Carl Henric Posse

svensk greve och militär (1767-1843)

Carl Henric Posse af Säby, född 1767, död 1843, var en svensk greve och militär.

Carl Henric Posse

Posse kom i krigstjänst 1776, blev kapten 1786, överste och chef för Skaraborgs regemente 1809 och från sommaren samma år en av Georg Adlersparres närmaste förtrogna. Han blev generaladjutant samma år och generalmajor 1813. Posse var chef för 4:e infanteriinspektionen 1816-33, blev generallöjtnant 1818 och upphöjdes 1826 i grevligt stånd. 1832 blev han general vid infanteriet, generalbefälhavare i 3:e militärdistriktet 1833, en av rikets herrar 1836, och tog 1837 avsked ur krigstjänsten. Posse deltog med utmärkelse i Gustav III:s ryska krig, fälttåget i Pommern 1807, vid infallet i Norge 1808 samt i 1813-14 års tyska krig. Under det senare fälttåget kommenderade han en armédivision, som deltog i slaget vid Grossbeeren, slaget vid Dennewitz och slaget vid Leipzig. Med samma division bevistade han även fälttåget i Norge 1814.

KällorRedigera