Öppna huvudmenyn

Lista över mottagare av Serafimerorden

Wikimedia-listartikel

Detta är en fullständig lista över riddare och ledamöter av Kungliga Serafimerorden från 1748 till nutid (14 juni 2019). Innehavare som tillhör det svenska kungahuset är i listan markerade med blålila färg.

Innehåll

Fredrik I (1748–1751)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
1 17 april 1748   Fredrik I Sveriges Konung 1720–1751
Hessen-Kassels regerande lantgreve 1730–1751
  Sverige
  Hessen-Kassel
Gud mitt hopp  
2 17 april 1748   Adolf Fredrik Furstbiskop av Lübeck 1727–1750
Sveriges tronföljare 1743–1751
Sveriges Konung 1751–1771
  Sverige Salus publica, salus mea
(Allmänt väl mitt väl)
 
3 17 april 1748   Gustav III Sveriges kronprins 1751–1771
Sveriges Konung 1771–1792
  Sverige Fäderneslandet  
4 17 april 1748   Gustaf Bonde Greve af Björnö
Landshövding i Östergötlands län 1718–1721
President i Bergskollegium 1721–1727
Riksråd 1727–1739
  Sverige Velis contractis
(Med revade segel)
5 17 april 1748   Ture Gabriel Bielke Greve
Generalmajor
Riksråd 1727–1739
  Sverige Probantur tempestate fortes
(I stormen prövas de starka)
6 17 april 1748   Jakob Cronstedt Greve
Riksråd
  Sverige Mihi cura futuri
(Jag sörjer för framtiden)
7 17 april 1748   Edvard Didrik Taube Greve
Överamiral från 1734
Riksråd 1734–1739
  Sverige Nec spe nec metu
(Varken med hopp eller fruktan)
8 17 april 1748   Axel Löwen Friherre, Greve från 1751
General av infanteriet 1737
Riksråd 1739–1766
  Sverige Non vana Quæro
(Söker blott det sanna)
9 17 april 1748   Gustaf Fredrik von Rosen Greve 1751
Riksråd 1739–1765
Generalguvernör över Finland 1747–1751
  Sverige Precibus et labore
(Med fromhet och flit)
10 17 april 1748   Arvid Posse Greve
Riksråd 1739
  Sverige Amor patriæ
(Med fosterlandskärlek)
11 17 april 1748   Carl Ehrenpreus Friherre 1747, Greve 1751
Riksråd 1739
  Sverige Nulla pallescere culpa
(Ej rädas för något klander)
12 17 april 1748   Anton Johan Wrangel Friherre 1747, Greve 1751
Riksråd 1740
  Sverige Ne cede malis
(Vik ej för svårigheter)
13 17 april 1748   Carl Gustaf Tessin Greve
Lantmarskalk 1738
Riksråd 1741–1761
Kanslipresident 1746–1752
  Sverige Constanter et sincere
(Fast och ärligt)
14 17 april 1748   Herman Cedercreutz Friherre, Greve 1751
Envoyé i Sankt Petersburg 1722–1729 & 1744–1745
Riksråd 1742
  Sverige Humane et candide
(Ädelt och ärligt)
15 17 april 1748   Wilhelm Ludvig Taube Friherre af Odenkat
Riksråd 1746
Överstemarskalk 1747–1750
  Sverige Vita teste
(Med livet som vittne)
16 17 april 1748   Carl Johan Stiernstedt Friherre
Landshövding i Kymmenegårds och Nyslotts län 1741–1746
Riksråd 1746
  Sverige Non timidus pro patria mori
(Orädd dö för fosterlandet)
17 17 april 1748   Anders Johan von Höpken Greve, 22 juli 1762
Kanslipresident, 1752–1761
Riksråd 1746–1761 & 1773–1780
  Sverige Pro fide, lege, rege
(För frihet, lag och konung)
[1]
18 17 april 1748   Fabian Wrede Friherre af Elimä
Riksråd 1746–1756
  Sverige Fide et virtute
(Med trohet och tapperhet)
19 17 april 1748   Nils Palmstierna Friherre 1747
Riksråd 1746–1761
  Sverige Norma patriæ salus
(Fosterlandets väl mitt rättesnötre)
20 17 april 1748   Claes Ekeblad Greve
Riksråd 1746–1765 & 1769
Överstemarskalk 1751–1761
Kanslipresident 1761–1765
  Sverige Deo et patriæ
(För Gud och fosterlandet)
21 17 april 1748   Gabriel von Seth Friherre 1747, Greve 1762
Riksråd 1747–1765
  Sverige Secundis adversique rectus
(Upprätt i med- och motgång)
22 17 april 1748   Carl Gustaf Bielke Greve
Landshövding i Västernorrlands län 1727–1739
President i statskontoret 1739–1754
  Sverige Aliis inserviendo consumor
(Offrar mig till tjänst för andra)
23 17 april 1748   Carl Cronstedt Friherre
General av Infanteriet
President i krigskollegium
  Sverige Malo quam vincula flammas
(Hellre lågor än bojor)
24 17 april 1748   Carl Fredrik Piper Greve
President i kammarkollegium 1747–1756
  Sverige Nil conscire sibi
(Inte veta med sig något orätt)
25 17 april 1748   Erland Broman Friherre 1747
President i kommerskollegium 1747–1757
  Sverige Alteri vivas, si tibi vis
(Lev för din nästa, om du vill leva för dig själv)
26 17 april 1748   Johan Christoffer von Düring Greve 1751
Fältmarskalk 1751
Överståthållare 1753–1759
  Sverige Animo et prudentia
(Med mod och klokhet)
27 17 april 1748   Mattias Alexander von Ungern-Sternberg Friherre
Lantmarskalk 1742 & 1746
Fältmarskalk 1753
  Sverige Nititur in ardua virtus
(Mannamodet kräver svårigheter)
28 18 juli 1748   Joaquín Ignacio de Barrenechea y Erquiñigo Markis av Puerto
Spaniens minister i Stockholm 1741–1746
Spaniens ambassadör i Nederländerna 1746–1753
  Spanien [inget antaget]
29 26 september 1748   Karl XIII Sveriges arvfurste
Hertig av Södermanland från 1772
Förmyndarregent 1792–1796
Sveriges Konung 1809–1818
Norges Konung 1814–1818
  Sverige
  Norge
På sin sköld: Comiter ac firme (Hövligt och Bestämt)
Som valspråk i egenskap av kung: Folkets väl min högsta lag
 
30 1749   Fredrik August Prins av Braunschweig-Wolfenbüttel
Generallöjtnant 1763
  Preussen [inget antaget] systerson till drottning Lovisa Ulrika
31 17 april 1749   Wolfgang Ernst I Regerande greve av Isenburg-Birstein
1711–1754; Riksfurste från 1744
  Isenburg-Birstein [inget antaget]
32 17 april 1749   Johann Casimir Greve av Isenburg-Birstein
Hessisk generallöjtnant
  Hessen [inget antaget]
33 7 juli 1750   Fredrik Adolf Sveriges arvfurste
Hertig av Östergötland (från 1772)
  Sverige Fide avita
(Med fäderneärvd trohet)
 
34 November 1750   Christian August Regerande greve av Solms-Laubach 1723–1784   Solms-Laubach [inget antaget]

Adolf Fredrik (1751–1771)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
35 25 november 1751   August Ludvig Regerande furste av Anhalt-Köthen 1728–1755   Anhalt-Köthen [Inget antaget]
36 25 november 1751   Kristoffer Ludvig Greve av Stolberg-Stolberg   Stolberg-Stolberg [Inget antaget]
37 25 november 1751   Carl Christian Regerande greve (senare furste) av Solms-Hohensolms(-Lich) 1744–1803   Solms-Hohensolms-Lich [Inget antaget]
38 25 november 1751   Carl Gustaf Löwenhielm Greve, riksråd 1751–1768(?)   Sverige Deo, regi, legi
(För Gud, konung och lag)
39 25 november 1751   Claës Stromberg Greve, riksråd 1751–1761   Sverige Finis coronat opus
(Änden kröner verket)
40 25 november 1751   Rutger Fuchs Friherre
Generalmajor
Överståthållare 1739–1753
  Sverige Respice finem
(Tänk på änden)
41 23 november 1752   Fredrik V Danmarks kung 1746–1766   Danmark Deo et populo
(Med Gud och folket)
Far till prinsessan Sofia Magdalena
som år 1751 bortförlovades med kronprins Gustaf
42 23 november 1752   Fredrik II Preussens kung 1740–1786   Preussen [Inget antaget] Bror till drottning Lovisa Ulrika
43 23 november 1752   Carl Juel Geheimeråd   Danmark [Inget antaget]
44 23 november 1752   Carl Fredrik Scheffer Greve
Diplomat
Riksråd
  Sverige Lydnad och frihet
45 26 april 1753   Adolf Fredrik IV Hertig av Mecklenburg-Strelitz 1752–1794   Mecklenburg-Strelitz [Inget antaget]
46 29 april 1754   Ludvig Ferdinand Regerande greve av Sayn-Wittgenstein-Berleburg 1741–1773   Sayn-Wittgenstein-Berleburg [Inget antaget]
47 29 april 1754   Heinrich von Bünau Greve
Historiker
Sachsen-Weimars premiärminister 1751–1759
  Sachsen [Inget antaget]
48 29 april 1754   August Moritz von Donop Friherre
Hessisk generallöjtnant
  Hessen [Inget antaget]
49 29 april 1754   Daniel Johan Zander Generallöjtnant   Sverige Semper idem
(Alltid densamme)
50 25 november 1754   Carl Ridderstolpe Friherre
Viceamiral
  Sverige Et deus et patria testes
(Med Gud och fosterlandet som vittnen)
51 25 november 1754   Gustaf Ruuth Viceamiral   Sverige Gradibus rectis
(Med rätta steg)
52 25 november 1754   Georg Bogislaus Staël von Holstein Friherre
Fältmarskalk
  Sverige Tuta fidelitas
(Trygg trofasthet)
53 25 november 1754   Gotthard Wilhelm Marcks von Würtenberg Friherre
Fältmarskalk
  Sverige Merces veræ virtutis
(Den sanna dygdens belöning)
54 24 november 1755   Fredrik Vilhelm von Hessenstein Svensk furste
Fältmarskalk
  Sverige [Inget antaget] Oäkta son till Fredrik I
55 24 november 1755   Jacob Levin von Plessen Holsteinsk och svensk överstemarskalk
Domprost i Lübeck 1743–1761
  Sverige
  Holstein
[Inget antaget]
56 21 november 1757   Otto Fleming Friherre
Riksråd
  Sverige Æquam servare mentum
(Bevara sinnets jämvikt)
57 21 november 1757   Carl Lagerberg Friherre från 1758
Riksråd 1755–1765
  Sverige Cuique suum
(Åt var och en det honom tillkommer)
58 27 november 1758   Moritz Ulrik von Putbus Greve
President
  Sverige [Inget antaget]
59 26 november 1759   Henning Adolf Gyllenborg Greve
Riksråd
  Sverige Immota resistit
(Orubblig i motstånd)
60 24 november 1760   Adam Horn Greve
Generallöjtnant 1759
Riksråd 1761–1769 & 1771
  Sverige Amore honoris
(I kärlek till hedern)
61 28 april 1762   Wilhelm August av Holstein-Gottorp Hertig av Holstein-Gottorp
Överste
  Lübeck
62 28 april 1762   Carl Edvard von Hessenstein Greve
Generalmajor
  Sverige
  Hessen
63 22 november 1762   Hans Henrik von Liewen den yngre Greve
Riksråd
  Sverige Haud horresce(re) labores
(Inte bäva för mödor)
64 22 november 1762   Fredrik von Friesendorff Friherre
Riksråd
  Sverige
65 21 november 1763   Katarina II Rysslands regerande kejsarinna 1762–1796
Rysslands kejsarinna under 1762
Prinsessa av Anhalt-Zerbst
  Kejsardömet Ryssland
66 21 november 1763   Peter Friedrich Wilhelm av Holstein-Gottorp Hertig av Holstein-Gottorp
Hertig av Oldenburg
  Oldenburg
67 21 november 1763   Carl Rudenschöld Greve
Riksråd
  Sverige
68 21 november 1763   Carl Fredric Törnflycht Greve
Riksråd
  Sverige Candor fidesque testis
(Ärlighet och trohet som vittne)
69 21 november 1763   Gustaf Adolf Hjärne Greve
Riksråd
  Sverige Nec spe nec metu
(Varken med hopp eller fruktan)
70 1764   Jakob Albrekt von Lantinghausen Generallöjtnant
Överståthållare
  Sverige Ingens träl, ingens tyrann
71 25 november 1765   Axel von Fersen den äldre Greve
Riksråd
  Sverige Nec citra, nec ultra
(Varken hitom eller bortom)
72 25 november 1765   Jacob Philip von Schwerin Friherre
Riksråd
  Sverige Praesidium intus
(Grundvalen finns i det inre)
73 24 november 1766   Kristian VII Danmarks kung 1766–1808   Danmark Gloria ex amore patriæ
(Ära genom kärleken till fosterlandet)
74 24 november 1766   Axel Lagerbielke Friherre från 1766
Viceamiral 1758
Riksråd 1765–1769
  Sverige Amore legis
(Med kärlek till lagen)
75 1 maj 1769   Carl Fredrik von Höpken Friherre
Kansipresident
  Sverige Integritate
(Med oförvitlighet)
76 1 maj 1769   Gustaf David Hamilton Greve
Fältmarskalk 1765
  Sverige Virtute decet non sanguine nite
(Mn bör lita till dygden ej till börden)
77 1 maj 1769   Augustin Ehrensvärd Greve
Fältmarskalk
  Sverige Oombytelig
78 27 november 1769   Erik von Stockenström Greve
Riksråd
Justitiekansler
  Sverige Ratio non ira
(Besinning ej vrede)
79 27 november 1769   Nils Adam Bielke Greve
Riksråd
  Sverige Franci non flecti
(Brytas men ej böjas)
80 27 november 1769   Fredric Christopher av Solms-Wildenfels Greve
Generallöjtnant i Fransk och Kursachsisk tjänst
  Kurfurstendömet Sachsen
81 25 augusti 1770   Henrik Prins av Preussen
Diplomat
  Preussen
82 26 november 1770   Jean von Wallvijk Friherre 1770, Greve från 1771
Riksråd
  Sverige Gud, konung, fädernesland
83 26 november 1770   Ulrik Scheffer Friherre, Greve från 1771
Riksråd 1769–1783
Kanslipresident 1772–1783
  Sverige Nec temere, nec timide
84 26 november 1770   Matthias von Hermansson Greve
Riksråd
  Sverige
85 26 november 1770   Joakim Beck-Friis Greve
Riksråd
  Sverige

Gustav III (1771–1792)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
86 25 november 1771   Mauritz Posse Friherre
Riksråd
  Sverige Memor patriae
(Ihågkommande fosterlandet)
87 20 november 1772   Fredrik Vilhelm II Tronföljare av Preussen 1758–1786
Kung av Preussen 1786–1797
  Preussen
88 20 november 1772   Paul I Rysk tronföljare 1754–1796
Tsar av Ryssland 1796–1801
  Kejsardömet Ryssland
89 20 november 1772   Jöran Gyllenstierna Greve
Riksmarskalk
Riksdrots
  Sverige Immutabilis (Oföränderlig)
90 22 november 1773   Carl von Fersen Greve
Överhovjägmästare
  Sverige Constanter regi fides
(Alltid trogen konungen )
91 21 november 1774   Fredrik Ribbing Friherre, Greve från 1778
Riksråd 1766–1769 & 1772
  Sverige Fide radicata
(Med trofast tro)
92 21 november 1774   Fredrik Carl Sinclair Greve
Riksråd
  Sverige Via crucius via lucius
(Korsets väg är ljusets väg)
93 29 april 1776   Grigorij Potemkin Rysk Furste och Fältmarskalk   Kejsardömet Ryssland Ädelmod och mod
94 25 november 1776   Gabriel Spens Greve
Fältmarskalk 1776
En av Rikets Herrar 1778
  Sverige Pro rege et patriae
(För konung och fosterland)
95 25 november 1776   Fredrik III Prins
Lantgreve
  Hessen-Kassel
96 1 november 1778   Gustav IV Adolf Sveriges kronprins 1778–1792
Sveriges Konung 1792–1809
  Sverige Gud och folket  
97 23 oktober 1778   Christopher Falkengréen Greve
Riksråd
President
  Sverige Constantia fideque
(Med ståndaktighet och trohet)
98 23 november 1778   Adolph Fredric Lewenhaupt Överhovstallmästare 1772
Överstelöjtnant 1777
Generalmajor 1799
Ceremonimästare i KMO 1773–1778
  Sverige Frisca Fide
(Med gammaldags trohet)
99 23 november 1778   Fredric Horn Greve av Åminne
General av kavalleriet 1778
  Sverige Fide honoreque
(Med trohet och ära)
100 23 november 1778   Jacob Magnus Sprengtporten Generallöjtnnt 1772   Sverige Bona conscientia spernit adversa
(Gott samvete föraktar svårigheter)
101 27 november 1780   Gustaf Philip Creutz Greve
Envoyé i Paris 1766–1772
Ambassadör i Paris 1772–1783
En af rikets herrar 1782
Riksråd och kanslipresident 1783
  Sverige Sanning och trohet
102 26 november 1781   Melcher Falkenberg Greve av Broby
Kammrherre 1748
Riksråd 1772–1789
Rikskansliråd 1772–1783
President i lagkommissionen 1772–1789
  Sverige Rätt och billighet
103 25 augusti 1782   Carl Gustav Sveriges arvfurste
Hertig av Småland
  Sverige  
104 1 september 1782   Carl Sparre Friherre, Generalmajor 1769
Överståthållare 1773
Riksråd 1775–1789
  Sverige Utan Svek
105 1 september 1782   Fredrik Sparre Friherre, Greve från 1797
Riksråd 1781–1789
Rikskansler 1792–1797
  Sverige Fide stabili
(Alltid trogen)
106 1 september 1782   Fredric Posse Greve, Generallöjtnant 1778
General en chef i Finland 1780–1790
General av infanteriet 1792
En af Rikets Herrar 1793
  Sverige Fidus patriae
(Trogen fosterlandet)
107 24 november 1783   Evert Wilhelm Taube Friherre av Odenkat
Generalmajor 1782
Överstekammarjunkare 1783
Generallöjtnant 1790
  Sverige Vita teste
(Med livet som vittne)
108 22 november 1784   Carl Axel Wachtmeister Greve af Johannishus
Justitiekansler 1779–1793 & 1796–1809
En af Rikets Herrar 1782
Riksdrots och president i Svea hovrätt 1787–1809
  Sverige Comite virtute
(Med dygden som följeslagare
109 21 november 1785   Carl Bonde Greve af Björnö, Hovmarskalk hos Sofia Albertina 1770
President i Vasa Hovrätt 1781–1788
En af Rikets Herrar1782
Riksråd och Riksmarskalk 1788
  Sverige Amica Veritas
(Sanningen är mig kär)
110 23 juni 1786   Johan Didrik Duwall Friherre
Generallöjtnant
  Sverige
111 3 juli 1786   Fredrik VI Kronprins
Kung av Danmark 1808–1839
  Danmark
112 27 november 1786   Charles Emil Lewenhaupt Greve
En av rikets herrar
  Sverige
113 27 november 1786   Johan Ludwig Hård Svensk greve
f.d. Preussisk generallöjtnant
  Sverige
114 5 november 1787   Fredrik Arvprins   Danmark  
115 26 november 1787   Nils Posse Greve
En av rikets herrar
  Sverige
116 26 november 1787   Arvid Fredrik Kurck Friherre, Greve från 1797
President i Göta hovrätt 1781–1792
President i Kammarkollegium 1792–1801
  Sverige Quo jus, huc animus
(När allt är rätt, är hjärtat där)
117 28 april 1790   Gustaf Mauritz Armfelt Finsk greve 1811   Sverige Trogen och ståndaktig Dubbad 28 april 1791
Avförd 22 sept 1794 - 16 november 1799, utländsk riddare 25 november 1811
118 22 november 1790   Philip von Platen Friherre från 1797
Generalguvernör i Pommern 1796–1800
Fältmarskalk 1799
  Sverige Tout au devoir
(Allt för plikten)
Dubbad 28 april 1791
119 22 november 1790   Johan Gabriel Oxenstierna Greve af Korsholm och Wasa
Riksråd 1786–1789
Riksmarskalk 1792–1801
  Sverige Avito in patriam amore
(Alltid i fosterlandskärlek)
Dubbad 28 april 1791
120 22 november 1790   Adolf Fredrik Munck Greve
Hovstallmästare
  Sverige Dubbad 28 april 1791
Fick rätt att bära ordenstecknet infattat i diamanter
121 22 november 1790   Otto Henrik Igelström Rysk Greve och General
Rysk ambassadör i Sverige 1792
  Kejsardömet Ryssland Dubbad 28 april 1791
122 22 november 1791   Eric Ruuth Friherre, Greve från 1792
En av rikets herrar 1792
Generalguvernör i Pommern 1792–1796
  Sverige Conscientia Fretus
(Allt beror på samvetet)
Dubbad 28 april 1792 av riksföreståndaren hertig Karl

Gustav IV Adolf (1792–1809)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
123 21 november 1794   Gustaf Adolf Reuterholm Friherre, Friherre
President
  Sverige Nec Aspera Terrent
(Den starke fruktar ingenting)
124 21 november 1794   Carl Adam Wachtmeister Friherre, Greve
Överstemarskalk
  Sverige
125 21 november 1794   Johan Vilhelm Sprengtporten Friherre
General
  Sverige
126 24 november 1794   Curt von Stedingk Ambassadör i S:t Petersburg 1790–1808, 1809–1811
En av rikets herrar 1796
Svensk adelsman 1797, Friherre 1800, Greve 1809
Fältmarskalk 1811
  Sverige More parentum
(Enligt förfädernas sed)
Proklamerad och dubbad av Katarina II av Ryssland i S:t Petersburg 28 april 1795
127 24 november 1794   Magnus Fredrik Brahe Friherre, Greve
En av rikets herrar
  Sverige
128 24 november 1794   Hans Henric von Essen Greve från 1809, Överste 1787
En av rikets herrar 1800
Generalguvernör i Pommern 1800–1815
Statsråd 1809
Fältmarskalk 1811
Riksståthållare i Norge 1814–1816
Riksmarskalk 1816
  Sverige Äran icke lyckan Dubbad 28 april 1795
129 2 november 1795   Fredrik Frans I Storhertig av Mecklenburg-Schwerin   Mecklenburg-Schwerin
130 2 november 1795   Thure Leonard Klinckowström En af Rikets Herrar 1795
Överstemarskalk 1797
President i Wismarska tribunalet
  Sverige
131 21 november 1796   Wilhelm Mauritz Klingspor Friherre, Greve från 1799
En av rikets herrar 1800
Fältmarskalk 1808
Överståthållare 1809–1810
  Sverige
132 21 november 1796   Fabian Wrede Greve
Överstekammarjunkare
  Sverige
133 6 oktober 1797   Karl Fredrik Markgreve av Baden 1738–1803
Kurfurste av Baden 1803–1806
Storhertig av Baden 1806–1811
  Baden
134 8 oktober 1797   Karl Ludvig Arvprins av Baden   Baden
135 1 november 1797   Anton Johan Wrangel En af Rikets Herrar 1784
Förste Amiral
Chef för örlogsflottan 1797
  Sverige Ne Cede Malis
(Vik ej för motgång)

Ej dubbad

136 1 november 1797   Johan August Meijerfelt Kammarherre 1739
Fältmarskalk 1799
En af Rikets Herrar 1792
  Sverige Animus Secundis dubiisque Rectus
(En själ som är upprätt i med- och motgång)
Dubbad 29 april 1799
137 23 december 1797   Fredrik Vilhelm III Preussens kung 1797–1840   Preussen
138 3 juli 1798   Karl Adolf Sveriges arvfurste   Sverige   Blev endast 7 dagar gammal
139 26 november 1799   Malte Ramel Friherre
Riksråd
  Sverige Metuere Secundis
(Att frukta i framgång)
Utnämnd på Stockholms slott den 26 november 1798. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
140 9 november 1799   Gustav Sveriges kronprins 1799–1809   Sverige
141 16 november 1799   Alexander I Rysslands tronföljare 1796–1801
Rysslands kejsare 1801–1825
  Kejsardömet Ryssland
142 14 juni 1800   Maximilian Josef Kung av Bayern   Bayern Pro Deo et Populo
(För Gud och Folket)

Utnämnd på Stockholms slott den 16 november 1799.

143 16 november 1799   Claes Julius Ekeblad Greve
Överstekammarjunkare
  Sverige Deo et patriae
(För Gud och Fosterlandet)
Utnämnd på Stockholms slott den 16 november 1799. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
144 14 juni 1800   Fredrik Prins av Baden   Baden Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800.
145 14 juni 1800   Axel von Fersen Greve
Generallöjtnant
Ambassadör
En av rikets herrar, 1799
Riksmarskalk, 1801 - 1810
  Sverige Nec Citra Nec Ultra
(Varken hitom eller bortom)
Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
146 14 juni 1800   Johan Christopher Toll Friherre, Greve från 1814
Generalguvernör i Skåne 1801–1809
Fältmarskalk 1807
  Sverige Ståndaktig Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
147 8 oktober 1800   Samuel af Ugglas Greve
Landshövding i Stockholms län 1787–1802
Överståthållare under 1797 & 1800
  Sverige Etiam In Tutis Vigil
(Även i säkerhet vaksam)
Utnämnd på Norrköpings slott den 3 oktober 1800. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
148 24 november 1800   Konstantin Pavlovitj Storfurste av Ryssland, tronföljare
Vicekung i Polen 1815–1830
Fältmarskalk 1807
  Kejsardömet Ryssland
149 17 december 1800   Fedor Vasiljevitj Rostoptjin Greve
Rysk Rikskansler
General
  Kejsardömet Ryssland Med Ära och Fara Erhöll orden i samband med Gustav IV Adolfs besök i Sankt Petersburg den 17 december 1800.
150 17 december 1800   Andrej Eberhard von Budberg Friherre
Rysk Utrikesminister
General
  Kejsardömet Ryssland Suaviter In Modo Fortiter In Re
(Milt i sätt, starkt i sak)
Erhöll orden i samband med Gustav IV Adolfs besök i Sankt Petersburg den 17 december 1800.
151 12 oktober 1801   Karl Storhertig av Baden   Baden Utnämnd på Stockholms slott den 12 oktober 1801.
152 2 december 1802   Carl Gustaf Prins av Sverige
Storfurste av Finland
  Sverige   Andre son till Gustav IV Adolf. Dog redan 1805
153 9 december 1802   Bror Cederström Friherre
Generallöjtnant
Hovmarskalk 1781–1793
  Sverige Recte Faciendo Neminem Timere
(Att handla rätt och frukta ingen)
Utnämnd på Stockholms slott den 9 december 1802. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
154 11 november 1803   Ludvig I Storhertig av Baden   Baden

Utnämnd på Karlsruhe slott den 1 november 1803, i samband med Gustav IV Adolfs besök i Baden.

155 1 mars 1805   Christian Prins av Hessen   Hessen Utnämnd på Stockholms slott den 1 mars 1805.
156 19 november 1806   Claes Horn Greve af Åminne
Generallöjtnant
En af rikets herrar
  Sverige Majorum Exemplis
(Enligt förfädernas lysande exempel)
Utnämnd i Malmö den 19 november 1806. Dubbad den 28 april 1808.

Karl XIII (1809–1818)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
157 3 juli 1809   Johan Liljencrantz Greve
president i Kommerskollegium
  Sverige Integre et provide
(Ärligt och Välbetänkt)
  Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
158 3 juli 1809   Fredrik Wilhelm Ridderstolpe Greve
president i Bergskollegium
  Sverige Et Deus Et Patria Testes
(Med Gud och Fosterlandet som vittnen)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
159 3 juli 1809   Claes Rålamb Friherre
Hovstallmästare 1796
En av rikets herrar 1824
  Sverige Quo Candor Ducit Honorque
(Dit Ärlighet och Heder för)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
160 3 juli 1809   Claes Adam Wachtmeister Greve
Amiral
En av rikets herrar 1800
  Sverige Comite Virtute
(Med Dygden som Följeslagare)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 juli 1809 som Kommendör av alla Kungl Mat:ts Orden. Förklarad och dubbad som serafimerriddare i Slottskyrkan den 4 maj 1810.
161 3 juli 1809   Lars von Engeström Friherre 1809
Statsminister för utrikes ärendena 1809–1824
Greve 1813
  Sverige Speravit rebus infestis
(Han hoppades i motgången)
Dubbad 4 maj 1810
162 3 juli 1809   Gustaf Wachtmeister Greve
General
En av rikets herrar, 1817
  Sverige Comite virtute
(Med dygden som följeslagare)
Dubbad 4 maj 1810
163 3 juli 1809   Mikael Anckarsvärd Greve 1809
Generallötjnant
Landshövding
  Sverige Medborgares aktning Dubbad 4 maj 1810
164 28 december 1809   Karl August Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Sveriges kronprins 1809–1810
  Sverige För Lagen och Fosterlandet  
165 3 februari 1810   Napoleon I Fransmännens Kejsare 1804–1814 & 1815
Konung av Italien 1805–1814
  Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 3 februari 1810. Dubbad den 4 maj 1810 i Slottskyrkan
166 30 mars 1810   François de Beauharnais Greve av Roches-Baritaud
Överhovmarskalk i Frankrike
  Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 30 mars 1810.
167 30 mars 1810   Francesco Borghese Furste av Aldobrandini
Överhovstallmästare i Frankrike
  Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 30 mars 1810.
168 30 mars 1810   Honoré Charles Reille Greve
Marskalk av Frankrike
  Frankrike Utnämnd på Stockholms slott den 30 mars 1810.
169 21 augusti 1810   Karl XIV Johan Furste av Ponte Corvo
Sveriges kronprins 1810–1818
Norges kronprins 1814–1818
Sveriges och Norges Konung 1818–1844
  Sverige
  Norge
  Frankrike
På sin sköld: Sveriges Sällhet
Som valspråk i egenskap av kung: Folkets kärlek min belöning
 
170 26 september 1810   Oscar I Sveriges arvfurste
Hertig av Södermanland från 1811
Sveriges och Norges kronprins 1818–1844
Sveriges och Norges Konung 1844–1859
  Sverige
  Norge
  Frankrike
Rätt och sanning  
171 7 oktober 1810   Claes Adolph Fleming Friherre
Lantmarskalk
Överstekammarjunkare
  Sverige Sanning och Människokärlek Utnämnd på Stockholms slott den 7 oktober 1810. Dubbad den 29 april 1811 i Konungens sängkammare.
172 3 november 1810   Jérôme Bonaparte Konung av Westfalen 1807–1813
Prins av Montfort från 1816
Marskalk av Frankrike från 1850
  Westfalen
  Frankrike
Utnämnd på Stockholms slott den 3 november 1810.
173 3 november 1810   Peter Alexander le Camus Greve av Fürstenstein
Westfalisk Utrikesminister
  Westfalen Fidele A Mon Roi
(Trogen min Konung)
Utnämnd på Stockholms slott den 3 november 1810.
174 4 november 1810   José Napoleone Konung av Neapel 1806–1808
Konung av Spanien 1808–1813
  Spanien Utnämnd på Stockholms slott den 4 november 1810.
175 28 januari 1811   Fredric Gyllenborg Greve
En av rikets herrar 1810
Justitiestatsminister 1810
  Sverige Presidium Intus
(Skydd inifrån)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 januari 1811. Dubbad den 29 april 1811 i Konungens sängkammare.
176 28 januari 1811   Carl Eric Lagerheim Friherre
President i Statskontoret
  Sverige Constantia Et Labore
(Med fasthet och flit)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 januari 1811. Dubbad den 29 april 1811 i Konungens sängkammare.
177 29 augusti 1811   Fredrik Vilhelm IV Kung av Preussen   Preussen
178 25 november 1811   Mathias Rosenblad Friherre
En av rikets herrar
  Sverige Mens conscia recti
(Ett sinne medvetet om det rätta)
Dubbad 28 april 1812
Tilldelad orden med briljanter 1 jan 1831.
179 25 november 1811   Carl Johan Adlercreutz Greve 1814, Generaladjutant för armén 1809–1815
General 1811
En af Rikets Herrar 1813
  Sverige Secundus dubiisque rectus
(Rakryggad i med- och motgång)
Dubbad 28 april 1812.
180 4 september 1812   Nikolaj I Storfurste av Ryssland
sedermera Tsar
  Kejsardömet Ryssland Utnämnd den 4 september 1812.
181 4 september 1812   Michael Pavlovitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland Utnämnd den 4 september 1812.
182 15 september 1812   Nikolaj Rumjantsev Greve
Rysk rikskansler
  Kejsardömet Ryssland Non Solum Armis
(Ej blott med vapen)
Utnämnd den 15 september 1812.
183 15 september 1812   Nikolaj Alexandrovitj Tolstoj Greve
Rysk Överstemarskalk
  Kejsardömet Ryssland Utnämnd den 15 september 1812.
184 23 november 1812   Carl Lagerbring Greve
Statsråd
  Sverige Adversis non frangi
(Ej nedslås av motgången)
185 23 november 1812   Carl Mörner Greve
Överståthållare
  Sverige Utan fruktan, utan överdåd
186 23 november 1812   Johan af Puke Generalamiral av Kungliga Flottan
Greve
Statsråd
En af Rikets Herrar
  Sverige Ihärdig och pålitlig Förhindrad vid dubbningen men erhöll tillstånd att anlägga bandet 28 april 1813.
187 14 april 1813   Vilhelm I Furste av Nederländerna 1813–1815
Konung av Nederländerna från 1815
Storhertig av Luxemburg från 1815
  Nederländerna
188 28 april 1814
(10 oktober 1813)
  Gebhard Leberecht von Blücher Generalfältmarskalk 1813
Furst Blücher von Wahlstatt 1814
  Preussen Vorvärts!
(Framåt!)
189 28 april 1814
(10 oktober 1813)
  Karl August von Hardenberg Furste
Friherre
Preussisk statskansler
  Preussen Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814.
190 28 april 1814
(30 december 1813)
  Peter van Suchtelen General
Ryska ambassadör
  Kejsardömet Ryssland Tempora Mutantur
(Tiderna förändras)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814. Erhöll kedjan vid sin dubbning den 28 april 1815 i Konungens sängkammare.
191 12 april 1814   Klemens von Metternich Österrikisk hov- och statskansler   Kejsardömet Österrike
192 28 april 1814   Gudmund Jöran Adlerbeth Friherre
Statsråd
Riksantikvarie
  Sverige Candide et Moderate
(Redbart och Hovsamt)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
193 28 april 1814   Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein Furst
Preussisk polisminister
  Preussen Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1814.
194 9 juli 1814   Carl Axel Strömfelt Greve
Överkammarherre
General
  Sverige Cuique Suum
(Åt var och en det honom tillkommer)
Utnämnd på Stockholms slott den 9 juli 1814. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
195 16 december 1814   Fabian Reinhold von Fersen Greve
Överstekammarherre
En av rikets herrar 1809
  Sverige Nec Citra Nec Ultra
(Varken hitom eller bortom)
Utnämnd på Stockholms slott den 16 december 1814. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
196 7 januari   Gustaf af Wetterstedt Friherre
Hovkansler
En av rikets herrar 1818
Statsminister för utrikes ärendena
  Sverige Utili Praeponere Rectum
(Föredraga det rätta framför det nyttiga)
Utnämnd på Stockholms slott den 7 januari 1815. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
197 28 januari 1815   Peder Anker Norsk statsminister   Norge Gloria Ex Utile
(Ära av det nyttiga)
Utnämnd på Stockholms slott den 28 januari 1815. Dubbad den 28 april 1815 i Slottskyrkan.
198 17 mars 1815
28 april 1815
  Fernando VII H M Konungen av Spanien   Spanien Utnämnd på Stockholms slott den 28 april 1815 och samtidigt tilldelad kedjan.
199 10 juni 1815
12 augusti 1815
  Karl H K H Storhertigen av Mecklenburg-Strelitz   Mecklenburg-Strelitz Utnämnd på Stockholms slott den 12 augusti 1815.
200 26 september 1815   Georg Frederik von Krogh General i Norges armé   Norge Pro Traditione et Patria
201 5 februari 1816   Carl Philip von Blixen-Finecke Friherre
Generallöjtnant 1810
  Sverige
  Preussen
Utnämnd på Stockholms Slott den 5 februari 1816. Räknad som utländsk riddare.
202 7 oktober 1816   Fredrik Tersmeden Friherre, generalmajor, president i Kammarrätten   Sverige Consilioque Manuque
(Med både klokhet och kraft)
Dubbad 28 april 1817.
203 7 oktober 1816   Olof Rudolf Cederström Generalamiral av Kungliga Flottan
Greve
Statsråd
En af Rikets Herrar
  Sverige Dubbad 28 april 1817.
204 25 november 1816   Magnus Stenbock Greve
Generalmajor 1816
Överstekammarjunkare 1783
  Sverige Aspera Sperno
(Jag föraktar svårigheter)
Utnämnd på Stockholms Slott den 25 november 1816. Dubbad 28 april 1817 i Konungens Stora Galleri.
205 10 januari 1817   Georg Storhertig av Mecklenburg-Strelitz   Mecklenburg-Strelitz
206 28 april 1817   Johan August Sandels General 1818
En af Rikets Herrar
Riksståthållare i Norge 1819–1827
Fältmarskalk 1824
  Sverige Constantia et virtute
(Med fasthet och mod)
Erhöll tillstånd att anlägga bandet 23 juni 1818
Dubbad 11 maj 1819.
207 4 juli 1817   Anders Fredrik Skjöldebrand General och Statsråd
En af Rikets Herrar
  Sverige Ausis fausta sidera
(Stjärnorna gynnar det djärva företaget)
Erhöll tillstånd att anlägga bandet 23 juni 1818
Dubbad 11 maj 1819.

Karl XIV Johan (1818–1844)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
208 11 maj 1818   Germund Ludvig Cederhielm Greve
Överstekammarjunkare 1811
En af rikets herrar 1814
  Sverige Propsera Caute
(Bär Lyckan Försiktigt)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
209 11 maj 1818   Georg Adlersparre Greve
Statsråd 1809–1810
Generalmajor 1812
En af rikets herrar 1817
  Sverige För Fäderneslandet Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
210 11 maj 1818   Carl Stellan Mörner Greve
Landshövding 1793–1827
Presidents karaktär 1815
  Sverige Patriae Nec Bello Deesse Nec Pace
(Varken i Krig eller Fred svika Fosterlandet)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
211 11 maj 1818   Adolf Göran Mörner Greve
Kammarherre 1809
Statsråd 1815
  Sverige Impavidum Ferient
(De skola träffa en orädd man)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1818 i samband med Karl XIV Johans kröning. Erhöll tillstånd att bära bandet från 23 juni 1818. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan.
212 11 maj 1818   Jacob Axelsson Lindblom Biskop i Linköpings stift 1786–1805
Ärkebiskop 1805–1819
  Sverige Integre ac libere
(Ärligt och Frimodigt)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj som Ledamot i andliga ståndet.
213 5 september 1818   Marcus Gjøe Rosenkrantz Norsk statsråd 1814–1814
Stortingsman 1818–1828
  Norge Nulla Deficiente Virtute Felicitas
(Ingen lycka om dygden saknas)
Utnämnd vid Karl XIV Johans kröning i Norge.
214 5 september 1818   Jacob De la Gardie Greve & General   Sverige Gud, Konung, Fosterland Utnämnd i Trondheim den 5 september 1818 under Karl XIV Johans kröning i Norge. Dubbad den 11 maj 1819 i Slottskyrkan. Tilldelad orden med briljanter i maj 1835.
215 11 maj 1819   Olof Elias Lagerheim President i Kammarkollegium 1812–1818   Sverige Opera et Virtute
(Med Flit och Duglighet)
Utnämnd på Stockholms slott den 11 maj 1819, ej dubbad.
216 1 december 1821   Eugen av Leuchtenberg Fransk prins 1804
Vicekonung av Italien 1805–1814
Bayersk hertig av Leuchtenberg och furste av Eichstädt 1817
  Bayern
217 29 april 1822   Carl Göran Bonde Friherre
Chef för Drottningens Hovstat 1802–1809
En av rikets herrar 1818
  Sverige Secundis Dubisque Rectus
(Upprätt i Med- och Motgång)
  Utnämnd på Stockholms Slott den 29 april 1822. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
218 29 april 1822   Wilhelm Bennett Friherre
Generallöjtnant 1819
President i Kammarrätten 1819
  Sverige Benedictus Qui Tollit Crucem
(Välsignad den som bär sitt kors)
Utnämnd på Stockholms Slott den 29 april 1822. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
219 29 april 1822   Gustaf Lagerbjelke Greve
Statsråd 1809–1831
En av rikets herrar 1825
  Sverige Nec Quaerere Nec Spernere
(Varken Eftertrakta eller Förakta)
Utnämnd på Stockholms Slott den 29 april 1822. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
220 23 september 1822   Baltzar von Platen Greve
Viceamiral
Göta Kanals skapare
  Sverige Tout au Devoir
(Allt för plikten)
Utnämnd vid Hajstorps kanalstation den 23 september 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan.
221 19 juni 1823   Carl De Geer af Leufsta Greve
Statsråd
  Sverige Fri och laglydig Utnämnd på Stockholms slott den 18 juni 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan. Erhöll orden vid kronprins Oscars förmälning med Josefina.
222 19 juni 1823   Mathias Sommerhielm Norskt statsråd 1814–1822
Norsk statsminister 1822
  Sverige Semper Idem
(Alltid densamme)
  Utnämnd på Stockholms slott den 18 juni 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan. Erhöll orden vid kronprins Oscars förmälning med Josefina.
223 19 juni 1823   Gustaf Fredrik Wirsén Friherre
President i Statskontoret 1818–1824
  Sverige Recti Tenax
(Ståndaktig i det rätta)
Utnämnd på Stockholms slott den 18 juni 1823. Dubbad den 3 juli 1823 i Slottskyrkan. Erhöll orden vid kronprins Oscars förmälning med Josefina.
224 14 mars 1824   August av Leuchtenberg H D Hertigen av Leuchtenberg
Furste av Eichstädt
  Bayern Utnämnd på Stockholms slott den 14 mars 1824.
225 14 mars 1824   Carl Axel Löwenhielm Greve
Statsråd
  Sverige Deo, Regi, Legi
(För Gud, Konung och Lag)
Utnämnd på Stockholms slott den 14 mars 1824. Dubbad den 28 april 1824 i Slottskyrkan.
226 23 maj 1824   Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister Greve
Statsråd
  Sverige Comite Virtute
(Med dygden som följeslagare)
Utnämnd på Stockholms slott den 23 maj 1824. Dubbad den 28 april 1825 i Slottskyrkan.
227 1 december 1824   Arvid Erik Posse Greve
President i Göta hovrätt 1795–1825
En av rikets herrar 1819
  Sverige Equitate Prodesse
(Gagna med Opratiskhet)
Utnämnd på Stockholms slott den 1 december 1824. Ej dubbad.
228 28 januari 1825   Karl Robert von Nesselrode Greve och statsman
Rysslands utrikesminister 1816–1856
  Kejsardömet Ryssland
229 11 maj 1825   Johan Henrik Tawast Överstkammarjunkare
General
En af Rikets Herrar
  Sverige Ära och tacksamhet Dubbad den 19 juni 1826.
230 11 maj 1825   Herman Wedel-Jarlsberg Greve
Norsk statsråd
  Norge Recte Faciendo Nil Timeas
(Handlar Du rätt har Du intet att frukta)
Utnämnd den 11 maj 1825 på Stockholms slott. I sin frånvaro förklarad dubbad den 19 juni 1826 i Slottskyrkan. Tilldelad orden med Briljanter 1839.
231 11 maj 1825   Salomon Löfvenskiöld Friherre
Hovmarskalk
En af Rikets Herrar
  Sverige Allt för Fosterlandet Utnämnd den 11 maj 1825 på Stockholms slott. Dubbad den 19 juni 1826 i Slottskyrkan.
232 9 oktober 1825   Jonas Collett Norsk statsråd   Norge Cole Deum
(Älska Gud)
Utnämnd den 9 oktober 1825 i Kristiania. I sin frånvaro förklarad dubbad den 19 juni 1826 i Slottskyrkan.
233 6 mars 1826   Alexander II Rysslands tronföljare 1825–1855
Rysslands kejsare 1855–1881
  Kejsardömet Ryssland
234 3 maj 1826   Karl XV Sveriges och Norges Konung 1859–1872   Sverige
  Norge
Land skall med lag byggas  
235 26 januari 1827   Gustaf Löwenhielm Överstekammarjunkare
Envoyé i Paris
General
En af Rikets herrar
  Sverige Candore et fortitudine
(Med ärlighet och mod)
I sin frånvaro förklarad dubbad 29 juni 1829. Tilldelad orden med briljanter 6 februari 1843
236 18 juni 1827   Gustaf Sveriges och Norges Arvfurste
Hertig av Uppland
  Sverige
  Norge
 
237 4 juli 1827   Magnus Brahe Greve
Överhovstallmästare
Generalmajor
  Sverige Redlig och Ståndaktig Utnämnd den 4 juli 1827 på Stockholms slott. Dubbad den 29 juni 1829 i Slottskyrkan.
238 4 juli 1827   Johan Adam Cronstedt Generallöjtnant 1809
Landshövding i Östergötlands län 1810–1817
  Sverige In Amicitia constans
(Trofast i vänskap)
Dubbad den 28 juni 1829.
239 21 januari 1829   Oscar II Sveriges Konung 1905–1907   Sverige
  Norge
Brödrafolkens väl
Sveriges väl (efter 1905)
 
240 8 mars 1829   Severin Løvenskiold Norsk statsminister   Norge Hic Murus Ahaeneus Esto
(Denna mur skall vara kopparfast)
  Utnämnd den 8 mars 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 29 juni 1829 i Slottskyrkan.
241 8 mars 1829   Carl Henric Posse Greve, General 1832
En af Rikets Herrar 1836
  Sverige Sanning och pligt Dubbad den 28 -juni 1829.
242 31 augusti 1829   Gustaf Lewenhaupt Greve
Överstekammarherre
En av rikets herrar
  Sverige Prisca Fide
(Med gammaldags trohet)
Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 29 juni 1832 i Slottskyrkan.
243 31 augusti 1829   Erik Reinhold Adelswärd Greve
Överstekammarjunkare
En av rikets herrar
  Sverige Rena Afsigter Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
244 31 augusti 1829   Carl Johan af Nordin Friherre
Statsråd
President i Bergskollegium
  Sverige Fidem Rectumque Colendo
(Med vördnad för trohet och rätt)
Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott. Dubbad den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
245 31 augusti 1829   Carl von Rosenstein Ärkebiskop   Sverige Servare Modum
(Att bevara jämvikten)
Utnämnd den 31 augusti 1829 på Stockholms slott som Ledamot i Andliga Ståndet. Förklarad antagen den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
246 24 juni 1830   Leopold H K H Storhertigen av Baden   Baden Utnämnd den 24 juni 1830 på Stockholms slott.
247 20 augusti 1829   Petr Michajlovitj Volkonskij Durchlaucht
Furst
Generalfältmakrskalk
  Kejsardömet Ryssland In Deo Spes Mea
(I Gud mitt hopp)
Utnämnd den 20 augusti 1830 på Stockholms slott. Erhöll orden i samband med Kronprins Oscars besök i Ryssland.
248 25 augusti 1830   Pedro I H M Kejsaren av Brasilien   Kejsardömet Brasilien Utnämnd den 25 augusti 1830 på Stockholms slott.
249 26 januari 1831   Pehr Gustaf af Ugglas Greve
Statsråd
En av rikets herrar
  Sverige Ned Timide Ned Temere
(Varken med räddhåga eller övermod)
Utnämnd den 26 januari 1831 på Stockholms slott. Dubbad den 19 maj 1832 i Slottskyrkan.
250 3 maj 1831   Anton I H M Konungen av Sachsen   Sachsen Providentiae Memor
(Med Försiktighet)
Utnämnd den 3 maj 1831 på Stockholms slott.
251 24 augusti 1831   August Sveriges och Norges Arvfurste
Hertig av Dalarna
  Sverige
  Norge
 
252 14 april 1835   Ferdinand I Österrikes kejsare 1835–1848   Österrike Recta tueri
253 11 juli 1835   Otto I av Grekland Greklands kung 1832–1862   Kungariket Grekland
254 12 augusti 1835   Maximilian H D Hertigen av Leuchtenberg
Furste av Eichstädt
  Bayern Utnämnd den 12 augusti 1835 på Stockholms slott. Tilldelad kedjan den 9 juli 1840.
255 7 september 1835   Frederik Wilhelm Stabell Norsk General   Norge Aerlighed varer Laengst Utnämnd den 7 september 1835 i Trondheim.
256 28 januari 1836   Kristian VIII H M Konungen av Danmark   Danmark Utnämnd den 28 januari 1836 på Stockholms slott.
257 28 januari 1836   Carl Claes Piper Greve
Generalmajor
En av rikets herrar
  Sverige Rätt och Pligt Utnämnd den 28 januari 1836 på Stockholms slott. Dubbad den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
258 11 oktober 1836   Étienne Maurice Gérard Greve
Marskalk av Frankrike
  Frankrike Utnämnd den 11 oktober 1836 på Stockholms slott. Var under åren 1796–1798 adjutant hos den blivande Karl XIV Johan.
259 10 november 1836   Joseph Ludwig von Armansperg Greve
Bayersk Utrikesminister 1828–1831
Grekisk Statskansler 1835–1837
  Bayern
  Kungariket Grekland
Utnämnd den 10 november 1836 på Stockholms slott.
260 28 januari 1837   Gustaf Fredrik Åkerhielm Friherre
Generaltulldirektör
Statsråd
  Sverige Labor Improbus Omnia Vincit
(Omätlig Arbetslust Besegrar Allt)
Utnämnd den 28 januari 1837 på Stockholms slott. Dubbad den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
261 28 januari 1837   Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda Greve
Kabinettkammarherre
Generallöjtnant
  Sverige Regi et Patriae
(För Konung och Fosterland)
Utnämnd den 28 januari 1837 på Stockholms slott. Dubbad den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
262 14 april 1837   Johan Olof Wallin Ärkebiskop   Sverige In Omnipotenti Vinces
(Med den Allsmäktiges hjälp skall du segra)
Utnämnd den 14 april 1837 som Ledamot i Andliga Ståndet på Stockholms slott. Förklarad antagen den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
263 28 januari 1838   Carl Edvard Gyldenstolpe Greve
Överstekammarjunkare
  Sverige Candor et Gravitas
(Redbarhet och Fasthet)
Utnämnd den 28 januari 1838 på Stockholms slott. Förklarad dubbad i sin frånvaro den 11 maj 1838 i Slottskyrkan.
264 28 januari 1838   Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna Greve
Envoye
generallöjtnant
  Sverige Dubbad den 11 maj 1838 i slottskyrkan.
265 7 maj 1838   Gustaf Algernon Stierneld Friherre
Statsråd
  Sverige
266 11 maj 1838   Bror Cederström Friherre
Hovmarskalk
Generallöjtnant
  Sverige Recte Faciendo neminem timere
(Att handla rätt och frukta ingen)
Dubbad den 23 maj 1840
267 12 juni 1838   Konstantin Nikolajevitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
268 12 juni 1838   Christoph von Lieven Rysk diplomat   Kejsardömet Ryssland
269 12 juni 1838   Aleksej Fjodorovitj Orlov Rysk general   Kejsardömet Ryssland
270 12 juni 1838   Aleksandr Sergejevitj Mensjikov Rysk general   Kejsardömet Ryssland
271 31 december 1838   Bernhard II Hertig av Sachsen-Meiningen   Sachsen Troget och ståndaktigt
272 26 januari 1839   Peter Motzfeldt Norskt statsråd   Norge Non Omnis Moriar
(Jag skall ej dö hel och hållen)
Utnämnd den 26 januari 1839 på Kristiania slott. Dubbad den 23 maj 1840 i Konungens rum.
273 4 juli 1839   Johan Lagerbielke Friherre
Statsråd
Viceamiral
En av rikets herrar 1842
  Sverige Trohet och Sanning Utnämnd den 4 juli 1839 på Rosersbergs slott. Dubbad den 23 maj 1840 i Konungens rum.
274 24 juli 1840   Ludwig von Borstell Preussisk General
Utomordentlig sändebud
  Preussen Gott mit uns
(Gud med oss)
Utnämnd den 24 juli 1840 på Stockholms slott.
275 14 juni 1841   Fredrik VII Danmarks kronprins 1839–1848
Danmarks kung 1848–1863
  Danmark Folkets kärlek min styrka
276 24 juni 1841   Carl Otto Palmstjerna Friherre
Överstekammarjunkare
  Sverige Caræ omnia patriæ
(Allt för ett älskat fosterland)
277 24 juni 1841   Carl Fredrik af Wingård Biskop i Göteborgs stift 1818–1839
Ärkebiskop 1839–1851
  Sverige Constans fiducia veri
(Ståndaktig förtröstan på sanningen)
278 4 juli 1841   Carl Peter Törnebladh Herr
En av rikets herrar
  Sverige Justitia libertatis præsidium
(Rätten är frihetens värn)
279 5 augusti 1842   Mikhail S. Vorontsov Rysk Durchlaucht
Fältmarskalk
  Kejsardömet Ryssland Semper immota fides
(Alltid orubbad trohet)
280 24 augusti 1842   Nicolas Jean de Dieu Soult Hertig av Dalmatien
Marskalk av Frankrike
  Frankrike
281 6 februari 1843   Gabriel Poppius Justitieråd 1809–1826
President i kommerskollegium 1826–1833
  Sverige Probitate
(Genom ärlighet)
Den förste ofrälse Serafimerriddaren
282 6 februari 1843   Gustaf Olof Lagerbring Friherre (1815)
Generallöjtnant (1826)
  Sverige Konung och fädernesland I sin frånvaro förklarad dubbad 11 maj 1843
283 6 februari 1843   Erland Hederstierna Herr   Sverige Aequiter et humane
(Rätt och hovsamt)
Dubbad 11 maj 1843 i Konungens rum.
284 6 februari 1843   Nicolai Johan Lohmann Krog Norskt statsråd   Sverige I sin frånvaro dubbad 11 maj 1843.
285 6 februari 1843   Ferdinand Carl Maria Wedel-Jarlsberg Friherre   Norge Handlar du rätt har du intet att frukta
286 21 juni 1843   Friedrich Wilhelm II Konstantin Furste av Hohenzollern-Hechingen   Hohenzollern

Oscar I (1844–1859)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
287 2 maj 1844   Ernst von Pfuel General av infanteriet
Diplomat
  Preussen
288 11 juni 1844   Peter II H M Kejsaren av Brasilien 1831–1889   Kejsardömet Brasilien
289 28 september 1844   Ludvig I Bayerns kung 1825–1848   Bayern
290 28 september 1844   Vilhelm II Nederländernas kung 1840–1849   Nederländerna
291 1844   Arvid Mauritz Posse Justitiestatsminister och riksmarskalk   Sverige
292 20 augusti 1845   Aleksandr Ivanovitj Tjernisjev Rysk furste
General
Krigsminister 1827–1852
  Kejsardömet Ryssland
293 16 juli 1846   Ferdinand Arvprins av Danmark   Danmark
294 23 november 1846   Albrecht Elof Ihre Friherre
Ecklesiastikminister 1840–1842
Statsminister för utrikes ärendena 1842–1846
  Sverige Non præceps iræ
295 17 december 1846   Maximilian av Bayern Kronprins av Bayern   Bayern
296 8 januari 1847   Wilhelm I Prins av Preussen
Preussens tronföljare 1840–1861
Preussens kung 1861–1888
Tysk kejsare 1871–1888
  Preussen
  Tyskland
297 21 augusti 1847   Frederik Due Norges statsminister i Stockholm   Norge
298 8 juni 1848   Kristian IX Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Prins av Danmark från 1853
Danmarks kung 1863–1906
  Danmark
299 25 oktober 1848   Adam Wilhelm Moltke Länsgreve till Bregentved
Danmarks konseljpresident 1848–1852
  Danmark
300 28 april 1849   Carl Gustaf Löwenhielm Greve
Generallöjtnant och kammarherre
  Sverige
301 28 april 1849   Jakob Wilhelm Sprengtporten Överhovjägmästare, överståthållare och generalmajor   Sverige
302 23 maj 1849   Wilhelm III Nederländernas kung 1849–1890
Luxemburgs storhertig 1849–1890
  Nederländerna
  Luxemburg
303 1 september 1849   Ernst August I Kung av Hannover
hertig av Braunschweig-Lüneburg
hertig av Cumberland
  Hannover Suscipere et finire
(Åtaga sig och slutföra)
304 30 oktober 1849   Leopold I Belgarnas konung 1831–1865
Prins av Sachsen Coburg och Gotha
  Belgien
  Sachsen-Coburg-Gotha
L'Union fait la Force
305 10 februari 1850   Fredrik Prins av Nederländerna   Nederländerna Je maintiendrai Far till Drottning Lovisa
306 23 februari 1850   Wilhelm Prins av Nederländerna
Prins av Oranien
  Nederländerna Je maintiendrai
307 23 februari 1850   Henrik Prins av Nederländerna   Nederländerna
308 26 juni 1850   Gustaf Sparre Greve
Justitiestatsminister 1848–1856
En av rikets herrar 1848
  Sverige
309 26 juni 1850   Gustaf Abraham Peyron Friherre
Generallöjtnant 1848
  Sverige
310 26 juni 1850   Johan Peter Lefrén Generallöjtnant
President i Krigskollegium och chef för HM Konungens stab
  Sverige
311 9 juli 1850   Franz Josef Österrikes kejsare 1848–1916
Ungerns kung 1867–1916
  Kejsardömet Österrike Viribus unitis  
312 9 juli 1850   Frans Karl Ärkehertig av Österrike
Prins av Ungern från 1867
  Kejsardömet Österrike
313 4 september 1851   Lars Herman Gyllenhaal Friherre
President i Göta hovrätt
Justitiestatsminister 1843–1844
Lantmarskalk 1850
  Sverige
314 15 februari 1852   Ferdinand II Prins av Sachsen Coburg och Gotha
Prins av Portugal 1836–1837
Titulärkung av Portugal från 1837
  Portugal
  Sachsen-Coburg-Gotha
315 17 maj 1852   Leopold II Hertig av Brabant
Belgarnas konung 1865–1909
Kongostatens härskare
  Belgien L'Union fait la Force
316 16 juli 1852   Karl av Bayern Prins av Bayern   Bayern
317 9 september 1852   Georg V Hannovers kung 1851–1866
Prins av Storbritannien
Hertig av Gustaf Peyron den äldreCumberland
  Hannover
  Storbritannien
Suscipere et finire
318 14 december 1852   Carl Oscar Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Södermanland
Prins av Sverige och Norge
  Sverige
  Norge
 
319 28 april 1853   Carl Fredrik Coyet Amiral och kammarjunkare   Sverige
320 28 april 1853   Mauritz Axel Lewenhaupt Greve
Riksmarskalk och generalmajor
  Sverige Ad exemplia majorum
321 28 april 1853   Jørgen Herman Vogt Norges statsminister i Stockholm   Norge
322 3 maj 1853   Frans av Assisi Titulärkung av Spanien 1846–1902   Spanien
323 28 april 1854   Edvard Fredrik von Saltza Överstekammarjunkare   Sverige
324 5 december 1854   Hans Olof Holmström Ärkebiskop   Sverige
325 10 oktober 1855   Napoleon III Kejsare av Frankrike   Frankrike  
326 17 november 1855   François Certain Canrobert Marskalk av Frankrike   Frankrike
327 20 december 1855   Alexander Walewski Frankrikes statsminister   Frankrike
328 28 januari 1856   Albert Prins av Sachsen-Coburg-Gotha
brittisk prinsgemål
  Sachsen-Coburg-Gotha
  Storbritannien
Treu und fest
329 28 april 1856   Johan Fredrik Fåhraeus Statsråd och generaltulldirektör   Sverige Firmitate fideque
330 17 maj 1856   Filip Prins av Belgien, Greve av Flandern   Belgien L'Union fait la Force
331 14 juni 1856   Louis Napoléon Bonaparte Prins Napoleon av Frankrike   Frankrike
332 12 september 1856   Napoléon Joseph Bonaparte Prins Napoleon av Frankrike   Frankrike
333 20 september 1856   Ludvig Nicolaus von Schéele Danmarks utrikesminister   Danmark
334 10 oktober 1856   Adolf HH Hertig av Nassau
sedermera Storhertig av Luxemburg
  Luxemburg
  Nassau
335 24 november 1856   Elias Lagerheim Sveriges utrikesminister 1856–1858   Sverige Ex patrum exemplis
336 28 december 1857   Christian Albrecht Bluhme Danmarks konseljpresident 1864–1865   Danmark Ordo et modus
337 9 mars 1858   Henning Hamilton Landshövding och en av de Aderton   Sverige
338 7 april 1858   Claës Günther Justitiestatsminister
Justitieråd
  Sverige
339 16 juni 1858   Gustaf V Sveriges och Norges arvfurste, hertig av Värmland
Sveriges och Norges kronprins 1872–1905
Sveriges kronprins 1905–1907
Sveriges Konung 1907–1950
  Sverige
  Norge
Med folket för fosterlandet  
340 12 juli 1858   Ludvig Manderström Ledamot av Svenska akademin och utrikesminister   Sverige
341 12 juli 1858   Jakob Essen Hamilton Greve
f.d. Överståthållare och general
  Sverige
342 20 september 1858   Carl Mansbach Generalmajor och envoyé   Norge

Karl XV (1859–1872)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
343 16 juli 1859   Joachim Godske Levetzau Dansk överhovmarskalk
Utomordentligt sändebud
  Danmark In adversis infractus in secundis modestus
(Okuvlig i motgång, måttfull i medgång)
344 11 augusti 1859   Friedrich von Wrangel Preussisk fältmarskalk   Preussen
345 16 augusti 1859   Friedrich Wilhelm von Berg Rysk fältmarskalk   Kejsardömet Ryssland Erhöll briljanterad kraschan den 17 maj 1860.[2]
346 20 september 1859   Nikolaj Alexandrovitj av Ryssland Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
347 7 oktober 1859   Johan Jacob Hedrén Biskop   Sverige Amplexu adsurgit
(Den växer genom att söka stöd)
348 4 november 1859   Ferdinand Braunerhielm Överhovstallmästare   Sverige
349 15 november 1859   Oscar Sveriges arvfurste, hertig av Gotland
Prins Bernadotte från 1888
Greve Bernadotte af Wisborg från 1892
  Sverige
  Norge
 
350 23 december 1859   Gustaf af Nordin Envoyé, generalmajor och kammarherre   Sverige
351 5 maj 1860   Louis de Geer Sveriges förste Statsminister 1876-1880   Sverige
352 5 maj 1860   Nils Gyldenstolpe Greve
Riksmarskalk
  Sverige
353 5 maj 1860   Eric Gabriel von Rosén Greve
Hovrättspresident
  Sverige
354 5 maj 1860   Henrik Reuterdahl Ärkebiskop   Sverige
355 16 maj 1860   Aleksander Michailovitj Gortjakov Rysslands rikskansler   Kejsardömet Ryssland
356 16 maj 1860   Pierre Claude Louis Robert Tascher de La Pagerie Fransk greve
Generallöjtnant
  Frankrike Honori fidelis
(Trogen hedern)
357 12 juli 1860   Leopoldo O’Donnell hertig av Tetuan, spansk konseljpresident och marskalk   Spanien
358 6 augusti 1860   Hans Christian Petersen Førstestatsråd   Norge
359 19 oktober 1860   Fredrik Wilhelm HH Storhertigen av Mecklenburg-Strelitz   Mecklenburg-Vorpommern
360 8 januari 1861   Fredrik av Preussen H.K.H. Kronprinsen av Preussen   Preussen
  Tyskland
361 28 januari 1861   Bernhard von Beskow Ledamot av Svenska akademin   Sverige
362 27 februari 1861   Carl Sveriges arvfurste, hertig av Västergötland   Sverige  
363 26 augusti 1861   Patrice de Mac-Mahon Hertig och Marskalk av Frankrike   Frankrike Sic Nos Sic Sacra Tuemur  
364 26 augusti 1861   Bernard Pierre Magnan Marskalk av Frankrike   Frankrike
365 26 augusti 1861   Édouard Thouvenel Utrikesminister   Frankrike
366 30 augusti 1861   Viktor Emanuel II HM Konungen av Italien   Kungariket Italien
367 27 november 1861   Ludvig I HM Konungen av Portugal   Portugal
368 28 januari 1862   Johan August Gripenstedt Finansminister 1856–1866   Sverige
369 14 mars 1862   Umberto I Kronprins, senare kung av Italien   Kungariket Italien
370 23 juli 1862   Jacques-Louis Randon Marskalk av Frankrike   Frankrike
371 7 augusti 1862   Fredrik VIII HKH Kronprinsen av Danmark (serdermera Kung av Danmark)   Danmark
372 3 maj 1863   Frederik Stang Norges Statsminister   Norge
373 2 augusti 1863   Amadeus I HH Hertigen av Aosta (sedermera Konungen av Spanien)   Spanien
  Kungariket Italien
374 7 augusti 1863   Gustaf von Essen Greve
Överhovstallmästare, generalmajor
  Sverige
375 24 februari 1864   Karl Anton HH Fursten av Hohenzollern-Sigmaringen   Hohenzollern-Sigmaringen
376 24 februari 1864   Ernst I HH Hertigen av Sachsen-Altenburg   Sachsen
377 9 april 1864   Ludvig II HM Konungen av Bayern   Bayern
378 3 maj 1864   Georg Sibbern Norges statsminister i Stockholm   Norge
379 3 maj 1864   Olof Fåhraeus Statsråd   Sverige
380 14 maj 1864   Leopold IV Hertig av Anhalt-Dessau   Hertigdömet Anhalt
381 27 september 1864   Edvard VII Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
Prins av Wales
Storbritanniens kung 1901–1910
Kejsare av Indien 1901–1910
  Storbritannien
  Sachsen-Coburg-Gotha
Dieu et mon droit  
382 4 oktober 1864   Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto Portugals konseljpresident   Portugal
383 27 mars 1865   Édouard Drouyn de Lhuys Frankrikes utrikesminister   Frankrike
384 21 april 1865   Maximilian I Kejsare av Mexiko   Andra mexikanska kejsardömet
385 5 juni 1865   Alexander II HKH Tronföljaren av Ryssland (sedermera Tsar)   Kejsardömet Ryssland
386 1 augusti 1865   Eugen Sveriges arvfurste, hertig av Närke
Norges arvfurste
  Sverige
  Norge
 
387 21 juni 1866   Gustaf Lagerbjelke Greve och Landshövding   Sverige
388 28 januari 1867   Baltzar von Platen Statsråd, konteramiral   Sverige
389 3 september 1867   Léonel de Moustier Frankrikes utrikesminister   Frankrike
390 3 september 1867   Adolphe Niel Marskalk av Frankrike och fransk försvarsminister   Frankrike
391 3 september 1867   Alexandre Rolin Fransk divisionsgeneral   Frankrike
392 17 april 1868   George I HM Konungen av Grekland   Kungariket Grekland
393 29 juli 1868   Wulff Scheel-Plessen Greve
Geheime-konferensråd, Envoyé, kammarherre
  Danmark
394 27 juli 1869   Vladimir Alexandrovitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
395 27 juli 1869   Johann Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg   Danmark
396 27 juli 1869   Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs Länsgreve till Friisenborg
Danmarks konseljpresident 1865–1870
  Danmark
397 29 juli 1869   Carl Wachtmeister Statsråd   Sverige
398 29 juli 1869   Johan Magnus Björnstjerna Lantförsvarsminister 1858–1862
Generallöjtnant från 1867
  Sverige
399 2 november 1869   Fredrik Wilhelm Lantgreve av Hessen-Kassel   Hessen
400 7 januari 1870   Karl Ludvig Ärkehertig av Österrike-Ungern   Österrike-Ungern
401 1 september 1871   Waldemar Tully von Oxholm Överhovmarskalk, överkammarherre och generalmajor   Danmark
402 1 september 1871   Wilhelm Prins av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Generallöjtnant i Danmarks armé
  Danmark

Oscar II (1872–1907)Redigera

Nr Utnämnd Bild Namn Titel Land Motto Vapensköld Anmärkning
403 8 oktober 1872   Georg Viktor Waldeck-Pyrmonts furste
1845–1893
  Kejsardömet Tyskland
404 1 december 1872   Axel Adlercreutz Justitieråd 1860–1868
President i Göta hovrätt 1868–1874
Justitiestatsminister 1870–1874
Landshövding i Malmöhus län 1874–1880
  Sverige
405 1 december 1872   Fabian Jacob Wrede af Elimä Friherre
Generallöjtnant
  Sverige
406 13 mars 1873   Fredrik I Anhalts hertig
1871–1904
  Kejsardömet Tyskland
  Hertigdömet Anhalt
407 22 mars 1873   Karl Prins av Preussen   Kejsardömet Tyskland
  Preussen
408 12 maj 1873   Carl Göran Mörner Greve
Konsultativt statsråd 1851–1858
President i kammarrätten 1858–1874
  Sverige
409 12 maj 1873   Gillis Bildt Friherre
Överståthållare 1862–1874
Riksmarskalk 1886–1888
Statsminister 1888–1889
  Sverige
410 12 maj 1873   Anton Niklas Sundberg Biskop i Karlstads stift 1864–1870
Talman i andra kammaren 1867–1872
Ärkebiskop 1870–1900Talman i första kammaren 1878–1880
  Sverige
411 12 maj 1873   François Charles du Barail General   Frankrike
412 12 maj 1873   Luigi Federico Menabrea Greve
Italiens konseljpresident 1867–1869
  Kungariket Italien Virtus in ardus
413 12 maj 1873   Wilhelm Heinrich von Liewen Generaladjutant
Hovjägmästare
  Kejsardömet Ryssland
414 12 maj 1873   Richard Klemens Metternich-Winneburg Furste   Österrike-Ungern
415 12 maj 1873   Leonhard von Blumenthal General av Infanteriet   Kejsardömet Tyskland
  Preussen
416 23 maj 1873   Karl I Portugals kronprins 1863–1889
Portugals kung
1889–1908
  Portugal Mördad av republikaner
417 18 juli 1873   Arthur Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha 1850–1917
Hertig av Connaught och Strathearn (1874)
Kanadas generalguvernör 1911–1916
  Storbritannien
  Sachsen-Coburg-Gotha
Far till kronprinsessan Margareta
418 28 augusti 1873   Alexej Alexandrovitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
419 7 maj 1874   Gyula Andrássy d.ä. Österrike-Ungerns utrikesminister   Österrike-Ungern
420 7 juli 1874   Alexander Prins av Nederländerna   Nederländerna
421 19 juli 1874   Fredrik Karl Prins av Preussen   Kejsardömet Tyskland
  Preussen
422 1 december 1874   Oscar Björnstjerna Generalmajor
Utrikesminister 1872–1880
  Sverige
423 27 maj 1875   Waldemar Prins av Danmark   Danmark
424 29 maj 1875   August Prins av Württemberg   Kejsardömet Tyskland
  Württemberg
425 31 maj 1875   Otto von Bismarck Preussens ministerpresident 1862–1888
Tysklands rikskansler 1871–1888
  Kejsardömet Tyskland
  Preussen
In trinitate robur
426 2 juni 1875   Albert I Sachsens kung
1873–1902
  Kejsardömet Tyskland
  Sachsen
providentiae memor
427 9 juni 1875   Karl Alexander av Sachsen-Weimar Sachsen-Weimar-Eisenachs storhertig
1853–1901
  Kejsardömet Tyskland
  Sachsen
428 19 juli 1875   Nikolaj Nikolajevitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
429 19 juli 1875   Sergej Alexandrovitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
430 19 juli 1875   Pavel Aleksandrovitj Storfurste av Ryssland   Kejsardömet Ryssland
431 19 juli 1875   Vladimir Dolgorukij Furste
General
  Kejsardömet Ryssland
432 19 juli 1875   Alexander Adlerberg Greve
General
  Kejsardömet Ryssland
433 19 juli 1875   Dmitrij Miljutin Greve
General av infanteriet
Rysslands krigsminister 1861–1881
  Kejsardömet Ryssland
434 1 december 1875   Gustaf af Ugglas Friherre
Landshövding i Östergötlands län 1858–1867
Finansminister 1867–1870
Överståthållare 1874–1888
  Sverige
435 1 december 1875   António José de Ávila Hertig av Ávila & Bolama (1878)
Portugals konseljpresident 1868, 1870–1871, 1877–1878
  Portugal
436 20 juni 1876   Nicholas von Leuchtenberg Hertig av Leuchtenberg   Kejsardömet Tyskland
437 15 april 1877   Fredrik I Badens storhertig
1856–1907
  Kejsardömet Tyskland
  Baden
Far till drottning Victoria
438 23 oktober 1877   Alfons XII Spaniens kung 1874–1885   Spanien Plus ultra  
439 31 oktober 1877   Louis Decazes Hertig av Decazes och Glücksbjerg
Frankrikes utrikesminister 1873–1877
  Frankrike
440 1 december 1877   Gerhard Lagerstråle Civilminister 1860–1868
Justitieråd 1868–1875
  Sverige
441 25 april 1878   Wilhelm II Prins av Preussen
Preussens kronprins under 1888
Tysk kejsare och Preussens kung
1888–1918
  Kejsardömet Tyskland
  Preussen
 
442 13 maj 1878   Karl August Arvstorhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach   Kejsardömet Tyskland
  Sachsen
443 30 november 1878   Carl Bonde Friherre
Överstekammarherre
  Sverige
444 30 november 1878   Samuel August Sandels Greve
General
Hovmarskalk
  Sverige
445 21 januari 1879   Otto Richard Kierulf Norges statsminister i Stockholm 1871–1884   Norge
446 10 april 1879   Carol I Rumäniens kung
1881–1914
  Rumänien Nihil sine deo
447 15 april 1879   Rudolf Österrike-Ungerns kronprins 1858–1889   Österrike-Ungern
448 15 maj 1879   Carl Johan Thyselius Statsminister 1883–1884   Sverige Det meniga bästa
449 21 juni 1879   Peter Hertig av Oldenburg   Kejsardömet Ryssland
450 24 juli 1879   Abd ül-Hamid II Osmanska rikets sultan
1876–1909
  Osmanska riket
451 17 oktober 1879   Karl I Württembergs kung
1864–1891
  Kejsardömet Tyskland
  Württemberg
452 24 maj 1881   Alfred Prins av Storbritannien
Hertig av Edinburgh (1866)

Sachsen-Coburg-Gothas hertig
1883–1900
  Sachsen-Coburg-Gotha
  Storbritannien
453 24 maj 1881   Leopold Prins av Storbritannien
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
Hertig av Albany (1881)
  Storbritannien
  Sachsen-Coburg-Gotha
Farfar till prinsessan Sibylla
454 9 juli 1881   Nikolaus Wilhelm Prins av Nassau-Weilburg   Kejsardömet Tyskland Bror till drottning Sofia
455 10 augusti 1881   Helmuth von Moltke den äldre Generalfältmarskalk
Tysklands generalstabschef 1871–1888
  Kejsardömet Tyskland
  Preussen
Erst wägen dann wagen
456 20 september 1881   Fredrik II Badens storhertig
1907–1918
  Kejsardömet Tyskland
  Baden
Bror till drottning Victoria
457 21 september 1881   Ludvig Wilhelm Prins av Baden   Kejsardömet Tyskland
  Baden
Bror till drottning Victoria
458 21 september 1881   Ludvig IV Hessen-Darmstadts storhetig
1877–1892
  Kejsardömet Tyskland
  Hessen
459 1 oktober 1881