Generallöjtnant

militär generalsgrad

Generallöjtnant är en militär generalsgrad. Ursprungligen var generallöjtnanten generalens adjutant eller ställföreträdare. Ordet löjtnant kommer från franskans lieu tenant, "ställföreträdare". Det är förklaringen till att en generallöjtnant är en högre grad än generalmajor. Senare var generallöjtnanten ofta befälhavare för en division.[1]

SverigeRedigera

I den svenska Försvarsmakten är generallöjtnant (förkortning: genlt) den näst högsta graden för officerare inom armén, flygvapnet och amfibiekåren (motsvarande viceamiral i flottan).[2] Generallöjtnant bär tre guldstjärnor som gradbeteckning, på fältuniform är de dock numera svarta.

Idag innehas generallöjtnantsgraden eller viceamiralsgraden av tre yrkesofficerare inom Försvarsmakten (Högkvarteret): Chefen för ledningsstaben, chefen för produktionsledningen och chefen för insatsledningen.[3] Liksom generaler och amiraler tillsätts generallöjtnanter och viceamiraler av regeringen.[2]

Gradbeteckningar i Sverige (nuvarande)Redigera

Gradbeteckningar i Sverige - före 1972Redigera

I samband med Tjänsteställningsreformen 1972 ändrades de svenska gradbeteckningarna för generalspersoner. Detta gjorde att svenska generallöjtanter, som tidigare haft 2 stjärnor, efter reformen istället fick tre stjärnor. Gradbeteckningarna före 1972 var alltså följande;

Gradbeteckningar i andra länderRedigera

ReferenserRedigera