Mauritz Posse

svensk politiker, militär, diplomat och ämbetsman (1712-1787)

Mauritz Posse, född 1712 i Lübeck, död 19 juli 1787, var en svensk greve, militär, diplomat, ämbetsman och politiker.

Mauritz Posse
Mauritz Posse.jpg
Mauritz Posse i svensk uniform för Livgardet, med harnesk över bröstet.
Information
Född1712
Död19 juli 1787 (75 år)
I tjänst förSverige
Frankrike ca 1733-1739
FörsvarsgrenInfanteriet
TjänstetidCa. 1743 - ca. 1790
GradGeneralmajor
EnhetLivgardet
BefälSavolax infanteriregemente
UtmärkelserRiddare av Serafimerorden
Kommendör med Stora Korset av Svärdsorden
ÖvrigtRiksråd 1769
Ambassadör

Biografi redigera

Posse föddes i Lübeck som son till landshövdingen friherre Nils Posse av ätten Posse af Säby och friherrinnan Henrietta Beata Horn. Han utnämndes 1732 till fänrik vid Livgardet men gick med kunglig tillåtelse i fransk krigstjänst och deltog i fransmännens fälttåg mot Rhen och Mosel 1735. Efter sin hemkomst befordrades han 1739 till löjtnant, 1745 till kapten och utnämndes 1749 till överste för ett värvat regemente, Posseska regementet, som han själv satte upp. 1752 blev han envoyé vid det kejserliga ryska hovet och 1760 chef för Savolax infanteriregemente och generalmajor. Återkallad från sin ministerpost i S:t Petersburg förordnades han året därefter till landshövding i Älvsborgs län och upphöjdes 1769 till riksråd. 1772 uteslöts han av det då segrande Mösspartiet ur rådet. Han inkallades ånyo på sin gamla plats av Gustav III efter revolutionen 1772. 1771 hade Posse utnämnts till greve, men tog aldrig introduktion på riddarhuset som sådan. Den grevliga ätten slöts 1818 av hans son Nils Posse.

Familj redigera

Posse var gift med sin släkting, grevinnan Beata Kristina Posse, som var dotter till Arvid Posse. Han var far till Nils Posse född 1739.

Källor redigera

Diplomatiska titlar
Företräddes av
Johan August Greiffenheim
 Konungariket Sveriges envoyé till Kejsardömet Ryssland
1752–1763
Efterträddes av
Carl Wilhelm von Düben
Ämbetstitlar
Företräddes av
Johan Råfelt
 Landshövding i Älvsborgs län
1763–1769
Efterträddes av
Sven Cederström