Hovrättspresident är i Sverige och i Finland chefen för hovrätten. I Sverige är motsvarande benämning för chefen för kammarrätten kammarrättspresident. I Finland kallas chefen för Högsta förvaltningsdomstolen också president.

Hovrättspresidentens rollRedigera

I Sverige är hovrättspresidenten den administrativa chefen vid hovrätten, denna är därmed en ordinarie domare.[1] Hovrättspresidenten utses av regeringen och anställs med fullmakt.[2] Det är hovrättspresidenten som är ansvarig för att hovrätten bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande rätt och att domstolen hushållar med sina tilldelade ekonomiska medel.[1] Det är även hovrättspresidenten som ansvarar för hovrättens interna styrning och kontroll.[3]

De finska hovrättspresidenternas roll liknar de som deras svenska kollegor har. I Finland är hovrättspresidenten den högsta chefen i en hovrätten. Denna har det övergripande ansvaret för att domstolen efterlever gällande rätt i sin rättskipning.[4] Hovrättspresidenten fördelar sedan den ryska tiden i finsk historia också domarna i olika dömande sektioner och övervakar kontrollen över underrätterna.[4]

Nuvarande hovrättspresidenterRedigera

Sveriges nuvarande hovrättspresidenter
Hovrrätt Hovrättspresident Tillträdde
Göta hovrätt Charlotte Brokelind[5] 2016[5]
Hovrätten för Nedre Norrland Erik Brattgård[6] 2016[6]
Hovrätten för Västra Sverige Anders Hagsgård[7] 2019[7]
Hovrätten för Övre Norrland Erik Sundström[8] 2018[8]
Hovrätten över Skåne och Blekinge Lennart Svensäter[9] 2009[9]
Svea hovrätt Anders Perklev[10] 2018[10]
Finlands nuvarande hovrättspresidenter
Hovrätt Hovrättspresident Tillträdde
Helsingfors hovrätt Mikko Könkkölä[11] 2009[11]
Rovaniemi hovrätt Marianne Wagner-Prenner[12] 2014[12]
Vasa hovrätt Tapani Vasama[13] 2014[13]
Åbo hovrätt Kenneth Nygård[14] 2016[14]
Östra Finlands hovrätt Pertti Nieminen[15] 2014[15]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] 2 § i förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion.
 2. ^ 1 § Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.
 3. ^ 3 § i förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion.
 4. ^ [a b] Huldén, Lena (red., 2016). ”Hovrättspresident”. Förvaltningshistorisk ordbok (FHO). Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). http://fho.sls.fi/uppslagsord/7028/hovrattspresident/. Läst 16 augusti 2020. 
 5. ^ [a b] SvJT 2016 s. 556.
 6. ^ [a b] SvJT 2016 s. 651.
 7. ^ [a b] SvJT 2019 s. 452.
 8. ^ [a b] SvJT 2018 s. 89.
 9. ^ [a b] SvJT 2009 s. 707.
 10. ^ [a b] SvJT 2018 s. 324.
 11. ^ [a b] ”Helsingin hovioikeuden presidentiksi esitetään Mikko Könkkölää -” (på fi-FI). Valtioneuvosto. https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/mikko-konkkola-foreslas-bli-utnamnd-till-president-vid-helsingfors-hovratt?languageId=sv_SE. Läst 16 augusti 2020. 
 12. ^ [a b] ”Henkilöstö - Oikeus.fi / Tuomioistuimet / Hovioikeudet / Rovaniemen hovioikeus”. oikeus.fi. https://oikeus.fi/hovioikeudet/rovaniemenhovioikeus/fi/index/toiminta/henkilosto.html. Läst 16 augusti 2020. 
 13. ^ [a b] ”Nya presidenten ingen vän av stora enheter”. www.vasabladet.fi. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/28008. Läst 16 augusti 2020. 
 14. ^ [a b] ”Nygård president för Åbo hovrätt”. Ålands Radio & Tv Ab. 2 maj 2016. https://alandsradio.ax/nyheter/nygard-president-abo-hovratt. Läst 16 augusti 2020. 
 15. ^ [a b] ”Itä-Suomen hovioikeus - Oikeus.fi / Tuomioistuimet / Hovioikeudet / Itä-Suomen hovioikeus”. oikeus.fi. https://oikeus.fi/hovioikeudet/ita-suomenhovioikeus/fi/index.html. Läst 16 augusti 2020.