Generalöverste är en generalsrang som har förekommit i olika krigsmakter.

Sovjetunionen och Ryska federationenRedigera

Graden generalöverste, генерал-полковник, infördes i Röda armén 1940, som ersättning för den sedan 1935 befintliga graden "Armékommendör av andra rangen" vilken i sin tur ersatte funktionsbenämningen "Militärområdeskommendör".

Den ryska federationens stridskrafter har övertagit graden generalöverste från Sovjetarmén. Förutom som militär grad används även graden generalöverste som speciell tjänstegrad i den ryska federationens inrikesministerium, polisen, tullverket och kriminalpolisen.

TysklandRedigera

Generaloberst var den näst högsta rangen, under generalfältmarskalk, inom den preussiska armén, den kejserliga armén, Reichswehr och Wehrmacht. Motsvarande grad i SS var Oberstgruppenführer. I DDR var generalöverste en tjänstegrad i Nationale Volksarmee, Stasi och inrikesministeriet.

UngernRedigera

Generalöverste, Vezérezredes, ersatte 1941 graden general som högsta generalsgrad under fältmarskalk. I den ungerska folkarmén var generalöverste näst högsta generalsgrad under armégeneral. I den post-kommunistiska ungerska armén är generalöverste den högsta (fyrstjärniga) generalsgraden.

Österrike-UngernRedigera

Graden generalöverste (ungerska: Vezérezredes) infördes i Österrike-Ungerns armé 1915.

ArtikelursprungRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ungerskspråkiga Wikipedia, tidigare version.