Sjöminister

minister med ansvar för örlogsflottan

Sjöminister, sjökrigsminister eller marinminister kallades normalt den minister i en regering som ansvarar för sjöstridskrafterna (flottan) och ibland även handelsflottan. Den minister som ansvarade för armén kallades normalt krigsminister och om dessa två ämbeten är sammanslagna är titeln vanligen försvarsminister.

I Sverige fanns en sjöminister 1840–1920 som formellt benämndes statsråd och chef för Sjöförsvarsdepartementet. Storbritanniens motsvarighet benämndes First Lord of the Admiralty och avskaffades 1964. I USA är motsvarigheten Secretary of the Navy som fram till 1949 ingick i presidentens kabinett och nationella säkerhetsrådet, och som därefter varit underställd försvarsministern. I Danmark fanns en marineminister under åren 1848–1905.

Se ävenRedigera