Carl Philip von Blixen-Finecke

tysk-svensk-dansk friherre och officer (1749–1829)

Carl Philip von Blixen-Finecke (före 1794 endast von Blixen), född den 3 mars 1749 i Stralsund, död den 23 april 1829Zastrow, var en tysk-svensk-dansk friherre och officer.

Carl Philip von Blixen-Fineckes möderneärvda fideikommiss på Fyn, Dallund.
von Blixen-Fineckes svenska gods Näsbyholm

von Blixen var son till den pommerske friherren Conrad Christoffer von Blixen (1716–1787), vilken som officer i svensk tjänst erhöll svenskt adelskap genom naturalisation 1755, och dennes hustru Margareta Catharina von Finecke (1724–1781).

Militär karriär redigera

Carl Philip von Blixen blev kadett i Karlskrona 1756 och volontär vid Drottningens livregemente till fot 1760. Vid det senare blev han förare 1761 och sergeant 1763. Sistnämnda år övergick han till artilleriet, först i Kristianstad, senare i Stockholm och slutligen i Malmö. Inom detta vapenslag avancerade han till underlöjtnant 1764. Efter några år vid faderns värvade regemente, Blixenska regementet, i Stralsund blev han 1775 kapten i armén, återvände 1778 till Drottningens livregemente men lämnade detta 1786 för att bli major vid Konungens eget värvade regemente. Han blev överstelöjtnant i armén 1788, sekundmajor vid Livgardet samma år och överste såväl i armen som vid Konungens eget värvade regemente 1792. Slutligen erhöll han generalmajors avsked 1795. År 1810 erhöll han generallöjtnants namn, heder och värdighet.

Godsinnehav redigera

von Blixen var herre till godsen Zastrow, Zestlin, Göslow och Trissow i Tyskland, till Näsbyholm i Sverige och till Anderup och DallundFyn i Danmark. Det sista, vilket han ärvt som fideikommiss av sin mors släkt von Finecke, gav honom 1794 kunglig tillåtelse att för sig och sina efterkommande antaga namnet von Blixen-Finecke. 1802 blev han även naturaliserad dansk adelsman.

Familj redigera

Carl Philip von Blixen gifte sig 1791 på Kavlås i Hömbs socken med friherinnan Sofia Magdalena von Essen (1767–1837), dotter till kammarherre Fredric Ulric von Essen och dennes hustru Anna Charlotta Kruuse af Verchou. De fick följande barn:

  1. Conrad Fredrik Christian von Blixen-Finecke (1791–1829), löjtnant, kammarherre; gift med Charlotta Lovisa Gyllenkrok; flera barn.
  2. Teodor Carl Gustaf von Blixen-Finecke (1793–1827), major, adjutant; ogift.
  3. Anna Charlotta von Blixen-Finecke (1794–1853), ogift.
  4. Carl Filip Reinhold von Blixen-Finecke (1795–1844), överjägmästare; ogift.

Utmärkelser redigera

Källor redigera

  • Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, band 1 (Stockholm 1925), sidorna 432–433.