Hovrättspresident är i Sverige och i Finland chefen för hovrätten. I Sverige är motsvarande benämning för chefen för kammarrätten kammarrättspresident. I Finland kallas chefen för Högsta förvaltningsdomstolen också president.

Kronologisk lista över hovrättspresidenterRedigera

För presidenterna i Åbo se Åbo hovrätt.
Från och med 1614
 
Magnus Brahe, Svea hovrätts första president.
Från och med 1700
Från och med 1800
Från och med 1900
Från och med 1920
Från och med 1940
Från och med 1960
Från och med 1980
Från och med 2000

Listan är sorterad efter tillträdesdatum.

Se ävenRedigera

LitteraturRedigera