Pehr Gustaf af Ugglas

svensk greve, bruksägare och politiker

Pehr Gustaf af Ugglas, född 27 juni 1784 i Sankt Nikolai församling, Stockholm,[1] död 24 februari 1853 i Forsmarks församling, Stockholms län,[2] var en svensk greve, bruksägare och politiker (statsråd och riksdagsman).

BiografiRedigera

Pehr Gustaf af Ugglas var son till överståthållaren i Stockholm Samuel af Ugglas, far till greven och politikern Ludvig af Ugglas samt friherren och statsrådet Gustaf af Ugglas.

af Ugglas blev student i Uppsala 1799, avlade 1801 juridisk examen och inskrevs sedermera i ett par av huvudstadens ämbetsverk. Efter en kort tjänstgöring i dessa övergick af Ugglas till den militära banan, blev 1802 kornett vid Lätta livdragonregementet (Livgardet till häst), deltog som löjtnant i 1808–1809 års finska krig och erhöll därunder tapperhetsmedalj i guld, men tog 1812 som ryttmästare avsked ur regementet, blev samma år överstelöjtnant vid generalstaben samt 1815 överste i armén och generaladjutant. Han var riksdagsman för ridderskapet och adeln vid ståndsriksdagarna 1809/10 och 1815–1834/35.

Efter faderns död (1812) var han självskriven ledamot på Riddarhuset, deltog flitigt i riksdagsförhandlingarna, var 1820 ordförande i statsrevisionen och inkallades 1828 av Karl XIV Johan i statsrådet. Sin taburett lämnade han 1831, varefter han huvudsakligen ägnade sig åt skötseln av sina vidsträckta egendomar. Han erhöll 1843 värdigheten av En af rikets herrar.

ReferenserRedigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1988), band 1, s. 272

NoterRedigera

  1. ^ Sankt Nikolai församlings födelse- och dopbok 1784–1799, bild 14
  2. ^ Forsmarks församlings husförhörslängd 1851–1855, s. 1

Vidare läsningRedigera