Alexander III av Ryssland

kejsare av Ryssland och storfurste av Finland 1881–1894

Alexander III Alexandrovitj (ryska Александр III Александрович), född 10 mars 1845 i S:t Petersburg, död 1 november 1894 i Livadija, var kejsare av Ryssland, kung av Polen och storfurste av Finland från 1881. Han var son till Alexander II och Maria av Hessen.

Alexander III
Fotografi från 1885.
Regeringstid 13 mars 1881–1 november 1894
Kröning 27 maj 1883
Företrädare Alexander II
Efterträdare Nikolaj II
Gemål Dagmar av Danmark
Barn Nikolaj II
Alexander
Georg
Xenia
Michael
Olga
Ätt Romanov
Far Alexander II
Mor Maria av Hessen-Darmstadt
Född 10 mars 1845
Kejsardömet Ryssland Moskva, Kejsardömet Ryssland
Namnteckning
Död 1 november 1894 (49 år)
Kejsardömet Ryssland Jalta, Krim, Kejsardömet Ryssland
Begravd Peter-Paulkatedralen

Biografi redigera

Uppväxt och ungdom redigera

Alexander uppfostrades tillsammans med sin 17 månader äldre bror, storfurst Nikolaj. Sedan denne avlidit i Nice den 24 april 1865 blev Alexander rysk tronföljare (tsarevitj).

Äktenskap redigera

 
Bröllopet mellan Alexander och prinsessan Dagmar av Danmark den 9 november 1866 i Vinterpalatset i S:t Petersburg.

Alexander gifte sig den 9 november 1866 i S:t Petersburg med danska prinsessan Dagmar, kung Kristian IX:s och Louise av Hessen-Kassels andra dotter, som förut varit Alexanders äldre brors trolovade. Storfurstinnan Maria Fjodorovna – som var det namn prinsessan Dagmar fick vid övergången till Rysk-ortodoxa kyrkan – erhöll snart ett ganska betydligt inflytande på sin gemål, som fullkomligt delade hennes danska antipatier mot Preussen. Alexander trädde i uppseendeväckande opposition mot sin faders tyskvänliga politik. I Anitjkovpalatset, där tronföljarparet residerade, var det till och med en tid vid 10 rubels plikt förbjudet att tala tyska språket.

Tronföljare redigera

Ett stort inflytande på Alexanders utveckling, utövade hans deltagande i rysk-turkiska kriget, då han förde befälet över Donau-arméns vänstra flygel. Han fick där med egna ögon skåda krigets fasor, och från denna tid förblev han under alla ödets växlingar en uppriktig fredsvän. Den revolutionära organisationen Narodnaja voljas aktiviteter, som fördystrade de sista åren av Alexander II:s regering, gjorde även ett outplånligt intryck på Alexander III. Han slöt sig till sådana panslavistiska fanatiker som Michail Katkov och Konstantin Pobedonostsev, vilka i pressen och från predikstolen förkunnade, att gammalrysk, patriarkalisk despotism och intolerant ortodoxi vore de bästa hjälpmedlen mot revolutionärerna.

Kejsare redigera

 
Porträtt av Alexander III från 1886 av Ivan Kramskoj.

Då Alexander efter sin faders mord den 13 mars 1881 besteg tsartronen, gjorde han kampen mot revolutionärerna till huvudmålet för sin inrikespolitik. Den 11 maj 1881 offentliggjordes ett tsarmanifest, vari Alexander förklarade sig lita på sin självhärskarmakt allena och vara fast besluten att kraftigt åtdraga maktens tyglar. Detta manifest betecknade Katkovs och Pobjedonostsevs seger över den upplyste och frisinnade inrikesministern, general Michail Loris-Melikov, som också avskedades den 16 maj 1881 och fick till efterträdare panslavisten, general Nikolaj Ignatiev.

De reaktionära tendenser, som ända från början utmärkt Alexanders regering, framträdde ännu skarpare, sedan Ignatiev avgått 1882 och i hans ställe den fanatiske greve Dimitrij Tolstoj blivit utnämnd till inrikesminister. Tolstoj, som fick behålla inrikesministerportföljen ända till sin död, 1889, införde det mest tryckande polistvång på nästan alla livets områden. Inte bara tusentals revolutionärer, utan även många oskyldigt misstänkta inspärrades i fängelser eller deporterades till Sibirien. Revolutionärerna å sin sida utfärdade den ena våldsamma proklamationen efter den andra och uppgjorde ständigt nya mordplaner. Av fruktan för revolutionärerna tillbringade Alexander en stor del av sin regeringstid på det svårtillgängliga, av träsk omgivna slottet Gatchina. Det är omtvistat, huruvida ett revolutionärt attentat eller järnvägspersonalens försumlighet var orsaken till järnvägsolyckan vid Borki den 29 oktober 1888, då tsartåget, på väg mellan Asov och Charkiv, spårade ur, varvid 21 personer dödades och 37 sårades, men Alexander själv undkom oskadd.

Russifiering och religionspolitik redigera

Alexanders regering tog på allvar itu med att russifiera områden som Polen, Östersjöprovinserna och det självständiga storfurstendömet Finland, som endast genom personalunion var förenat med Ryssland. Målet var att utbreda ryskt språk och ryska institutioner och utrota den västerländska bildningen där den vunnit insteg. Pressen reglerades hårt, universiteten bevakades strängt och utländska tidskrifter och tidningar fick endast passera gränsen med polisens tillåtelse.[1]

På samma sätt skulle alla som inte hörde till statskyrkan tvingas till underkastelse.[1] Detta drabbade lutheranerna i Östersjöprovinserna och de närstående stundistförsamlingarna i Ukraina. Även de romerska katolikerna i Polen utsattes för förföljelser. Men framför allt riktade man in sig på judarna, som på många håll på landet och i småstäder sysselsatte sig som ockrare.[2] Judarna förbjöds helt att handla med starka drycker och att förvärva jordegendom och fick endast uppehålla sig i vissa noga bestämda provinser och städer. Dit flyttades de, ibland med våld, från andra delar av riket. Tillträdet till gymnasierna och universiteten försvårades också för judarna. På många orter där de uppehöll sig i större antal inträffade pogromer: folkmassor förstörde judarnas hus, stal deras egendom och dödade dem i massor. För att undgå dessa förföljelser utvandrade ett stort judar, antingen till det närbelägna Rumänien eller via Västeuropa till Amerika.[2]

Utrikespolitik redigera

Alexander, understödd av Nikolaj von Giers, som 1882 utnämndes till utrikesminister, iakttog en fredsvänlig politik, trots alla påtryckningar från det panslavistiska partiet. I september 1884 hade Alexander en vänlig sammankomst med kejsarna Vilhelm I av Tyskland och Frans Josef av Österrike i Skierniewice. Men 1885 väckte Österrikes och Tysklands hållning i den bulgariska frågan hans förbittring, och med anledning därav började han koncentrera stora truppmassor i Polen. Dessa truppsammandragningar vid Tysklands och Österrike-Ungerns gränser fortsattes under de följande åren och uppfattades i Europa som ett bevis på att Ryssland rustade sig till ett krig mot trippelalliansens makter. Ännu större blev spänningen mellan Ryssland och Tyskland efter kejsarna Vilhelm I:s och Fredriks död. Visserligen skyndade sig kejsar Vilhelm II strax efter sin tronbestigning att göra ett besök vid ryska hovet (juli 1888), men Alexander besvarade detta besök först i oktober 1889, och detta långa dröjsmål karakteriserade den kyla, som då rådde mellan de båda hoven.

Ännu mer ökades spänningen genom det tullkrig, som 1887 började mellan Tyskland och Ryssland. Det var under sådana förhållanden som Alexander började närma sig till franska republiken. Den rysk-franska vänskapen, långsamt, men säkert förberedd under åren 1888–1890, framträdde öppet vid amiral Gervais och den franska eskaderns besök i Kronstadt i senare hälften av juli 1891, då de franska sjömännen mottogs som bröder av det ryska folket, och den annars så konservative tsaren med blottat huvud åhörde Marseljäsen.

Sista år redigera

Under de sista åren av Alexanders regering hemsöktes Ryssland av fruktansvärda olyckor. Flera års missväxt i åtskilliga guvernement framkallade den fasansfulla hungersnöden 1891 och 1892. Kolera, influensa och andra smittsamma farsoter skördade hundratusentals människoliv. Själv angreps Alexander i januari 1894 av influensa, som hade till följd en svår njursjukdom, varav han efter långvariga lidanden avled på slottet LivadijaKrim den 1 november 1894. Han efterträddes av sin äldste son, kejsar Nikolaj II.

Utmärkelser redigera

Ryska ordnar redigera

Utländska ordnar redigera

Barn redigera

 
Alexander III med familj
 1. Nikolaj II av Ryssland
 2. Aleksander (1869–1870)
 3. Georg (1871–1899)
 4. Xenia (1875–1960), gift med Alexander Michailovitj av Ryssland
 5. Michail Aleksandrovitj (1878–1918), gift morganatiskt
 6. Olga Alexandrovna (1882–1960), gift 1. Peter av Oldenburg (skilda), 2. Nikolaj Kulikovsky

Anfäder redigera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul I av Ryssland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikolaj I av Ryssland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Fjodorovna
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander II av Ryssland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Vilhelm III av Preussen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Feodorovna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise av Mecklenburg-Strelitz
 
 
 
Alexander III av Ryssland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludvig X av Hessen-Darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludvig II av Hessen-Darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise av Hessen-Darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Alexandrovna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Ludvig av Baden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilhelmine av Baden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amalia av Hessen-Darmstadt
 
 
 


Eftermäle redigera

I svenska historieböcker är Alexander III ihågkommen för att russifieringen sattes igång i Storfurstendömet Finland och för den fruktansvärda hungersnöden i början av 1890-talet. Helsingfors hyllade i april 1894 hans föregångare med en staty, som ännu stårSenatstorget.

Ett minnesmärke över Alexander III upprestes 1908 i staden Irkutsk vid stranden av Angara. Det togs ner 1920 men återuppsattes 2003.

1909 invigdes en ryttarstaty av Alexander III, skulpterad av Paolo Trubetskoj, nära Moskovskij-järnvägsstationen i Sankt Petersburg. Både häst och ryttare är ganska bastanta, vilket gett statyn nidnamnet "flodhästen" (бегемот). Trubetskoj har antytt att statyn kan ses som en karikatyr av "ett djur ovanpå ett annat". Trots att statyn var kontroversiell, blev den ändå godkänd av änkekejsarinnan Maria Fjodorovna. Efter revolutionen fick den stå kvar som påminnelse om enväldet, tills den 1937 flyttades till magasin. Den togs på nytt fram 1994 och placerades utanför Marmorpalatset.[5]

En staty av Alexander III sittande på tronen restes 1912 i Moskva, men togs ner i juli 1918 och 1931 togs även fundamentet bort.

Den 18 november 2017 invigde Vladimir Putin en fyra meter hög bronsstaty av Alexander III på Krim, på platsen där tsaren byggde det nya Livadiapalatset. Skulptören Andrej Kovaltjuk (född 1959) har avbildat tsaren sittande på en stubbe, med armarna vilande på sabeln. Inskriften återger citatet "Ryssland har bara två allierade: sin armé och sin flotta."[6] Det sägs att Alexander III var Putins favorit bland Rysslands härskare.[7]

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Alexander III, 1904–1926.

Noter redigera

 1. ^ [a b] Hildebrand, Hans; Hjärne, Harald; Pflugk-Harttung, Julius von. ”453 (Världshistoria / Nya tiden efter 1815)”. runeberg.org. https://runeberg.org/vrldhist/6/0489.html. Läst 27 maj 2022. 
 2. ^ [a b] Hildebrand, Hans; Hjärne, Harald; Pflugk-Harttung, Julius von. ”454 (Världshistoria / Nya tiden efter 1815)”. runeberg.org. https://runeberg.org/vrldhist/6/0490.html. Läst 27 maj 2022. 
 3. ^ (på norska) Norges Statskalender, 1890, s. 595, https://runeberg.org/norkal/1890/0356.html, läst 6 januari 2018 
 4. ^ Sveriges och Norges Statskalender, 1866, s. 435, https://runeberg.org/sonkal/1866/0471.html, läst 20 februari 2019 
 5. ^ Orlando Figes (1997). A People's Tragedy. sid. 15. ISBN 0-7126-7327-X 
 6. ^ ”Putin unveils monument to Russia's Tsar Alexander III in Crimea”. TASS. 18 november 2017. http://tass.com/society/976333. Läst 19 november 2017. 
 7. ^ Igor Torbakov, President Putin has found his Royal Role Model, Utrikespolitiska institutet, 11 mars 2018.

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera

Alexander III av Ryssland
Yngre gren till huset Oldenburg
Född: 10 mars 1845 Död: 1 november 1894
Regenttitlar
Företräddes av
Alexander II
 Kejsare av Ryssland
1881 – 1894
Efterträddes av
Nikolaj II
 Storfurste av Finland
1881 – 1894