Storamiral är en hög amiralsgrad. Den motsvaras av graden fältmarskalk i arméer.

Karl Dönitz, tysk storamiral. Här fotograferad i april 1943.

Sverige redigera

I Sverige var storamiral titelnflottans högste styresman näst kungen, i Sverige buren av endast två personer: hertig Karl (sedermera Karl XIII) och kronprins Oscar (sedermera Oscar I).

År 1794 inrättades två storamiralsämbeten, ett för örlogsflottan i Karlskrona och ett för Arméns flotta i Stockholm, även kallad Skärgårdsflottan. Varje ämbete delades i 4 departement: militär-, sjömilis-, varvs- och artilleri- samt kameraldepartementen. Denna styrelseform upphörde 1797, men 1827 inrättades åter ett storamiralsämbete, som indelades i 3 avdelningar, nämligen 1) vad som angick personalen, 2) vad som angick administrationen och 3) vad som angick sjökommunikationer, vattenbyggnader, sjömätningar och vetenskapliga inrättningar, förslags uppgörande med mera. Detta ämbete upphörde 1840.

Tyskland redigera

I Tyska riket var storamiral (Grossadmiral) den högsta tjänstegraden inom flottan.

Lista över storamiraler i tyska flottan:

USA redigera

Huvudartikel: Fleet Admiral

Referenser redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Storamiral, 1904–1926. (avsnittet om Sverige)