Kanslipresident var ett offentligt ämbete i Sverige från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet, som till stora delar motsvarar det nuvarande statsministerämbetet.

Sveriges kanslipresident
UnderställdKonungen
Förste innehavareBengt Gabrielsson Oxenstierna
Inrättat1680
Siste innehavareLars von Engeström
Avvecklat1809
EfterträdareJustitiestatsministern
Utrikesstatsministern

Från 1680 till 1792 var kanslipresidenten chef för Kanslikollegium och från 1801 till 1809 chef för Kunglig Majestäts kansli.

Bakgrund redigera

I samband med att det karolinska enväldet infördes 1680 avskaffades rikskanslerämbetet och som chef för Kanslikollegiet utnämndes istället en kanslipresident. Denne var under det karolinska enväldet och frihetstiden ledamot av det svenska riksrådet (regeringen). Som chef för det viktigaste ämbetsverket intog kanslipresidenten en ledande ställning inom riksrådet och var närmast att betrakta som en regeringschef. Kanslipresidenten hade även ett särskilt ansvar för utrikespolitiken.

Efter Gustav III:s statskupp 1772 minskade ämbetets betydelse under kungens alltmer auktoritära styre. 17861790 fanns periodvis två kanslipresidenter och därefter och fram till 1792 var ämbetet obesatt. I samband med mordet på Gustav III 1792 utnämndes Evert Vilhelm Taube till kanslipresident, men han avgick och ersattes samma år av Fredrik Sparre som innehade det återuppväckta ämbetet Rikskansler. 1801 avvecklades kanslikollegium, vars uppgifter till stor del togs över av Kunglig Majestäts kansli, som leddes av Fredrik von Ehrenheim som 1801–1809 innehade titeln kanslipresident. Den sista kanslipresidenten, som utnämndes 1809 och samma år istället blev den förste utrikesstatsministern, var Lars von Engeström.

Lista över kanslipresidenter 1680–1809 redigera

Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Bengt Gabrielsson Oxenstierna   16 juli 1623 6 juli 1680 12 juli 1702
Nils Gyldenstolpe   5 november 1642 12 juli 1702
tillförordnad
21 december 1705
ordinarie
4 maj 1709
ämbetet vakant 1709 1710
Arvid Horn   6 april 1664 21 mars 1710 10 april 1719
ämbetet vakant 1719 1719
Gustaf Cronhielm   18 juli 1664 15 maj 1719 12 december 1719 3 juni 1737
Johan August Meijerfeldt den äldre   1664 12 december 1719
tillförordnad
22 april 1720 9 november 1749
Arvid Horn   22 april 1720 18 december 1738 17 april 1742
Gustaf Bonde   17 april 1682 18 december 1738
tillförordnad
16 april 1739 5 december 1764
Carl Gyllenborg   7 mars 1679 16 april 1739 9 december 1746
Carl Gustaf Tessin   5 september 1695 9 december 1746
tillförordnad
5 december 1747
ordinarie
Mars 1752 7 januari 1770
Anders Johan von Höpken   31 mars 1712 17 mars 1752 5 februari 1761 9 maj 1789
ämbetet vakant 1761 1761
Claes Ekeblad den yngre   30 mars 1708 10 april 1761 12 augusti 1765
Carl Gustaf Löwenhielm   5 januari 1701 9 september 1765 7 mars 1768
Fredrik von Friesendorff   15 november 1707 7 mars 1768
tillförordnad
30 maj 1769 26 augusti 1770
Claes Ekeblad den yngre   30 maj 1769 9 oktober 1771
ämbetet vakant 1771 1772
Joachim von Düben den yngre   21 oktober 1708 23 april 1772 22 augusti 1772 27 januari 1786
Ulrik Scheffer   5 augusti 1716 23 augusti 1772 5 juni 1783 4 mars 1799
Gustaf Filip Creutz   Maj 1731 5 juni 1783 30 oktober 1785
Malte Ramel   27 maj 1747 30 oktober 1785
tillförordnad
Maj 1786 31 januari 1824
Johan Gabriel Oxenstierna   19 juli 1750 Maj 1786
tillsammans med De Geer och von Düben
14 november 1789 29 juli 1818
Emanuel De Geer   19 oktober 1748 Maj 1786
tillsammans med Oxenstierna
13 juni 1787 19 april 1803
Carl Wilhelm von Düben   2 februari 1724 20 juni 1788
tillsammans med Oxenstierna
8 november 1790 29 december 1790
ämbetet vakant 1790 1792
Evert Vilhelm Taube 8 september 1737 29 mars 1792 1792 (oklart vilket datum som skall räknas) 5 augusti 1799
ämbetet avskaffat 1792 1801
Fredrik von Ehrenheim   29 juni 1753 28 maj 1801 28 mars 1809 2 augusti 1828
Lars von Engeström   24 december 1751 16 maj 1809 9 juni 1809 19 augusti 1826
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Se även redigera

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Kanslipresident, 6 februari 1910.
  • Nationalencyklopedin
  • Svenska högre ämbetsmän från 1634 av Sten Lewenhaupt, P.A. Norstedts Förlag Stockholm 1961.