Generalmajor är en generalsgrad som finns i de flesta länders väpnade styrkor. Bakgrunden från 1600-talet i Frankrike är att en generalmajor var chef för en generalstab och en lägre generalsgrad än en generallöjtnant som var en befälhavande generals ställföreträdare.[1]

I Storbritannien och USA har en generalmajor i fält traditionellt fört befäl över en division, medan i tyskspråkiga länder har det historisk varit den som fört befäl över en brigad.

Motsvarande grad inom örlogsflottor är konteramiral.

Sverige redigera

I Sverige är generalmajor en tvåstjärnig general. Den är den tredje högsta officersgraden i den svenska Försvarsmakten, över brigadgeneral och under generallöjtnant.[2] Historiskt var löjtnantsgraden en adjutantsgrad; det är därför som en generallöjtnant är en högre grad än generalmajor.

Gradbeteckningar redigera

Ryssland redigera

I Ryssland är generalmajor den lägsta generalsgraden; högre än överste, men lägre än generallöjtnant. Förutom vid den Ryska federationens militär används denna tjänstegrad idag även av inrikestrupperna, federala säkerhetstjänsten, gränsbevakningen, underrättelsetjänsten, katastrofministeriet, civilförsvarstrupperna, militära åklagarväsendet, militärdomare, polisväsendet, justitieväsendet, inrikesväsendet och tullväsendet.

Tsarryssland redigera

Rangklass IV  
Kejserliga ryska flottan
 
Kejserliga ryska armén
Gradbeteckning              
Tjänstegrad Generalmajor vid amiralitetet(1904—1917) Generalmajor vid marinartilleriet(1904—1917) Generalmajor vid ingenjörsvapnet
(1904—1917)
Generalmajor vid flottans navigationskår Generalmajor
(1904—1917)
Generalmajor
(vid Hans Kejserliga Majestäts svit)

Sovjetunionen redigera

 
Röda armén
 
Sovjetarmén
           
Generalmajor vid armén
(1940—1943)
Generalmajor vid flygvapnet
(1940—1943)
Generalmajor vid pansartrupperna
(1940—1943)
Generalmajor vid armén
(1943—1955)
Generalmajor vid armén
(1955-1991)
Generalmajor vid flygvapnet
(1955–1991)

Ryska federationen redigera

     
Ryska federationens militär
Ryska federationens polis
Ryska federationens inrikestrupper
       
Generalmajor vid
rymdstridskrafterna,
luftanfallstyrkorna
(1994–2010)
Generalmajor vid
flygvapnet
(1994–2010)
Generalmajor vid
armén,
robotstridskrafterna
(1994–2010)
Generalmajor vid
polisen,
inrikestruppernas
särskilda
motoriserade
bataljonerna

Tyskland redigera

I Tyska riket och i Tyska Demokratiska Republiken var generalmajor den lägsta generalsgraden; i Förbundsrepubliken är det den näst lägsta.

 
Heer
 
Luftwaffe
 
Nationale Volksarmee
Bundeswehr
   
Gradbeteckning          
Tjänstegrad Generalmajor Generalmajor Generalmajor
vid
gränstrupperna
Generalmajor Generalmajor

USA redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Major general, tidigare version.

Noter redigera