Fredrik Gyllenborg (1767–1829)

svensk greve och statsman

Fredrik Gyllenborg, född 10 december 1767, död 18 augusti 1829, var en svensk greve och statsman. Han var sonson till Fredrik Gyllenborg (1698-1759) och son till Gustaf Adolf Gyllenborg.

Fredrik Gyllenborg

Tid i befattningen
1810–1829
Monark Karl XIII
Karl XIV Johan
Företrädare Carl Axel Wachtmeister
Efterträdare Mathias Rosenblad

Född Fredrik Gyllenborg
10 december 1767
Död 18 augusti 1829 (61 år)
Nationalitet Sverige Sverige
Politiskt parti Opolitisk
Yrke Statsman

Gyllenborg blev vid fem års ålder inskriven i armén, och hade vid 13 års ålder (1780) redan hunnit bli utnämnd till fänrik vid Upplands regemente. Han begav sig 1782 till Uppsala för att fortsätta sina studier, varefter han lämnade militärbanan och ingick på den civila banan som extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1785. År 1792 befordrad till assessor i Svea Hovrätt, utnämndes han två år senare till revisionssekreterare och generalauditör, utsågs 1796 till tjänsteförrättande justitiekansler. Efter statsvälvningen 1809 befordrades Gyllenborg till justitieråd, och kallades följande år att ersätta greve Wachtmeister som justitiestatsminister, en post han innehade till sin död. Han blev juris doktor i Uppsala 1818, hedersledamot av Krigsvetenskaps- och Lantbruksakademierna och serafimerriddare.

KällorRedigera

Företrädare:
Carl Axel Wachtmeister
Sveriges justitiestatsminister
1810–1829
Efterträdare:
Mathias Rosenblad