General kan också syfta på ett snusmärke, se General (snus).

General (förkortning: g eller gen) är en militär titel, ofta den högsta militära graden inom ett lands försvarsmakt.

HistorikRedigera

General är en förkortning av franskans capitaine général, från titeln generalkapten. Benämningen har från medeltidens slut använts för högste befälhavaren över en här eller häravdelning och under viss tid. Under 1600-talet började generallöjtnant användas som benämning på den general som förde befälet närmast under landsherren. Först på 1700-talet utbildade sig generalsgraderna och förbands med en formell grad och ständigt befäl. Vid denna tid tillkom generalmajorsgraden. General, ofta med tillägget av kavalleriet, av infanteriet eller av artilleriet blev därmed den högsta generalsgraden. I andra länder[vilka?] är istället general den lägsta generalsgraden. I Tyska Riket och Österrike har även funnits graden generalöverste, som i rang är jämställd med fältmarskalk.[1]

SverigeRedigera

En general har fyra (i Sverige tidigare tre) stjärnor på axelklaffarna. Inom svenska marinen används både axelklaffar och gradbeteckningar på ärmarna. Gradbeteckningarna utgörs då av guldfärgad galon i olika bredder. Inom amfibiekåren så ser gradbeteckningarna ut som i flottan men har samma namn som inom armén och flygvapnet, med undantaget att den översta galonen är formad som en ”ögla" i flottan respektive ”granat” i amfibiekåren. Med "granat" menas en "ögla" men med en spets högst upp. General motsvaras av amiral inom flottan. I Sverige innehas generalsgrad av överbefälhavaren och kungen. Dock behöll Håkan Syrén sin grad under sin tid som ordförande för Europeiska unionens militärkommitté (åren 2009–2012), vilket för första gången gav Sverige tre aktiva fyrstjärniga generaler.[2]

Generalen fick sina fyra stjärnor i samband med tjänsteställningsreformen 1972 då graden överste av 1:a graden infördes. Efter 2000 ersattes överste av 1:a graden med brigadgeneral, varpå stjärnorna samma år för generalspersoner blev av svart brodyr. Vid införandet av uniform m/1939 och uniform m/1958 var stjärnorna ursprungligen gjorda i bronsbrodyr, vilket under 80- eller 90-talet övergick till guldbrodyr.

Gradbeteckningar i SverigeRedigera

Exempel på gradbeteckningarRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932
  2. ^ ”Håkan Syrén general i EU”. Försvarsmakten. 5 november 2009. http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyheter/Hakan-Syren-general-i-EU/.