)
277 24 juni 1841 Carl Fredrik af Wingård.jpg Carl Fredrik af Wingård Biskop i Göteborgs stift 1818–1839
Ärkebiskop 1839–1851
Sverige Sverige Constans fiducia veri
(Ståndaktig förtröstan på sanningen)
278 4 juli 1841 Sin foto.svg Carl Peter Törnebladh Herr
En av rikets herrar
Sverige Sverige Justitia libertatis præsidium
(Rätten är frihetens värn)
279 5 augusti 1842 Dawe, Mikhail Vorontsov.jpg Mikhail S. Vorontsov Rysk Durchlaucht
Fältmarskalk
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Semper immota fides
(Alltid orubbad trohet)
280 24 augusti 1842 Marechal-soult.jpg Nicolas Jean de Dieu Soult Hertig av Dalmatien
Marskalk av Frankrike
Frankrike Frankrike
281 6 februari 1843 Gabriel Poppius 1831.jpg Gabriel Poppius Justitieråd 1809–1826
President i kommerskollegium 1826–1833
Sverige Sverige Probitate
(Genom ärlighet)
Den förste ofrälse Serafimerriddaren
282 6 februari 1843 GustafOlofLagerbring.JPG Gustaf Olof Lagerbring Friherre (1815)
Generallöjtnant (1826)
Sverige Sverige Konung och fädernesland I sin frånvaro förklarad dubbad 11 maj 1843
283 6 februari 1843 Sin foto.svg Erland Hederstierna Herr Sverige Sverige Aequiter et humane
(Rätt och hovsamt)
Dubbad 11 maj 1843 i Konungens rum.
284 6 februari 1843 N J L Krog by Flintoe.png Nicolai Johan Lohmann Krog Norskt statsråd Sverige Sverige I sin frånvaro dubbad 11 maj 1843.
285 6 februari 1843 Carl Maria Wedel-Jarlsberg.jpg Ferdinand Carl Maria Wedel-Jarlsberg Friherre Norge Norge Handlar du rätt har du intet att frukta
286 21 juni 1843 KonstantinHohenzHech.jpg Friedrich Wilhelm II Konstantin Furste av Hohenzollern-Hechingen Hohenzollern-Hechingen Hohenzollern

Oscar I (1844–1859)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
287 2 maj 1844 Pfuel.jpg Ernst von Pfuel General av infanteriet
Diplomat
Kungariket Preussen Preussen
288 11 juni 1844 Pedro II of Brazil - Brady-Handy.jpg Peter II H M Kejsaren av Brasilien 1831–1889 Kejsardömet Brasilien Kejsardömet Brasilien
289 28 september 1844 LudwigI-Bayern.jpg Ludvig I Bayerns kung 1825–1848 Bayern Bayern
290 28 september 1844 Willemll by Pieneman.jpg Vilhelm II Nederländernas kung 1840–1849 Nederländerna Nederländerna
291 1844 Arvid Mauritz Posse 1845.jpg Arvid Mauritz Posse Justitiestatsminister och riksmarskalk Sverige Sverige
292 20 augusti 1845 Chernyshov Alexander.jpg Aleksandr Ivanovitj Tjernisjev Rysk furste
General
Krigsminister 1827–1852
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
293 16 juli 1846 Arveprins Ferdinand.jpg Ferdinand Arvprins av Danmark Danmark Danmark
294 23 november 1846 Albrecht Elof Ihre-1833.jpg Albrecht Elof Ihre Friherre
Ecklesiastikminister 1840–1842
Statsminister för utrikes ärendena 1842–1846
Sverige Sverige Non præceps iræ
295 17 december 1846 MaximilianII-Bayern.jpg Maximilian av Bayern Kronprins av Bayern Bayern Bayern
296 8 januari 1847 Wilhelm1.jpg Wilhelm I Prins av Preussen
Preussens tronföljare 1840–1861
Preussens kung 1861–1888
Tysk kejsare 1871–1888
Kungariket Preussen Preussen
Tyskland Tyskland
297 21 augusti 1847 Frederik Due.png Frederik Due Norges statsminister i Stockholm Norge Norge
298 8 juni 1848 Christian IX of Denmark.jpg Kristian IX Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Prins av Danmark från 1853
Danmarks kung 1863–1906
Danmark Danmark
299 25 oktober 1848 Adam Wilhelm Moltke.jpg Adam Wilhelm Moltke Länsgreve till Bregentved
Danmarks konseljpresident 1848–1852
Danmark Danmark
300 28 april 1849 Löwenhielm, Carl Gustaf cirka 1820 (ur Löwenhielm 1927-1929).jpg Carl Gustaf Löwenhielm Greve
Generallöjtnant och kammarherre
Sverige Sverige
301 28 april 1849 Jakob Vilhelm Sprengtporten.png Jakob Wilhelm Sprengtporten Överhovjägmästare, överståthållare och generalmajor Sverige Sverige
302 23 maj 1849 William III of the Netherlands.jpg Wilhelm III Nederländernas kung 1849–1890
Luxemburgs storhertig 1849–1890
Nederländerna Nederländerna
Luxemburg Luxemburg
303 1 september 1849 Ernest Augustus I of Hanover.PNG Ernst August I Kung av Hannover
hertig av Braunschweig-Lüneburg
hertig av Cumberland
Flag of Hanover 1837-1866.svg Hannover Suscipere et finire
(Åtaga sig och slutföra)
304 30 oktober 1849 Leopold portret winterhalter.jpg Leopold I Belgarnas konung 1831–1865
Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Belgien Belgien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
L'Union fait la Force
305 10 februari 1850 Wilhelm Friedrich Karl von Oranien-Nassau.jpg Fredrik Prins av Nederländerna Nederländerna Nederländerna Je maintiendrai Far till Drottning Lovisa
306 23 februari 1850 Dutch Crown Prince Willem.jpg Wilhelm Prins av Nederländerna
Prins av Oranien
Nederländerna Nederländerna Je maintiendrai
307 23 februari 1850 PrinsHendrikderNederlanden3.jpg Henrik Prins av Nederländerna Nederländerna Nederländerna
308 26 juni 1850 Gustaf Vive Sparre.jpg Gustaf Sparre Greve
Justitiestatsminister 1848–1856
En av rikets herrar 1848
Sverige Sverige
309 26 juni 1850 Sin foto.svg Gustaf Abraham Peyron Friherre
Generallöjtnant 1848
Sverige Sverige
310 26 juni 1850 Johanpeterlefren.png Johan Peter Lefrén Generallöjtnant
President i Krigskollegium och chef för HM Konungens stab
Sverige Sverige
311 9 juli 1850 Franz joseph1.jpg Franz Josef Österrikes kejsare 1848–1916
Ungerns kung 1867–1916
Kejsardömet Österrike Kejsardömet Österrike Viribus unitis Coat of Arms of Franz Joseph I of Austria (Order of the Seraphim).svg
312 9 juli 1850 FransKarel.jpg Frans Karl Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern från 1867
Kejsardömet Österrike Kejsardömet Österrike
313 4 september 1851 LarsHermanGyllenhaal.jpg Lars Herman Gyllenhaal Friherre
President i Göta hovrätt
Justitiestatsminister 1843–1844
Lantmarskalk 1850
Sverige Sverige
314 15 februari 1852 31- Rei D. Fernando II - O Artista.jpg Ferdinand II Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Prins av Portugal 1836–1837
Titulärkung av Portugal från 1837
Portugal Portugal
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
315 17 maj 1852 Leopold ii garter knight.jpg Leopold II Hertig av Brabant
Belgarnas konung 1865–1909
Kongostatens härskare
Belgien Belgien L'Union fait la Force
316 16 juli 1852 Prince Karl Theodor of Bavaria.jpg Karl av Bayern Prins av Bayern Bayern Bayern
317 9 september 1852 Jagerspacher - Georg V of Hannover (b&w).jpg Georg V Hannovers kung 1851–1866
Prins av Storbritannien
Hertig av Gustaf Peyron den äldreCumberland
Flag of Hanover 1837-1866.svg Hannover
Storbritannien Storbritannien
Suscipere et finire
318 14 december 1852 Carl Oscar of Sweden & Norway c 1853.jpg Carl Oscar Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Södermanland
Prins av Sverige och Norge
Sverige Sverige
Norge Norge
Armoiries du Prince Charles-Oscar de Suède duc de Södermanland.svg
319 28 april 1853 Sin foto.svg Carl Fredrik Coyet Amiral och kammarjunkare Sverige Sverige
320 28 april 1853 Sin foto.svg Mauritz Axel Lewenhaupt Greve
Riksmarskalk och generalmajor
Sverige Sverige Ad exemplia majorum
321 28 april 1853 J. H. Vogt.png Jørgen Herman Vogt Norges statsminister i Stockholm Norge Norge
322 3 maj 1853 Don Francisco de Asís.jpg Frans av Assisi Titulärkung av Spanien 1846–1902 Spanien Spanien
323 28 april 1854 Edvard Fredrik von Saltza.jpg Edvard Fredrik von Saltza Överstekammarjunkare Sverige Sverige
324 5 december 1854 Hans Olof Holmström.JPG Hans Olof Holmström Ärkebiskop Sverige Sverige
325 10 oktober 1855 Franz Xaver Winterhalter Napoleon III.jpg Napoleon III Kejsare av Frankrike Frankrike Frankrike Coat of arms of Napoléon III.jpg
326 17 november 1855 Canrobert.jpg François Certain Canrobert Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike
327 20 december 1855 AlexandreWalewski.jpg Alexander Walewski Frankrikes statsminister Frankrike Frankrike
328 28 januari 1856 Prince Albert - Franz Xaver Winterhalter 1842.jpg Albert Prins av Sachsen-Coburg-Gotha
brittisk prinsgemål
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Storbritannien Storbritannien
Treu und fest
329 28 april 1856 Sin foto.svg Johan Fredrik Fåhraeus Statsråd och generaltulldirektör Sverige Sverige Firmitate fideque
330 17 maj 1856 De Graaf van Vlaanderen.jpg Filip Prins av Belgien, Greve av Flandern Belgien Belgien L'Union fait la Force
331 14 juni 1856 Napoléon Eugène Bonaparte, sitting.jpg Louis Napoléon Bonaparte Prins Napoleon av Frankrike Frankrike Frankrike
332 12 september 1856 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte painting.jpg Napoléon Joseph Bonaparte Prins Napoleon av Frankrike Frankrike Frankrike
333 20 september 1856 Ludvig Nicolaus von Scheele by E. Lange.jpg Ludvig Nicolaus von Schéele Danmarks utrikesminister Danmark Danmark
334 10 oktober 1856 Denkmal Herzogs Adolph von Nassau in Königstein.jpg Adolf HH Hertig av Nassau
sedermera Storhertig av Luxemburg
Luxemburg Luxemburg
Hertigdömet Nassau Nassau
335 24 november 1856 Elias Lagerheim-1834.jpg Elias Lagerheim Sveriges utrikesminister 1856–1858 Sverige Sverige Ex patrum exemplis
336 28 december 1857 Bluhme.jpg Christian Albrecht Bluhme Danmarks konseljpresident 1864–1865 Danmark Danmark Ordo et modus
337 9 mars 1858 Henning Hamilton.jpg Henning Hamilton Landshövding och en av de Aderton Sverige Sverige
338 7 april 1858 Claës Günther 001.jpg Claës Günther Justitiestatsminister
Justitieråd
Sverige Sverige
339 16 juni 1858 Gustaf V av Sverige.jpg Gustaf V Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Värmland
Sveriges och Norges kronprins 1872–1905
Sveriges kronprins 1905–1907
Sveriges Konung 1907–1950
Sverige Sverige
Norge Norge
Med folket för fosterlandet Serafimersköld Gustav V Riddarholmen.svg
340 12 juli 1858 Manderström, Ludvig-1836.jpg Ludvig Manderström Ledamot av Svenska akademin och utrikesminister Sverige Sverige
341 12 juli 1858 Jakob Essen Hamilton 1834.jpg Jakob Essen Hamilton Greve
f.d. Överståthållare och general
Sverige Sverige
342 20 september 1858 Sin foto.svg Carl Mansbach Generalmajor och envoyé Norge Norge

Karl XV (1859–1872)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
343 16 juli 1859 Sin foto.svg Joachim Godske Levetzau Dansk överhovmarskalk
Utomordentligt sändebud
Danmark Danmark In adversis infractus in secundis modestus
(Okuvlig i motgång, måttfull i medgång)
344 11 augusti 1859 WP Wrangel.jpg Friedrich von Wrangel Preussisk fältmarskalk Kungariket Preussen Preussen
345 16 augusti 1859 Friedrich Wilhelm Rembert von Berg.PNG Friedrich Wilhelm von Berg Rysk fältmarskalk Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll briljanterad kraschan den 17 maj 1860.[2]
346 20 september 1859 Nikolay Alexandrovich by Tyurin.jpg Nikolaj Alexandrovitj av Ryssland Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
347 7 oktober 1859 Johan Jacob Hedrén 1830.jpg Johan Jacob Hedrén Biskop Sverige Sverige Amplexu adsurgit
(Den växer genom att söka stöd)
348 4 november 1859 Sin foto.svg Ferdinand Braunerhielm Överhovstallmästare Sverige Sverige
349 15 november 1859 Oscar Bernadotte, Svenskt porträttgalleri.jpg Oscar Sveriges arvfurste, hertig av Gotland
Prins Bernadotte från 1888
Greve Bernadotte af Wisborg från 1892
Sverige Sverige
Norge Norge
Coats of arms of Prince Oscar, Comte of Wisborg (1892).svg
350 23 december 1859 Sin foto.svg Gustaf af Nordin Envoyé, generalmajor och kammarherre Sverige Sverige
351 5 maj 1860 Louis De Geer 1818-1896 from Hildebrand Sveriges historia.jpg Louis de Geer Sveriges förste Statsminister 1876-1880 Sverige Sverige Erhöll orden i samband med Karl XV:s kröning.[3]
352 5 maj 1860 Count Gyldenstolpe.jpg Nils Gyldenstolpe Greve
Riksmarskalk
Sverige Sverige Erhöll orden i samband med Karl XV:s kröning.[3]
353 5 maj 1860 Erik Gabriel von Rosén.jpg Eric Gabriel von Rosén Greve
Hovrättspresident
Sverige Sverige Erhöll orden i samband med Karl XV:s kröning.[3]
354 5 maj 1860 Reuterdahl, Henrik (ur dennes memoarer 1920).jpg Henrik Reuterdahl Ärkebiskop Sverige Sverige Erhöll orden i samband med Karl XV:s kröning.[3]
355 16 maj 1860 Alexander Mikhailovich Gorchakov.jpg Aleksander Michailovitj Gortjakov Rysslands rikskansler Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
356 16 maj 1860 Sin foto.svg Pierre Claude Louis Robert Tascher de La Pagerie Fransk greve
Generallöjtnant
Frankrike Frankrike Honori fidelis
(Trogen hedern)
357 12 juli 1860 Leopoldo ODonnell.jpg Leopoldo O’Donnell hertig av Tetuan, spansk konseljpresident och marskalk Spanien Spanien
358 6 augusti 1860 Hans Christian Petersen.jpg Hans Christian Petersen Førstestatsråd Norge Norge Erhöll orden i samband med Karl XV:s kröning i Norge.[3]
359 19 oktober 1860 Friedrich Wilhelm (Mecklenburg-Strelitz).jpg Fredrik Wilhelm HH Storhertigen av Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
360 8 januari 1861 Friedrich III as Kronprinz - in GdK uniform by Heinrich von Angeli 1874.jpg Fredrik av Preussen H.K.H. Kronprinsen av Preussen Kungariket Preussen Preussen
Tyskland Tyskland
361 28 januari 1861 Bernhard von Beskow 1830.jpg Bernhard von Beskow Ledamot av Svenska akademin Sverige Sverige
362 27 februari 1861 Carl of Sweden (1861) 1929.jpg Carl Sveriges arvfurste, hertig av Västergötland Sverige Sverige Coat of arms of Prince Carl of Sweden (1907).svg
363 26 augusti 1861 Patrice de Mac Mahon.jpg Patrice de Mac-Mahon Hertig och Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike Sic Nos Sic Sacra Tuemur Macmahonarms.jpg Erhöll orden vid Karl XV:s statsbesök i Frankrike.[3]
364 26 augusti 1861 Magnan Disdéri.jpg Bernard Pierre Magnan Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike Erhöll orden vid Karl XV:s statsbesök i Frankrike.[3]
365 26 augusti 1861 Edouard Thouvenel 2.jpg Édouard Thouvenel Utrikesminister Frankrike Frankrike Erhöll orden vid Karl XV:s statsbesök i Frankrike.[3]
366 30 augusti 1861 VictorEmmanuel2.jpg Viktor Emanuel II HM Konungen av Italien Kungariket Italien Kungariket Italien
367 27 november 1861 D.Luis I.jpg Ludvig I HM Konungen av Portugal Portugal Portugal
368 28 januari 1862 Johan August Gripenstedt.jpg Johan August Gripenstedt Finansminister 1856–1866 Sverige Sverige
369 14 mars 1862 Umberto I di Savoia.jpg Umberto I Kronprins, senare kung av Italien Kungariket Italien Kungariket Italien
370 23 juli 1862 RANDON2.jpg Jacques-Louis Randon Marskalk av Frankrike Frankrike Frankrike
371 7 augusti 1862 Frederic8-(1863-1868).jpeg Fredrik VIII HKH Kronprinsen av Danmark (serdermera Kung av Danmark) Danmark Danmark
372 3 maj 1863 Frederik Stang pm of Norway.jpg Frederik Stang Norges Statsminister Norge Norge
373 2 augusti 1863 Amadeo I de España, de Vicente Palmaroli (Museo del Prado).jpg Amadeus I HH Hertigen av Aosta (sedermera Konungen av Spanien) Spanien Spanien
Kungariket Italien Kungariket Italien
374 7 augusti 1863 Essen, Gustaf Adolf Fredrik Wilhelm von (ur Henning 1950).jpg Gustaf von Essen Greve
Överhovstallmästare, generalmajor
Sverige Sverige
375 24 februari 1864 Karl Anton von Hohenzollern.jpg Karl Anton HH Fursten av Hohenzollern-Sigmaringen Hohenzollern-Sigmaringen Hohenzollern-Sigmaringen
376 24 februari 1864 ErnstISA.jpg Ernst I HH Hertigen av Sachsen-Altenburg Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen
377 9 april 1864 Ludwig II of Bavaria.jpg Ludvig II HM Konungen av Bayern Bayern Bayern
378 3 maj 1864 Portrett av statsminister Georg Sibbern - no-nb digifoto 20160119 00053 blds 01000.jpg Georg Sibbern Norges statsminister i Stockholm Norge Norge
379 3 maj 1864 Olof Fåhræus (1796–1884, ur Svenska Familj-Journalen).png Olof Fåhraeus Statsråd Sverige Sverige
380 14 maj 1864 Leopold IV Anhalt.jpg Leopold IV Hertig av Anhalt-Dessau Hertigdömet Anhalt Hertigdömet Anhalt
381 27 september 1864 Edward VII.-Großbritannien.jpg Edvard VII Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
Prins av Wales
Storbritanniens kung 1901–1910
Kejsare av Indien 1901–1910
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Dieu et mon droit Coat of Arms of Edward VII of the United Kingdom (Order of the Seraphim).svg Erhöll orden vid besök i Stockholm.[3]
382 4 oktober 1864 Duque de Loulé.jpg Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto Portugals konseljpresident Portugal Portugal
383 27 mars 1865 Édouard Drouyn de Lhuys.jpg Édouard Drouyn de Lhuys Frankrikes utrikesminister Frankrike Frankrike
384 21 april 1865 Emperador Maximiliano I de Mexico.jpg Maximilian I Kejsare av Mexiko Flag of Mexico (1864-1867).svg Andra mexikanska kejsardömet
385 5 juni 1865 Kramskoy Alexander III.jpg Alexander II HKH Tronföljaren av Ryssland (sedermera Tsar) Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
386 1 augusti 1865 Prins Eugen, Svenskt porträttgalleri.jpg Eugen Sveriges arvfurste, hertig av Närke
Norges arvfurste
Sverige Sverige
Norge Norge
Stallplate of Eugen, Prince of Sweden and Norway, as a Knight of the Order of the Seraphim.jpg
387 21 juni 1866 Gustaf Lagerbjelke 1904.jpg Gustaf Lagerbjelke Greve och Landshövding Sverige Sverige
388 28 januari 1867 Baltzar von Platen (1804–1875) 001.jpg Baltzar von Platen Statsråd, konteramiral Sverige Sverige
389 3 september 1867 Moustier, Leonel de.jpg Léonel de Moustier Frankrikes utrikesminister Frankrike Frankrike Erhöll orden vid Karl XV:s besök i Frankrike.[3]
390 3 september 1867 Larivière - Adolphe Niel (détail).jpg Adolphe Niel Marskalk av Frankrike och fransk försvarsminister Frankrike Frankrike Erhöll orden vid Karl XV:s besök i Frankrike.[3]
391 3 september 1867 Sin foto.svg Alexandre Rolin Fransk divisionsgeneral Frankrike Frankrike Erhöll orden vid Karl XV:s besök i Frankrike.[3]
392 17 april 1868 King George of Hellenes.jpg George I HM Konungen av Grekland Kungariket Grekland Kungariket Grekland
393 29 juli 1868 Wulff Scheel-Plessen.jpg Wulff Scheel-Plessen Greve
Geheime-konferensråd, Envoyé, kammarherre
Danmark Danmark Erhöll orden i samband med Prinsessan Lovisas av Sverige förlovning med Kronprins Fredrik.[3]
394 27 juli 1869 Grand Duke Vladimir Alexandrovich.jpg Vladimir Alexandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
395 27 juli 1869 1825 Johann.jpg Johann Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Danmark Danmark Erhöll orden i samband med Prinsessan Lovisas av Sverige och Kronprins Fredriks bröllop.[3]
396 27 juli 1869 K V Frijs.jpg Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs Länsgreve till Friisenborg
Danmarks konseljpresident 1865–1870
Danmark Danmark Erhöll orden i samband med Prinsessan Lovisas av Sverige och Kronprins Fredriks bröllop.[3]
397 29 juli 1869 Sin foto.svg Carl Wachtmeister Statsråd Sverige Sverige
398 29 juli 1869 Porträtt av gnerallöjtnant Johan Magnus Björnstjerna (1805-1898), 1881 - Skoklosters slott - 99516.tif Johan Magnus Björnstjerna Lantförsvarsminister 1858–1862
Generallöjtnant från 1867
Sverige Sverige
399 2 november 1869 1820 Friedrich.jpg Fredrik Wilhelm Lantgreve av Hessen-Kassel Hessen Hessen
400 7 januari 1870 Karl Ludwig.jpg Karl Ludvig Ärkehertig av Österrike-Ungern Österrike-Ungern Österrike-Ungern
401 1 september 1871 Sin foto.svg Waldemar Tully von Oxholm Överhovmarskalk, överkammarherre och generalmajor Danmark Danmark Erhöll orden vid prins Kristians, sedermera kung Kristian X dop.[3]
402 1 september 1871 1816 Wilhelm.jpg Wilhelm Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Generallöjtnant i Danmarks armé
Danmark Danmark Erhöll orden i samband med Karl XV:s besök i Danmark.[3]

Oscar II (1872–1907)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
403 8 oktober 1872 Georg Victor Waldeck Pyrmont.jpeg Georg Viktor Waldeck-Pyrmonts furste
1845–1893
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
404 1 december 1872 Axel Adlercreutz (1821-1880).jpg Axel Adlercreutz Justitieråd 1860–1868
President i Göta hovrätt 1868–1874
Justitiestatsminister 1870–1874
Landshövding i Malmöhus län 1874–1880
Sverige Sverige
405 1 december 1872 Porträtt av Fabian Jakob Wrede (1802-1893), 1881 - Skoklosters slott - 99495.tif Fabian Jacob Wrede af Elimä Friherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige
406 13 mars 1873 Friedrich I Anhalt.jpg Fredrik I Anhalts hertig
1871–1904
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Hertigdömet Anhalt Hertigdömet Anhalt
407 22 mars 1873 1801 Carl.jpg Karl Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
408 12 maj 1873 Sin foto.svg Carl Göran Mörner Greve
Konsultativt statsråd 1851–1858
President i kammarrätten 1858–1874
Sverige Sverige Erhöll orden vid Oscar II:s kröning.[3]
409 12 maj 1873 Painting of Gillis Bildt.jpg Gillis Bildt Friherre
Överståthållare 1862–1874
Riksmarskalk 1886–1888
Statsminister 1888–1889
Sverige Sverige Erhöll orden vid Oscar II:s kröning.[3]
410 12 maj 1873 Portrait of swedish arch bishop anton niklas sundberg.jpg Anton Niklas Sundberg Biskop i Karlstads stift 1864–1870
Talman i andra kammaren 1867–1872
Ärkebiskop 1870–1900Talman i första kammaren 1878–1880
Sverige Sverige Erhöll orden vid Oscar II:s kröning.[3]
411 12 maj 1873 François Charles du Barail.jpg François Charles du Barail General Frankrike Frankrike Erhöll orden som utomordentligt sändebud vid Oscar II:s kröning.[3]
412 12 maj 1873 Luigi Federico Menabrea.jpg Luigi Federico Menabrea Greve
Italiens konseljpresident 1867–1869
Kungariket Italien Kungariket Italien Virtus in ardus Erhöll orden som utomordentligt sändebud vid Oscar II:s kröning.[3]
413 12 maj 1873 PGRS 1 048 Lieven - crop.jpg Wilhelm Heinrich von Liewen Generaladjutant
Hovjägmästare
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden som utomordentligt sändebud vid Oscar II:s kröning.[3]
414 12 maj 1873 Richard Klemens von Metternich.jpg Richard Klemens Metternich-Winneburg Furste Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden som utomordentligt sändebud vid Oscar II:s kröning.[3]
415 12 maj 1873 Leonhard graf von blumenthal.png Leonhard von Blumenthal General av Infanteriet Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erhöll orden som utomordentligt sändebud vid Oscar II:s kröning.[3]
416 23 maj 1873 Carlos I de Portugal.jpg Karl I Portugals kronprins 1863–1889
Portugals kung
1889–1908
Portugal Portugal Mördad av republikaner
417 18 juli 1873 Duke of Connaught and Strathearn.jpg Arthur Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg & Gotha
Hertig av Connaught & Strathearn
Fältmarskalk i brittiska armén
Kanadas generalguvernör 1911–1916
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Kanada Kanada
Far till kronprinsessan Margareta
418 28 augusti 1873 Grand Duke Alexey Alexandrovich.jpeg Alexej Alexandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
419 7 maj 1874 Benczur-andrassy gyula.jpg Gyula Andrássy d.ä. Österrike-Ungerns utrikesminister Österrike-Ungern Österrike-Ungern
420 7 juli 1874 Alexander der Nederlanden 1851 - 1884.jpg Alexander Prins av Nederländerna Nederländerna Nederländerna
421 19 juli 1874 Friedrich Karl von Preussen.jpg Fredrik Karl Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
422 1 december 1874 Porträtt av generalmajor Oskar Magnus Björnstjerna (1819-1905), 1881 - Skoklosters slott - 99512.tif Oscar Björnstjerna Generalmajor
Utrikesminister 1872–1880
Sverige Sverige
423 27 maj 1875 Prince Valdemar of Denmark (1858 – 1939).jpg Waldemar Prins av Danmark Danmark Danmark Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Danmark. Tilldelad kedjan okänt år.[3]
424 29 maj 1875 August of Wurttemberg.jpg August Prins av Württemberg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Württemberg Württemberg
Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Preussen.[3]
425 31 maj 1875 Bismarck pickelhaube.jpg Otto von Bismarck Preussens ministerpresident 1862–1888
Tysklands rikskansler 1871–1888
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
In trinitate robur Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Preussen.[3]
426 2 juni 1875 König Albert von Sachsen.jpg Albert I Sachsens kung
1873–1902
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen
providentiae memor Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Preussen.[3]
427 9 juni 1875 SophieenKarlAlexander.jpg Karl Alexander av Sachsen-Weimar Sachsen-Weimar-Eisenachs storhertig
1853–1901
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen
Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Weimar.[3]
428 19 juli 1875 Grand Duke Nicholas Nikolaevich of Russia (1831-1891).JPG Nikolaj Nikolajevitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Ryssland.[3]
429 19 juli 1875 Grand Duke Sergei 03.jpg Sergej Alexandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Ryssland.[3]
430 19 juli 1875 PaulAleksandrovitsj.jpg Pavel Aleksandrovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Ryssland.[3]
431 19 juli 1875 Dolgorukov VA.jpg Vladimir Dolgorukij Furste
General
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Ryssland.[3]
432 19 juli 1875 A.V.Adlerberg by E.Botman (1878, Hermitage).JPG Alexander Adlerberg Greve
General
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Ryssland.[3]
433 19 juli 1875 Milyutin.jpg Dmitrij Miljutin Greve
General av infanteriet
Rysslands krigsminister 1861–1881
Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Ryssland.[3]
434 1 december 1875 G af ugglas.jpg Gustaf af Ugglas Friherre
Landshövding i Östergötlands län 1858–1867
Finansminister 1867–1870
Överståthållare 1874–1888
Sverige Sverige
435 1 december 1875 Retrato do Duque d’Ávila e Bolama - Miguel Ângelo Lupi, 1880.png António José de Ávila Hertig av Ávila & Bolama (1878)
Portugals konseljpresident 1868, 1870–1871, 1877–1878
Portugal Portugal
436 20 juni 1876 Nikolaï Nikolaïevitch von Leuchtenberg.jpg Nicholas von Leuchtenberg Hertig av Leuchtenberg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
437 15 april 1877 FrederikIB.jpg Fredrik I Badens storhertig
1856–1907
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
Far till drottning Victoria. Erhöll kedjan i samband med prins Gustaf Adolfs dop.[3]
438 23 oktober 1877 AlfonsoXII.png Alfons XII Spaniens kung 1874–1885 Spanien Spanien Plus ultra Coat of Arms of Alfonso XIII of Spain (Order of the Seraphim).svg
439 31 oktober 1877 Nadar - Louis Decazes (1819-1886).jpg Louis Decazes Hertig av Decazes och Glücksbjerg
Frankrikes utrikesminister 1873–1877
Frankrike Frankrike
440 1 december 1877 Gerhard Lagerstråle 1904.jpg Gerhard Lagerstråle Civilminister 1860–1868
Justitieråd 1868–1875
Sverige Sverige
441 25 april 1878 Cesarz.jpg Wilhelm II Prins av Preussen
Preussens kronprins under 1888
Tysk kejsare och Preussens kung
1888–1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Coat of Arms of William II of Germany (Seraphim Variant).svg
442 13 maj 1878 Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach.jpg Karl August Arvstorhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen
443 30 november 1878 Sin foto.svg Carl Bonde Friherre
Överstekammarherre
Sverige Sverige
444 30 november 1878 Porträtt av generallöjtnant Samuel August Sandels (1810-1892), 1881 - Skoklosters slott - 99498.tif Samuel August Sandels Greve
General
Hovmarskalk
Sverige Sverige
445 21 januari 1879 37917 Otto Richard Kierulf.jpg Otto Richard Kierulf Norges statsminister i Stockholm 1871–1884 Norge Norge Erhöll orden vid Oscar II:s 50 årsdag.[3]
446 10 april 1879 Carol I of Romania.jpg Carol I Rumäniens kung
1881–1914
Rumänien Rumänien Nihil sine deo
447 15 april 1879 Rudolf Kronprinz 1881.jpg Rudolf Österrike-Ungerns kronprins 1858–1889 Österrike-Ungern Österrike-Ungern
448 15 maj 1879 Carl Johan Thyselius (Hildebrand Sveriges historia).jpg Carl Johan Thyselius Statsminister 1883–1884 Sverige Sverige Det meniga bästa
449 21 juni 1879 PeterII-Oldenburg.jpg Peter Hertig av Oldenburg Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
450 24 juli 1879 Portrait of Abdul Hamid II of the Ottoman Empire.jpg Abd ül-Hamid II Osmanska rikets sultan
1876–1909
Osmanska riket Osmanska riket
451 17 oktober 1879 Karl-Württemberg.jpg Karl I Württembergs kung
1864–1891
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Württemberg Württemberg
452 24 maj 1881 Alfred-sachsen-coburg-gotha.jpg Alfred Prins av Storbritannien
Hertig av Edinburgh (1866)

Sachsen-Coburg-Gothas hertig
1883–1900
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Storbritannien Storbritannien
Erhöll orden vid Oscar II:s besök i England.[3]
453 24 maj 1881 Leopoldalbany.jpg Leopold Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
Hertig av Albany (1881)
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Farfar till prinsessan Sibylla. Erhöll orden vid Oscar II:s besök i England.[3]
454 9 juli 1881 NassauNicolaus.jpg Nikolaus Wilhelm Prins av Nassau-Weilburg Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Bror till drottning Sofia
455 10 augusti 1881 Helmuth von Moltke (1800-1891).jpg Helmuth von Moltke den äldre Generalfältmarskalk
Tysklands generalstabschef 1871–1888
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erst wägen dann wagen Erhöll orden vid besök i Sverige.[3]
456 20 september 1881 Baden-friedrich-2.jpg Fredrik II Badens storhertig
1907–1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
Bror till drottning Victoria. Erhöll orden i samband med Kronprins Gustafs och Prinsessans Victorias bröllop.[3]
457 21 september 1881 Sin foto.svg Ludvig Wilhelm Prins av Baden Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
Bror till drottning Victoria. Erhöll orden i samband med Kronprins Gustafs och Prinsessans Victorias bröllop.[3]
458 21 september 1881 Grand Duke Ludwig IV of Hesse-Darmstadt and by Rhine.jpg Ludvig IV Hessen-Darmstadts storhetig
1877–1892
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Hessen Hessen
459 1 oktober 1881 Arvid Posse.jpg Arvid Posse Greve
Statsminister 1880–1883
President i Kammarrätten 1883–1889
Sverige Sverige
460 1 oktober 1881 Sin foto.svg Carl Fredrik Hochschild Friherre
Utrikesminister 1880–1885
Sverige Sverige
461 11 december 1881 Black and white photo of emperor Meiji of Japan.jpg Meiji Japans kejsare
1867–1912
Japan Japan
462 8 maj 1882 KraljMilanObrenovic.jpg Milan I Serbiens kung
1882–1889
Serbien Serbien Tempus et meum jus
463 1 juni 1882 Bonnat Portrait of Jules Grevy.jpg Jules Grévy Frankrikes president
1879–1887
Frankrike Frankrike Blason président Grévy.svg
464 6 juni 1882 Ludvig Almqvist.jpg Ludvig Teodor Almqvist Statsråd
Justitieråd
Sverige Sverige Erhöll orden i samband med Oscar II:s och Drottnings Sofias silverbröllop.[3]
465 27 juni 1882 LeichtenbergEugen.jpg Eugen von Leuchtenberg Hertig av Leuchtenberg Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
466 11 november 1882 Gustaf VI Adolf av Sverige som kronprins.jpg Gustaf VI Adolf Sveriges arvfurste
hertig av Skåne
Norges arvfurste (1882–1905)

Sveriges kronprins 1907–1950
Sveriges Konung 1950–1973
Sverige Sverige
Norge Norge
Sverige Sverige
Plikten framför allt Serafimersköld Gustav VI Adolf Riddarholmen.svg
467 25 november 1882 Fredrik Ferdinand Carlson-Skill.jpg Fredrik Ferdinand Carlson Professor
ledamot i Svenska Akademien
Sverige Sverige Erhöll orden i samband med Gustaf VI Adolfs dop.[3]
468 25 november 1882 Sin foto.svg Karl Friedrich von der Goltz Preussisk kavallerigeneral
Diplomat
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erhöll orden som utomordentligt sändebud vid Gustaf VI Adolfs dop.[3]
469 19 maj 1883 Tsar Nicholas II -1898.jpg Nikolaj II Storfurste, senare tsar av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Coat of Arms of Nicholas II of Russia (Order of the Seraphim).svg
470 30 november 1883 Porträtt av Kristian Anders Sundin (1816-1886), 1881 - Skoklosters slott - 99497.tif Christian Anders Sundin Viceamiral
Riksdagsman
Sverige Sverige
471 24 december 1883 Infante D. Afonso Duque do Porto - Filho D. Luis I 2.jpg Alfonso Hertig av Oporto Portugal Portugal
472 14 mars 1884 Christian Selmer.jpg Christian August Selmer Statsminister i Norge Norge Norge
473 17 juni 1884 Prins Wilhelm av Sverige (från nothäfte 1943).jpg Wilhelm Sveriges arvfurste
hertig av Södermanland
Norges arvfurste (1889–1905)
Prins av Sverige
Sverige Sverige
Norge Norge
Sverige Sverige
Coat of arms of Prince Wilhelm, Duke of Södermanland (1907).svg
474 8 januari 1885 Prince Albert Victor, Duke of Clarence (1864-1892).jpg Albert Victor Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg & Gotha
Hertig av Clarence och Avondale (1890)
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
475 19 april 1885 LudwigVictorAustria.jpg Ludwig Viktor Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Wien.[3]
476 20 april 1885 Albrecht Austria Teschen 1817 1895 marshal.jpg Albrecht Ärkehertig av Österrike-Teschen Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Wien.[3]
477 20 april 1885 Minister Gustav Kalnoky.jpg Gusztáv Zsigmond Kálnoky von Köröspatak Österrike-Ungerns utrikesminister Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Wien.[3]
478 20 april 1885 Konstantin Hohenlohe-Schillingsfürst Kriehuber.jpg Konstantin av Hohenlohe-Schillingsfürst Österrike-Ungerns förste överstehovmästare Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Wien.[3]
479 1 december 1885 CarlAlbertEhrensvärd.jpg Albert Ehrensvärd d.ä. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1864–1885
Utrikesminister 1885–1889
Sverige Sverige Non vana sequor
480 1 december 1885 Pehr von Ehrenheim 1913.JPG Pehr von Ehrenheim Universitetskansler
En av de Aderton
Sverige Sverige
481 23 september 1886 Constantine1 Greece.jpg Konstantin I Greklands kung
1913–1917, 1920–1922
Kungariket Grekland Kungariket Grekland
482 1 december 1886 Oscar Robert Themptander (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Robert Themptander Statsminister 1884–1888
Landshövding i Stockholms län 1888–1896
Sverige Sverige
483 1 december 1886 Gustaf Rudolf Abelin.gif Gustaf Rudolf Abelin General
Krigsminister
Sverige Sverige
484 11 juli 1887 KING-CHULALONG-KORN.jpg Chulalongkorn Siams kung
1868–1910
Thailand Thailand Emblem of Chulalongkorn of Siam (Order of the Seraphim).svg Erhöll kedjan vid besök i Sverige 1897.[3]
485 17 oktober 1887 Prince Henry of Prussia.jpg Henrik Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
486 1 december 1887 Björnstjerna, Carl (ur Lagerberg 1915).jpg Carl-Magnus Björnstjerna Greve
Överhovstallmästare
Sverige Sverige
487 1 december 1887 Sin foto.svg Karl Johan Berg Hovrättspresident Sverige Sverige
488 1 december 1887 Gen. Sven Lagerberg 1913.JPG Sven Lagerberg Greve
General
Sverige Sverige Serafimerorden med briljanter.
489 15 april 1888 Victor Emmanuel III of Italy.jpg Viktor Emanuel III Italiens kung
1900–1946
Kungariket Italien Kungariket Italien Coat of Arms of Victor Emmanuel III of Italy (Order of the Seraphim).svg Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Italien.[3]
490 14 maj 1888 Infante Augusto, Duke of Coimbra.jpg Augusto av Portugal Infant av Portugal
Hertig av Coimbra
Hertig av Sachsen
Portugal Portugal Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Portugal.[3]
491 28 maj 1888 Retrato de Alfonso XIII by Julio Romero de Torres.jpg Alfons XIII Spaniens kung
1886–1931
Spanien Spanien Coat of Arms of Alfonso XIII of Spain (Order of the Seraphim).svg Erhöll orden vid Oscar II:s statsbesök i Spanien. Erhöll kedjan i samband med sin myndighetsdag.[3]
492 27 juli 1888 Wilhelm, German Crown Prince (1882–1951).jpg Wilhelm Preussens kronprins
1888-1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erhöll orden i samband med faderns statsbesök i Sverige.[3]
493 31 augusti 1888 General von Pape.jpg Alexander von Pape Generalöverste Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Tout pour les miens Erhöll orden vid Oscar II:s besök i Berlin.[3]
494 15 november 1888 Bundesarchiv Bild 102-00102A, König Christian X. von Dänemark.jpg Kristian X Danmarks kung
1863–1906
Danmark Danmark Coat of Arms of Christian X of Denmark (Order of Seraphim).svg
495 1 december 1888 Sin foto.svg Henrik Lovén Hovrättspresident Sverige Sverige
496 1 december 1888 Gustaf Åkerhielm.jpg Gustaf Åkerhielm Friherre
Statsråd
Sverige Sverige
497 20 april 1889 Eriksweden18894qr.jpg Prins Erik, hertig av Västmanland Sveriges arvfurste
hertig av Västmanland
Norges arvfurste (1889–1905)
Prins av Sverige
Sverige Sverige
Norge Norge
Sverige Sverige
Armoiries du Prince Erik de Suède.svg
498 19 juni 1889 Guillaume IV of Luxembourg.png Wilhelm IV Luxemburgs storhertig
1905–1912
Luxemburg Luxemburg Brorson till drottning Sofia
499 7 mars 1890 Naser-al-Din-Shah-Qajar-3.jpg Naser al-Din Shah av Persien
1848-1896
Early 20th Century Qajar Flag.svg Persien
500 19 september 1890 Franz ferdinand.jpg Franz Ferdinand Ärkehertig av Österrike-Este
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern Coat of Arms of Franz Ferdinand of Austria (Order of the Seraphim).svg
501 27 oktober 1890 Karl Stephan Austria 1860 1933 photo1917.jpg Karl Stefan Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern
502 1 december 1890 Sin foto.svg Carl Gustaf von Otter Sjöminister
1880-1892
Sverige Sverige
503 1 december 1890 Gunnar Wennerberg from Hildebrand Sveriges historia.jpg Gunnar Wennerberg Ecklesiastikminister 1870–1875, 1888–1891
Landshövding i Kronobergs län 1875–1888
Sverige Sverige
504 7 mars 1891 MohamedTewfik.jpg Muhammad Tawfiq Pascha Egyptens khediv
1879–1892
Egypten Egypten Coat of arms of Tewfik Pasha.jpg
505 15 maj 1891 Porträtt av generallöjtnant Broder Abraham Leijonhufvud (1823-1911), 1881 - Skoklosters slott - 99504.tif Abraham Leijonhufvud Sjöminister
1870-1874
Sverige Sverige
506 15 september 1891 Marie Francois Sadi Carnot.jpg Sadi Carnot Frankrikes president
1887-1894
Frankrike Frankrike Carnotarms.jpg Erhöll orden i samband med en fransk flottstyrkas besök i Sverige.[3]
507 1 december 1891 Utmin Carl Lewenhaupt.JPG Carl Lewenhaupt Utrikesminister
1889-1895
Sverige Sverige
508 15 februari 1892 Michaelnikolrussland.jpg Michail Nikolaevitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
509 15 februari 1892 Girs Nikolai (1820-1895).jpg Nikolaj von Giers Rysslands utrikesminister Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
510 15 februari 1892 Comte Vorontsow-Dachkoff, vice-roi du Causase.jpg Ilarion Ivanovitj Vorontsov-Dasjkov Generaladjutant Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
511 7 mars 1892 Carl Leijonhufvud Dardel 1883.jpg Carl Leijonhufvud Friherre
Chef för Artilleriet 1874–1890
Generallöjtnant (1887)
Sverige Sverige
512 28 november 1892 E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg Erik Gustaf Boström Ledamot av andra kammaren 1876–1893
Ledamot av första kammaren 1894–1907

Finansminister 1894–1895
Statsminister 1891–1900, 1902–1905
Sverige Sverige
513 30 maj 1893 Haakon7.jpg Håkon VII Prins av Danmark
Norges kung
1905–1957
Danmark Danmark
Norge Norge
Coat of Arms of Haakon VII of Norway (Seraphim Variant).svg Erhöll kedjan vid besök i Sverige 1918.[3]
514 3 september 1893 Friedrich Leopold von Preußen.jpg Fredrik Leopold Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erhöll orden vid besök i Sverige i samband med firandet av 300-årsminnet av Uppsalas möte. Erhöll kedjan vid besök i Stockholm i samband med Oscars II:s regeringsjubileum.[3]
515 17 juni 1894 Albert I of Monaco.png Albert I Monacos furste
1899–1922
Monaco Monaco
516 15 maj 1895 Swedish Reichsmarschall Fredrik von Essen.jpg Fredrik von Essen Friherre
Finansminister 1888–1894
Riksmarskalk 1894–1911
Sverige Sverige
517 18 oktober 1895 König Ludwig III. von Bayern.jpg Ludvig III Prins av Bayern
Bayerns prinsregent 1912–1913
Bayerns kung
1913–1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Bayern Bayern
518 21 januari 1896 Greve gustaf sparre.JPG Gustaf Sparre Greve
Ledamot av första kammaren 1870–1908
Talman i första kammaren 1896–1908
Sverige Sverige
519 20 juni 1896 1851 Friedrich Franz.JPG Fredrik Frans III Storhertig av Mecklenburg-Schwerin
1883-1897
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Schwerin
520 18 september 1896 1845 Wilhelm.JPG Wilhelm av Wied Furste av Wied Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
521 12 juli 1897 Grand Duke Boris Vladimirovich of Russia in civilian clothes.jpg Boris Vladimirovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland
522 14 juli 1897 King Vajiravudh (Rama VI) of Siam.jpg Vajiravudh Kronprins av Siam Thailand Thailand Erhöll orden vid faderns besök i Sverige. Erhöll kedjan vid prins Wilhelms besök i Siam 1911.[3]
523 14 juli 1897 Sin foto.svg Svasti Sobhana Prins av Siam Thailand Thailand Erhöll orden vid broderns besök i Sverige.[3]
524 27 augusti 1897 Prince Harald of Denmark.jpg Harald Prins av Danmark Danmark Danmark Gud og kongen Erhöll orden i samband med prinsessan Ingeborgs och prins Carls bröllop.[3]
525 27 augusti 1897 Carl Ludvig Løvenskiold by Harald Paetz.jpg Carl Løvenskiold Dansk överhovmarskalk Danmark Danmark Erhöll orden i samband med prinsessan Ingeborgs och prins Carls bröllop.[3]
526 18 september 1897 Erzherzog Eugen.JPG Eugen Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern
Österrike-Ungern Österrike-Ungern Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
527 18 september 1897 2nd Duke of Aosta.jpg Emanuel Filiberto Prins av Savoyen
Hertig av Aosta
Kungariket Italien Kungariket Italien Saper osare voler vincere Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
528 18 september 1897 Konstantin Konstantinovich by Repin.jpg Konstantin Konstantinovitj Storfurste av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
529 18 september 1897 Rupprecht von Bayern.jpg Rupprecht Bayerns kronprins Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Bayern Bayern
Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
530 18 september 1897 Johann Albrecht von Mecklenburg.jpg Johann Albrecht Hertig av Mecklenburg-Schwerin Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Schwerin
Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
531 18 september 1897 WilhelmErnst(Saxe-Weimar-Eisenach).jpg Wilhelm Ernst Arvstorhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Sachsen-Weimar-Eisenach Sachsen-Weimar-Eisenach
Vigilando ascendimus
(Vi höja oss genom vaksamhet)
Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
532 18 september 1897 Friedrich (Waldeck Pyrmont).jpg Fredrik Furste av Waldeck och Pyrmont Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
533 18 september 1897 Christian-Schleswig-Holstein.jpg Fredrik Kristian Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg Danmark Danmark
Storbritannien Storbritannien
Constantia et labore
(Med fasthet och flit
Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
534 18 september 1897 Lars Åkerhielm (1846-1920) 1913.JPG Lars Åkerhielm d.y. Hovrättspresident Sverige Sverige Prima sequi honorem
(Först och främst i hederns spår)
Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
535 18 september 1897 Sin foto.svg Nils von Steyern[4] President i Svea hovrätt Sverige Sverige Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
536 18 september 1897 Conrad Victor Ankarcrona - from Svenskt Porträttgalleri II.png Conrad Victor Ankarcrona Överhovjägmästare Sverige Sverige Sanning utan fruktan Utnämnd i samband med Oscar II:s 25-års regeringsjubileum.
537 21 januari 1898 Ludvig Douglas 1913.JPG Ludvig Douglas Greve
Utrikesminister 1895–1899
Landshövding i Östergötlands län 1901–1911
Riksmarskalk 1911–1916
Sverige Sverige
538 21 januari 1898 Gregers Gram porträtt.jpg Gregers Gram Norges statsminister i Stockholm 1889–1891, 1893–1898 Norge Norge Patria cara carior libertas
539 17 april 1899 Emile Loubet.jpg Émile Loubet Frankrikes president
1899–1906
Frankrike Frankrike Virtute et labore Blason président Loubet.svg
540 1 december 1899 Civilmin E. von Krusenstjärna 1959.JPG Edvard von Krusenstjerna Konsultativt statsråd 1883
Civilminister 1883–1889, 1896–1902
Generalpostdirektör 1889–1907
Sverige Sverige
541 9 juli 1900 Utmin A. Lagerheim 1959.JPG Alfred Lagerheim Utrikesminister 1899–1904
President i kommerskollegium 1905–1913
Sverige Sverige Mod och tålamod
542 9 juli 1900 Tamm, Claës Gustaf Adolf (av Oscar Björck 1908).jpg Gustaf Tamm Friherre
Finansminister 1886–1888
Överståthållare 1888–1902
Sverige Sverige Dum spiro spero
543 11 september 1900 Luigi Amedeo, Duke of the Abruzzi.jpg Ludvig Amadeus Prins av Savoyen
Hertig av Abruzzerna
Kungariket Italien Kungariket Italien
544 1 december 1900 Fredrik von Otter.jpg Fredrik von Otter Friherre
Sjöförsvarsminister 1874–1880
Statsminister 1900–1902
Sverige Sverige
545 30 januari 1901 Prince Henry of Holland.jpg Henrik Prins av Mecklenburg-Schwerin (född)
Prins av Nederländerna (gift)
Nederländerna Nederländerna Per aspera ad astra Erhöll orden inför sitt giftermål.[3]
546 30 november 1901 Sin foto.svg Herman Wikblad Konsultativt statsråd 1889–1901
President i kammarkollegium 1901–1904
Sverige Sverige
547 30 november 1901 Eric Carl Alfred Piper - from Svenskt Porträttgalleri II.png Alfred Piper Greve
Överhovstallmästare
Sverige Sverige
548 30 november 1901 Malcolm W Hamilton (1825-1903), Hågkomster.JPG Malcolm Walter Hamilton Greve
Inspektör för trängen 1896–1903
General (1898)
Sverige Sverige
549 24 april 1902 Bundesarchiv Bild 183-R04103, Prinz Max von Baden.jpg Max Prins av Baden
Tysklands rikskansler under 1918
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
550 24 juni 1902 Gavin Campbell, Vanity Fair, 1894-09-13.jpg Gavin Campbell Överhovmarskalk 1892–1895 Storbritannien Storbritannien
551 1 december 1902 Gustaf Oscar Peyron - from Svenskt Porträttgalleri II.png Gustaf Peyron d.y. Friherre
Överstekammarherre
Generallöjtnant
Sverige Sverige Rätt och pligt
552 1 december 1903 Hjalmar af Klintberg Amiral 1900 (cropped).jpg Hjalmar Klintberg Amiral
Chef för flottans stab 1889–1903
Sverige Sverige
553 25 februari 1904 WP Agenor Goluchowski der Jüngere.jpg Agenor Gołuchowski den yngre Österrike-Ungerns utrikesminister 1895–1906 Österrike-Ungern Österrike-Ungern
554 25 februari 1904 FML Rudolf Prinz von Liechtenstein 1895 Th. Mayerhofer.png Rudolf von und zu Lichtenstein Österrike-Ungerns Förste Överste Hovmarskalk Österrike-Ungern Österrike-Ungern
555 21 juni 1904 Hintze Ribeiro.jpg Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro Portugals konseljpresident 1893–1897, 1900–1904 & 1906 Portugal Portugal
556 1 december 1904 Erich Sellin - Prinz Eitel Friedrich von Preußen (1914).jpg Eitel Fredrik Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erhöll orden som tack för kejsar Vilhelms vänlighet vid prinsarna Gustaf Adolf och Wilhelms besök i Berlin.[3]
557 1 december 1904 Axel Rappe Sr.png Axel Rappe Krigsminister Sverige Sverige
558 1 december 1904 G.F. Gilljam 1913.JPG Gustaf Gilljam Statsråd
Universitetskansler
Sverige Sverige
559 14 juni 1905 King George 1923 LCCN2014715558 (cropped).jpg Georg V Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Prins av Wales 1901–1910

Storbritanniens kung
1910–1936
Kejsare av Indien1910–1936
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Dieu et mon droit Erhöll orden i samband med prinsessan Margaretas och prins Gustaf Adolfs bröllop.[3]
560 14 juni 1905 Prince Arthur of Connaught colour.jpg Arthur Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha (1883–1917)
Storbritannien Storbritannien
Sachsen-Coburg-Gotha Sachsen-Coburg-Gotha
Bror till kronprinsessan Margareta. Erhöll orden i samband med prinsessan Margaretas och prins Gustaf Adolfs bröllop.[3]
561 4 augusti 1905 Koester, Admiral Hans von, Agence Rol, BNF Gallica.jpg Hans von Koester Storamiral Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Durch Zucht zur Frucht Erhöll orden vid Vilhelm II:s besök i Gävle.[3]
562 6 november 1905 Christian Lundeberg.jpg Christian Lundeberg Ledamot av första kammaren 1886–1911
Statsminister under 1905
Sverige Sverige Erhöll orden i samband med sin avgång som statsminister.[3]
563 1 december 1905 Sin foto.svg Erik Elliot Justitiekansler 1886–1910
President i Svea hovrätt 1899–1910
Sverige Sverige
564 1 december 1905 Hemming Gadd (1837-1915), Svenskt porträttgalleri VII-5.png Hemming Gadd General
Chef för Konungens stab 1905–1907
Sverige Sverige Svensk soldat! Svensk styrka!
565 13 februari 1906 Prince Oskar of Prussia.jpg Oskar Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
566 22 april 1906 Prince Gustaf Adolf, Duke of Westrobothnia.jpg Gustaf Adolf Sveriges arvfurste
Hertig av Västerbotten
Sverige Sverige Armoiries du Prince Gustaf Adolf Oscar de Suède.svg
567 24 april 1906 ArmandFallieres.jpg Armand Fallières Frankrikes president
1906–1913
Frankrike Frankrike Blason président Fallières.svg
568 11 juni 1906 1887 Gustav.jpg Gustav Prins av Danmark Danmark Danmark Erhöll orden vid faderns besök i Sverige.[3]
569 6 juni 1907 Krigmin Hj. Palmstierna 1959.JPG Hjalmar Palmstierna Generalmajor
Lantförsvarsminister 1888–1892
Landshövding i Jönköpings län 1892–1906
Sverige Sverige För gud, konung och fosterland Erhöll orden i samband med Oscar II:s och Drottnings Sofias guldbröllop.[3]
570 7 juni 1907 LRK-SigvardB.jpg Sigvard Sveriges arvfurste (1907–1934)
Hertig av Uppland (1907–1934)
Greve Bernadotte af Wisborg (1951)
Sverige Sverige Blason du Prince Sigvard duc d'Uppland.svg Struken ur matrikeln 15 juni 1934
571 20 september 1907 Emperor Taisho cpe harunomiya 01.jpg Taishokejsaren Japans tronföljare 1889–1912
Japans kejsare
1912–1926
Japan Japan

Gustaf V (1907–1950)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Notering
572 18 december 1907 Feldmarschall EH Friedrich 1915 Pietzner.png Fredrik Ärkehertig av Österrike-Teschen Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden som representant vid Oscar II:s begravning.[3]
573 18 december 1907 Infanta Paz and her husband.jpg Ludvig Ferdinand Prins av Bayern
Infant av Spanien
Kungariket Bayern Kungariket Bayern
Spanien Spanien
Erhöll orden som representant vid Oscar II:s begravning.[3]
574 18 december 1907 King Ferdinand of Romania.jpg Ferdinand I Rumäniens kung Kungariket Rumänien Kungariket Rumänien Erhöll orden som representant vid Oscar II:s begravning.[3]
575 28 april 1908 Victoria of Sweden (1881) 1928 by Victor Roikjer.jpg Victoria Sveriges drottning Sverige Sverige
Storhertigdömet Baden Baden
Greater coat of arms of Queen Victoria (Sweden).svg
576 28 april 1908 Sofia av Nassau, Svensk porträttgalleri.jpg Sofia Sveriges änkedrottning Sverige Sverige
Hertigdömet Nassau Nassau
Coat of arms of Queen Sophia (Sweden).svg
577 12 maj 1908 GrandDukeMikhailAlexandrovich--nsillustratedwar04londuoft.jpg Michail Aleksandrovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid bröllopet mellan prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna.[3]
578 12 maj 1908 Dmitri pavlovich2.jpg Dimitrij Pavlovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid bröllopet mellan prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna.[3]
579 12 maj 1908 Nicholas Mikhailovich Grand Duke of Russia.jpg Nikolaj Michajlovitj Rysk storfurste Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid bröllopet mellan prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna.[3]
580 12 maj 1908 Vladimir Frederiks.jpg Woldemar Freedricksz Rysk greve och general Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid bröllopet mellan prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna.[3]
581 18 december 1908 Pyotr Stolypin LOC 07327.jpg Pjotr Stolypin Rysk konseljpresident Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid bröllopet mellan prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna.[3]
582 18 december 1908 Izvolsky.jpg Aleksandr Izvolskij Rysk utrikesminister Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden vid bröllopet mellan prins Wilhelm och Storfurstinnan Maria Pavlovna.[3]
583 6 maj 1908 Bundesarchiv Bild 146-2004-0098, Bernhard Fürst von Bülow.jpg Bernhard von Bülow Tysklands rikskansler Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland Poscimur Erhöll orden vid Gustaf V:s statsbesök i Preussen.[3]
584 6 juni 1908 August zu Eulenburg.JPG August zu Eulenburg Preussisk minister Kungariket Preussen Preussen Erhöll orden vid Gustaf V:s statsbesök i Preussen.[3]
585 16 juni 1908 Arvid Lindman.jpg Arvid Lindman Statsminister Sverige Sverige I arbete för fosterlandet Erhöll orden vid Gustaf V:s 50 årsdag.[3]
586 16 juni 1908 Eric Trolle 1936.JPG Eric Trolle Utrikesminister Sverige Sverige Erhöll orden vid Gustaf V:s 50 årsdag.[3]
587 26 juli 1908 Stéphen Pichon.jpg Stéphen Pichon Fransk utrikesminister Frankrike Frankrike Erhöll orden i samband med president Armand Fallières statsbesök i Sverige.[3]
588 6 augusti 1908 Hans Georg von Plessen.jpg Hans von Plessen Preussisk generalöverste Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
Erhöll orden vid Vilhelm II:s statsbesök i Sverige.[3]
589 16 november 1908 John Campbell, 9th Duke of Argyll.jpg John Campbell 9:e hertigen av Argyll Storbritannien Storbritannien Erhöll orden vid Gustaf V:s statsbesök i Storbritannien.[3]
590 26 november 1908 Sin foto.svg Arthur von Brauer Badensisk statsminister Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Storhertigdömet Baden Baden
Erhöll orden vid Gustaf V:s statsbesök i Baden.[3]
591 5 december 1908 Rainer Erzherzog von Österreich Litho.jpg Rainer Ärkehertig Österrike-Ungern Österrike-Ungern

Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike

592 5 december 1908 Alois Lexa von Ährenthal.jpg Alois Lexa von Aehrenthal Österrike-Ungerns utrikesminister 1906–1912 Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
593 5 december 1908 Alfred von montenuovo 1902.png Alfred von Montenuovo Överhovmästare Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
594 5 december 1908 Portrait - Eduard von Paar.jpg Eduard von Paar Greve
Förste generaladjutant hos kejsaren
Generalöverste
Österrike-Ungern Österrike-Ungern Erhöll orden under kungens statsbesök i Österrike
595 27 februari 1909 Manuel II of Portugal.jpg Emanuel II Portugals kung 1908–1910 Portugal Portugal Nos depois de vos Coat of Arms of Manuel II of Portugal (Seraphin Order).svg
596 8 maj 1909 Lennart Prince Bernadotte & grandson Friedrich Straehl.jpg Lennart Sveriges arvfurste
Hertig av Småland 1909–1932
Greve Bernadotte af Wisborg från 1951
Sverige Sverige Blason du Prince Lennart duc de Smaland.svg Ströks ur matrikeln 15 juni 1934
597 5 juni 1909 Axel Swartling black and white painting.jpg Axel Swartling Talman i andra kammaren Sverige Sverige
598 27 juni 1909 Tsesarevich alexis.jpg Aleksej Nikolajevitj Tsaraevitch av Ryssland Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden i samband med faderns statsbesök i Sverige.[3]
599 10 juli 1909 Prince Adalbert of Prussia.jpg Adalbert Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
600 12 mars 1910 Albert I Koning der Belgen.jpg Albert I Belgarnas konung 1909–1934 Belgien Belgien L'Union fait la Force Coat of Arms of Albert I of Belgium (Order of the Seraphim).svg
601 12 mars 1910 Friedrich August III van Saksen.jpg Fredrik August III Sachsens kung 1904–1918 Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Sachsen Kungariket Sachsen
602 31 maj 1910 Prinzregent Luitpold.jpg Luitpold Bayerns prinsregent
1886–1912
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Bayern Bayern
603 6 juni 1910 Arvid Taube i Svenskt Porträttgalleri III.jpg Arvid Taube Utrikesminister Sverige Sverige Mot ljuset Arvid taube.jpg
604 6 juni 1910 Ivar Afzelius.jpg Ivar Afzelius Hovrättspresident Sverige Sverige
605 10 januari 1911 Carl of Sweden (1911) 1931.jpg Carl Sveriges arvfurste
Hertig av Östergötland 1911–1937
Prins Bernadotte 1937–2003
Sverige Sverige Arms of H.R.H. Carl, Duke of Östergötland.png Ströks ur matrikeln 16 feb 1961
606 28 april 1911 Giolitti2.jpg Giovanni Giolitti Italiens konseljpresident
(1892–1893, 1903–1905, 1906–1909, 1911–1914 samt 1920–1921)
Kungariket Italien Kungariket Italien Erhöll orden vid Gustaf V:s statsbesök i Italien.[3]
607 29 juni 1911 Prinz August Wilhelm von Preußen.jpg August Vilhelm Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
608 29 augusti 1911 Prince Joachim of Prussia.jpg Joakim H.K.H. Prins av Preussen Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
Kungariket Preussen Preussen
609 29 augusti 1911 Max Egon Fürst zu Fürstenberg.jpg Maximilian Egon Furste av Fürstenberg
preussisk överstemarskalk
Kejsardömet Tyskland Kejsardömet Tyskland
610 10 September 1911 King Prajadhipok portrait photograph.jpg Prajadhipok H.K.K Kronprinsen av Siam Thailand Thailand
611 1 januari 1912 Robert Dickson (1843-1924).jpg Robert Dickson Överståthållare 1902–1911 Sverige Sverige
612 28 februari 1912 Bertil of Sweden 1943.jpg Bertil Sveriges arvfurste
Hertig av Halland
Sverige Sverige Prince Bertil de Suède.svg
613 6 juni 1912 Fr Wachtmeister 1913.JPG Fredrik Wachtmeister Universitetskansler, utrikesminister Sverige Sverige
614 5 juli 1912 Sergei Dmitrijewitsch Sasonow.jpg Sergej Sazonov Rysslands utrikesminister Kejsardömet Ryssland Kejsardömet Ryssland Erhöll orden i samband med Nikolaj II:s och Gustaf V:s möte i finska skärgården.[3]
615 6 juli 1912 Bernhard III (Saxe-Meiningen).jpg Bernhard III H.H. Hertigen av Sachsen-Meiningen Flagge Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha (1826-1911).svg Sachsen-Meiningen Erhöll orden vid besök i Stockholm i samband med Olympiska spelen.[3]
616 11 juli 1912 Frigyes Károly porosz herceg (1893–1917).jpg Friedrich Karl H.K.H. Prins av Preussen