Lista över talmän i Sveriges riksdag

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över talmän i Sveriges riksdag från början av 1600-talet till idag. Talman blev vanligt från och med 1617 års riksdagsordning och eftersom de fyra stånden adeln, prästerna, borgarna och bönderna sammanträdde var för sig hade varje stånd en egen talman.

När ståndsriksdagen avskaffades 1866 infördes istället tvåkammarriksdagen och även dessa sammanträdde var för sig, vilket innebar att första och andra kammaren hade varsin talman. Denna ordning kvarstod till den sista tvåkammarriksdagen 1970. Sedan 1971 har Sverige haft enkammarriksdag och därmed endast en talman i taget.

Ståndsriksdagen (1627–1866)

redigera

Ärkebiskopen var självskriven talman för prästeståndet (om han inte kunde närvara skulle man välja någon annan biskop, vanligtvis biskopen i Linköping) och för borgarna var det vanligtvis Stockholms borgmästare som innehade posten. För adeln och bönderna valdes dock ny talman för varje riksdag, även om det var vanligt att samme man valdes för flera riksdagar i rad. Adelns talman, som benämndes lantmarskalk, utsågs av kungen, medan böndernas valdes inom ståndet när man församlades till varje riksdag.

Även om adelns och böndernas talmän alltså valdes på nytt inför varje riksdag listas de här nedan utefter hur många riksdagar i rad de var talmän vid.

Riksdag Höglovliga Ridderskapet och Adeln
Lantmarskalk
Högvördiga Prästerskapet
Prästeståndets talman
Vällovliga Borgarståndet
Borgarståndets talman
Hedervärda Bondeståndet
Bondeståndets talman
Namn Bild Politisk tillhörighet Namn Bild Politisk tillhörighet Namn Bild Politisk tillhörighet Namn Bild Politisk tillhörighet
1627 Johan Eriksson Sparre
(1587–1632)
  Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift
1627–1628
1629 Per Brahe den yngre
(1602–1680)
 
1630 Johan Pontusson De la Gardie
(1582–1642)
 
1631 Åke Axelsson (Natt och Dag)
(1594–1655)
 
1632 (februari)
1632 (november)
1633 Lars Eriksson Sparre
(1590–1644)
  Nils Persson Mällby, Tuna
(?–?)
-
1634 Laurentius Paulinus Gothus
(1565–1646)
 
1635
1636
1638 Peder Gavelius
(1601–1645)
Måns Dagsson Väckelsång
(?–?)
1640 Nils Persson Mällby, Tuna
(?–?)
1642 Erik Karlsson Gyllenstierna
(1602–1647)
  Anders Olovsson Älvkarleby
(?–?)
1643 Henrik Klasson Fleming
(1584–1650)
  Erik Matsson i Skråmsta
1644 Jacob Grundel den äldre
(1590–1663)
Gabriel Gabrielsson Oxenstierna
(1618–1647)
 
1647 Bengt Skytte
(1614–1683)
  Jonas Magni Wexionensis
(1583–1651)
1649 Svante Larsson Sparre
(1623–1652)
  Johannes Canuti Lenaeus
(1573–1669)
  Nils Nilsson
(?–1664)
Nils Larsson i Blidsberg,

(1587-1690)

1650 Per Eriksson (Wast)
(1596–1680)
1652 Christer Bonde
(1621–1659)
  Nils Larsson i Blidsberg,

(1587-1690)

1654 Erik Henriksson Fleming
(1616–1679)
  Per Eriksson (Wast)
(1596–1680)
-
1655 Peder Claesson Prytz
(161?–1659)
1660 (Göteborg) Gustaf Knutsson Posse
(1626–1676)
  Samuel Enander
(1607–1670)
  Johan Claesson Prytz
(1621–1667)
1660 (Stockholm) Per Persson Sparre
(1633–1669)
  Matts Ingemundsson
(?–?)
-
1664 Johannes Canuti Lenaeus
(1573–1669)
  Wilhelm Leuhusen
(1599–1667)
1668 Johan Göransson Gyllenstierna
(1635–1680)
  Erik Gabrielsson Emporagrius
(1606–1674)
  Olof Thegner
(1615–1689)
  Per Andersson i Krogslätt, Fässberg
(?–?)
1672 Gustaf Oxenstierna
(1626–1693)
  Laurentius Stigzelius
(1598–1676)
  Anders Gerner
(1632–1683)
Anders Göransson
(?–?)
1675 Gustaf Duwall
(1630–1692)
  Olof Thegner
(1615–1689)
  Johan Persson i Simtuna
(?–?)
1678 Henrik Falkenberg
(1634–1691)
  Johannes Baazius den yngre
(1626–1681)
  Olof Tyreson
(?–?)
1680 Claes Fleming
(1649–1685)
  Nils Larsson
(?–?)
1682–1683 Fabian Wrede
(1641–1712)
  Olof Svebilius
(1624–1700)
  Didrik Christersson
(?–?)
1686 Erik Lindschöld
(1634–1690)
  Daniel Caméen
(1625–1692)
Peder Olofsson
(1630–1692)
 
1689 Nils Gyldenstolpe
(1642–1709)
  Gudmund Jonsson i Bjärke
(?–?)
1693 Jakob Gyllenborg
(1648–1701)
  Michael Törne
(1644–1694)
Anders Svensson
(?–1711)
1697 Nils Gripenhielm
(1648–1701)
  Gustaf Holmström
(1648–1648)
Nils Andersson i Svensarva
(1654–1713)
1710 Hans Clerck
(1639–1711)
  Haquin Spegel |
(1645–1714)
  Anders von Hyltéen
(1669–1721)
Hans Staffansson i Bro
(?–?)
1713–1714 Johan Creutz
(1651–1726)
 
1719 Pehr Lennartsson Ribbing
(1670–1719)
  Mattias Steuchius
(1644–1730)
 
Anders Leijonstedt
(1649–1725)
 
1720 Arvid Horn
(1664–1742)
  Mösspartiet Jakob Bunge
(1663–1731)
Jacob Ohlsson i Hästekälla
(1679–1738)
1723 Swen Lagerberg
(1672–1746)
  Mösspartiet Torsten Rudeen
(1661–1729)
  Mösspartiet
(från 1726)
Johan Andersson Lund, Frösön
(?–?)
1726–1727 Arvid Horn
(1664–1742)
  Mösspartiet Johan Boström
(1662–1731)
Per Larsson
(1666-1736)
  -
1731 Johannes Steuchius
(1676–1742)
  Mösspartiet
(från 1738)
Håkan Olofsson
(1660–1737)
1734 Charles Emil Lewenhaupt den äldre
(1691–1743)
  Hattpartiet Peter Aulævill
(1677–1767)
Hattpartiet Lars Andersson
(?–?)
1738–1739 Carl Gustaf Tessin
(1695–1770)
  Hattpartiet Olof Håkansson
(1695–1769)
  Hattpartiet
(från 1751)
1740–1741 Charles Emil Lewenhaupt den äldre
(1691–1743)
  Hattpartiet Erik Benzelius den yngre
(1675–1743)
  Hattpartiet
1742–1743 Mattias Alexander von Ungern-Sternberg
(1689–1763)
  Mösspartiet
1746–1747 Jacob Benzelius
(1689–1763)
  Hattpartiet
1751–1752 Henning Adolf Gyllenborg
(1713–1775)
  Hattpartiet Henric Benzelius
(1689–1758)
  Hattpartiet Thomas Plomgren
(1702–1754)
  Hattpartiet
1755–1756 Axel von Fersen den äldre
(1719–1794)
  Hattpartiet Gustaf Kierman
(1702–1766)
  Hattpartiet
1760–1762 Samuel Troilius
(1706–1764)
  Hattpartiet
1765–1766 Thure Gustaf Rudbeck
(1714–1786)
  Mösspartiet Magnus Beronius
(1692–1775)
  Mösspartiet Carl Fredrik Sebaldt
(1713–1792)
Mösspartiet Josef Hansson
(1707/1708–1784)
  Mösspartiet
1769–1770 Axel von Fersen den äldre
(1719–1794)
  Hattpartiet Petrus Filenius
(1704–1780)
  Hattpartiet Engelbert Gother
(1708–1775)
Hattpartiet Olof Håkansson
(1695–1769)
Lars Torbiörnsson
(1719–1786)
   Hattpartiet
1771–1772 Axel Gabriel Leijonhufvud
(1717–1789)
  Hattpartiet Anders Forssenius
(1706–1788)
Mösspartiet Carl Fredrik Sebaldt
(1713–1792)
Mösspartiet Josef Hansson
(1707/1708–1784)
  Mösspartiet
1778–1779 Hugo Herman von Saltza
(1726–1785)
  Gustavianska partiet Carl Fredrik Mennander
(1712–1786)
  Carl Fredrik Ekerman
(1743–1792)
  Anders Mattsson
(1728–1790)
 
1786 Johan Didrik Duwall
(1723–1801)
  Uno von Troil
(1746–1803)
  Nils Svensson i Håslöv
(1741–1815)
 
1789 Charles Emil Lewenhaupt den yngre
(1721–1796)
  Gustavianska partiet Anders Bengtsson Lijdbergh
(1725–1799)
Olof Olsson
(?–1789)
Anders Andersson i Tavelsjö
(1769–1792)
1792 Eric Ruuth
(1746–1820)
  Gustavianska partiet
1800 Magnus Fredrik Brahe
(1756–1826)
  Gustavianska partiet Carl Ullner
(1739–1801)
Olof Larsson
(1739–1802)
 
1809–1810 Michael Anckarsvärd
(1742–1838)
  Jacob Axelsson Lindblom
(1746–1819)
  Hans Niclas Schwan
(1764–1829)
  Lars Olsson i Groröd
(1759–1832)
 
1810 Claes Adolph Fleming
(1771–1831)
  Johan Wegelin
(1768–1843)
 
1812 Carl Lagerbring
(1751–1822)
  Hans Niclas Schwan
(1764–1829)
 
1815 Carl Mörner
(1755–1821)
 
1817–1818 Johan August Sandels
(1764–1831)
  Carl Fredrik Landberg
(1767–1828)
1823 Carl De Geer
(1781–1861)
  Carl von Rosenstein
(1766–1836)
  Hans Niclas Schwan
(1764–1829)
  Anders Hyckert
(1770–1826)
1828–1830 Jonas Ullberg
(1767–1844)
  Johan Olsson Longberg
(1781–1839)
 
1834–1835 Jacob De la Gardie
(1768–1842)
 
1840–1841 Otto Palmstierna
(1790–1878)
  Carl Fredrik af Wingård
(1781–1851)
  Lars Gustaf Holm
(1795–1860)
  Anders Ericsson
(1798–1880)
 
1844–1845 Arvid Mauritz Posse
(1792–1850)
  Hans Jansson i Bräcketorp
(1792–1854)
 
1847–1848 Gustaf Sparre
(1802–1886)
 
Henning Hamilton
(1814–1886)
 
1850–1851 Lars Herman Gyllenhaal
(1790–1858)
  Olof Wijk den äldre
(1786–1856)
  Nils Persson i Ringstorp
(1798–1871)
 
1853–1854 Henning Hamilton
(1814–1886)
  Junkerpartiet Hans Olof Holmström
(1784–1855)
  Per Johan Lagergren
(1797–1856)
Nils Strindlund
(1792–1872)
 
1856–1858 Henrik Reuterdahl
(1795–1870)
  Ferdinand Asker
(1812–1897)
 
1859–1860 Gustaf Sparre
(1802–1886)
  Nils Persson i Ringstorp
(1798–1871)
 
1862–1863 Gustaf Lagerbjelke
(1817–1895)
  Junkerpartiet Johan Gustaf Schwan
(1802–1869)
  Nils Larson i Tullus
(1822–1896)
 
1865–1866

Tvåkammarriksdagens talmän (1867–1970)

redigera
Nr Bild Namn Tillträdde Avgick Politisk tillhörighet Valkrets
1Gustaf Lagerbjelke
(1817–1895)
18671876 PartilösSödermanlands län
2Henning Hamilton
(1814–1886)
18771877 PartilösSödermanlands län
3Anton Niklas Sundberg
(1818–1900)
18781880 PartilösGöteborgs och Bohus län
4Gustaf Lagerbjelke
(1817–1895)
18811891 PartilösSödermanlands län
5Pehr von Ehrenheim
(1823–1918)
18911895 Protektionistiska partietUppsala län
6Gustaf Sparre
(1834–1914)
18961908 PartilösVästernorrlands län
7Christian Lundeberg
(1842–1911)
19091911 † Förenade högerpartietGävleborgs län
8Ivar Afzelius
(1848–1921)
19121915 Nationella partietStockholms stad
9Hugo Hamilton
(1849–1928)
19161928 † PartilösÄlvsborgs län
10Axel Vennersten
(1863–1948)
19281936 Nationella partietÄlvsborgs län
11Johan Nilsson
(1873–1963)
19371955 HögerpartietBlekinge län och Kristianstads län
12John Bergvall
(1892–1959)
19561959 † FolkpartietStockholms stad
13Gustaf Valfrid Sundelin
(1890–1970)
19591964 FolkpartietÖrebro län
14Erik Boheman
(1895–1979)
19651970 FolkpartietGöteborgs stad
Nr Bild Namn Tillträdde Avgick Politisk tillhörighet Valkrets
1Anton Niklas Sundberg
(1818–1900)
18671872 PartilösKarlstad och Filipstad
2Gustaf Ferdinand Asker
(1812–1897)
18731875 PartilösGävle
3Arvid Posse
(1820–1901)
18761880 LantmannapartietHerrestads och Ljunits härader
4Olof Wijk den yngre
(1833–1901)
18811890 PartilösGöteborgs stad
5Gustaf Ryding
(1833–1901)
18911891 PartilösHärnösands, Umeå och Skellefteå
6Carl Herslow
(1836–1933)
18921893 CenternMalmö stad
7Robert De la Gardie
(1823–1916)
18941902 PartilösLinköpings stad
8Axel Swartling
(1840–1918)
19031912 LantmannapartietNorrköping
9Carl Carlson Bonde
(1850–1913)
19131913 † Liberala samlingspartietSödermanlands läns södra
10Johan Widén
(1856–1933)
19141917 PartilösJämtlands läns södra
11Daniel Persson
(1850–1918)
19181918 Liberala samlingspartietKopparbergs läns norra
12Herman Lindqvist
(1863–1932)
19181921 SocialdemokraternaStockholms stads första
13Viktor Larsson
(1869–1950)
19221923 SocialdemokraternaVästmanlands län
14Herman Lindqvist
(1863–1932)
19241927 SocialdemokraternaStockholms stad
15Bernhard Eriksson
(1878–1952)
19281932 SocialdemokraternaKopparbergs län
16August Sävström
(1879–1960)
19331952 SocialdemokraternaGävleborgs län
17Gustaf Nilsson
(1900–1977)
19531957 SocialdemokraternaVärmlands län
18Patrik Svensson
(1895–1960)
18 juni 1958 (1958-06-18)17 juli 1960 (1960-07-17) † SocialdemokraternaÄlvsborgs läns norra
19Fridolf Thapper
(1899–1974)
19601968 SocialdemokraternaÖstergötlands län
20Henry Allard
(1911–1996)
19691970 SocialdemokraternaÖrebro län

Enkammarriksdagens talmän (från 1971)

redigera
Nr. Porträtt Talman
(Född-Död)
Ämbetsperiod Politiskt parti Val Valkrets Ref.
Tillträde Frånträde Varaktighet
1Henry Allard
(1911–1996)
15 januari 1971 (1971-01-15)1 oktober 1979 (1979-10-01)8 år och 259 dagar Socialdemokraterna1970
1973
1976
Örebro län
2Ingemund Bengtsson
(1919–2000)
1 oktober 1979 (1979-10-01)3 oktober 1988 (1988-10-03)9 år och 2 dagar Socialdemokraterna1979
1982
1985
Hallands län
3Thage G. Peterson
(född 1933)
3 oktober 1988 (1988-10-03)30 september 1991 (1991-09-30)2 år och 362 dagar Socialdemokraterna1988Stockholms län
4Ingegerd Troedsson
(1929–2012)
30 september 1991 (1991-09-30)3 oktober 1994 (1994-10-03)3 år och 3 dagar Moderaterna1991Uppsala län
5Birgitta Dahl
(född 1937)
3 oktober 1994 (1994-10-03)30 september 2002 (2002-09-30)7 år och 362 dagar Socialdemokraterna1994
1998
Uppsala län
6Björn von Sydow
(född 1945)
30 september 2002 (2002-09-30)2 oktober 2006 (2006-10-02)4 år och 2 dagar Socialdemokraterna2002Stockholms län
7Per Westerberg
(född 1951)
2 oktober 2006 (2006-10-02)29 september 2014 (2014-09-29)7 år och 362 dagar Moderaterna2006
2010
Södermanlands län[1][2]
8Urban Ahlin
(född 1964)
29 september 2014 (2014-09-29)24 september 2018 (2018-09-24)3 år och 360 dagar Socialdemokraterna2014Västra Götalands läns östra[3]
9Andreas Norlén
(född 1973)
24 september 2018 (2018-09-24)nuvarande5 år och 266 dagar Moderaterna2018
2022
Östergötlands län[4][5]

Vice talmän

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera