Fredrik Ramel

svensk friherre, jurist, diplomat, politiker och ämbetsman. Utrikesminister 1930–1932.

Sten Gustaf Fredrik Troil Ramel, född 9 december 1872 i Malmö, död 30 oktober 1947 i Fridhem, Malmö,[1] var en svensk friherre, diplomat och ämbetsman. Han var Sveriges utrikesminister mellan 1930 och 1932.

Fredrik Ramel


Tid i befattningen
7 juni 1930–24 september 1932
Statsminister Carl Gustaf Ekman (1930–1932)
Felix Hamrin (1932)
Företrädare Ernst Trygger
Efterträdare Rickard Sandler

Född Sten Gustaf Fredrik Troil Ramel
9 december 1872
Malmö garnisonsförsamling, Malmöhus län
Död 30 oktober 1947 (74 år)
Fridhem, Malmö S:t Petri församling, Malmöhus län
Gravplats Gårdstånga kyrkogård
Nationalitet Sverige Svensk
Politiskt parti Oberoende liberal
Utbildning Lunds universitet
Yrke Diplomat, ämbetsman
Ministär Regeringen Ekman II
Regeringen Hamrin

Biografi redigera

Ramel, som avlade mogenhetsexamen 1890, blev därefter student vid Lunds universitet. Efter att ha avlagt juris kandidatexamen 1894 blev han hovrättsnotarie 1897. Ramel inledde en diplomatisk karriär 1895, först som attaché i utrikesdepartementet. Samma år tjänstgjorde han vid generalkonsulatet i Rom, för att bli andre sekreterare vid utrikesdepartementet 1897, förste sekreterare 1900 och kabinettssekreterare 1908–1913.

Under tiden som utrikes sändebud blev Ramel föreslagen som utrikesminister våren 1917, men posten gick till högerledaren i riksdagens andra kammare Arvid Lindman. Ramel var likaså påtänkt som utrikesexcellens hösten samma år, men posten gick istället till industrimannen Johannes Hellner. Han var även aktuell för posten som chef för utrikesdepartementet hösten 1920, men den gick till Herman Wrangel, envoyé i London.

Ramel var envoyé i Kristiania 1913 och i Berlin 1923. Vid ambassaden i Berlin arbetade också den blivande tidningsmannen Herbert Tingsten. Trots högersympatier blev Ramel 1925 utsedd av Hjalmar Brantings tredje regering till landshövding i Malmöhus län, ett ämbete han innehade till 1938. Han blev till slut utsedd till utrikesminister i Carl Gustaf Ekmans andra regering.

Som utrikesminister tog förberedde Ramel Nationernas förbunds förbundssamling 1930. Han utarbetade även den så kallade Oslokonventionen, vilken syftade till att ta bort onödiga tullhinder. Vid nedrustningskonferensen 1932 ville Ramel sätta in tvångsmedel för att upprätthålla den internationella rättsordningen, och att Sverige inte ville undandra sig sina förpliktelser. Han kritiserades av socialdemokraterna som inte vill ge upp Sveriges traditionella motstånd mot obligatoriska militära sanktioner. Efter den frisinnade regeringens nederlag vid andrakammarvalen 1932 avgick Ramel med resten av regeringen. Han återvände således till Malmö som landshövding, där han bland annat även var ordförande i Malmöhus läns skytteförbund.

Ramel var även lanthushållare på sitt arvegendom Gårdstånga-Nygård i Gårdstånga socken. Han var ledamot av Kungliga Lantbruksakademien samt hedersledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund.

Privatliv redigera

Ramel var son till ryttmästaren friherre Hans Fredrik Ramel (1845–1892) och Carolina Alexandrina von Troil (1851–1917). Han var från 1899 gift med friherrinnan Ida Louise Elisabeth von Essen (1878–1950), dotter till envoyén, greve Hans Henrik von Essen (1835–1894) och Jaquette, född Gyldenstolpe (1841–1917).

Fredrik Ramel är begravd på Gårdstånga kyrkogård.[2]

Utmärkelser redigera

Svenska utmärkelser redigera

Utländska utmärkelser redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

  • 1872 års män, N S Lundström, Hasse W Tullbergs Boktryckeri, Stockholm 1927 s.153
  • Sveriges dödbok 1947-2003, (CD-ROM version 3.0) Sveriges Släktforskarförbund 2003
  • Svenska Män och Kvinnor
  • Svenskt Biografiskt Lexikon
Företrädare:
Albert Ehrensvärd den yngre
Sveriges kabinettssekreterare
1908–1913
Efterträdare:
Oskar Ewerlöf
Företrädare:
Gustaf Falkenberg
Sveriges envoyé i Oslo
1913–1923
Efterträdare:
Torvald Höjer den äldre
Företrädare:
Hans-Henrik von Essen
Sveriges envoyé i Berlin
1923–1925
Efterträdare:
Einar af Wirsén
Företrädare:
Robert De la Gardie
Landshövding i Malmöhus län
1925–1938
Efterträdare:
Arthur Thomson
Företrädare:
Ernst Trygger
Sveriges utrikesminister
1930–1932
Efterträdare:
Rickard Sandler