Göta kanal

kanal i södra Sverige
(Omdirigerad från Göta Kanal)
Den här artikeln handlar om vattenvägen Göta kanal. För andra betydelser, se Göta kanal (olika betydelser).

Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt. Totalt har kanalen 58 slussar. Den är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Göta kanal är systerkanal till Kaledoniska kanalen i Skottland, som ritades av Thomas Telford som också medverkade i projekteringen av Göta Kanal.

Göta kanal
Byggnadsverk
Göta kanals heraldiska vapen
Göta kanals heraldiska vapen
Land Sverige Sverige
Län Östergötland, Västra Götaland
Längd 190,5 km
Bredd 7,0 m
Skapare Baltzar von Platen, Thomas Telford
Material kalksten, gråsten
Grundad 1810
Ägare AB Göta kanalbolag
Öppet för allmänheten ja
Geonames 6944551
Webbplats: AB Göta kanalbolag
Göta kanal
 v  r 
m Sluss
Planned waterway
Trollhätte kanal/Göta älv
Unknown BSicon "uDOCKS"
Vänern
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP2oq"
26
Waterway with floodgate down
2,9 Sjötorp 1
Unknown BSicon "uLock3"
4,8 Sjötorp 2-3(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLock3"
4,8 Sjötorp 4-5(dubbelsluss)
Waterway with floodgate down
2,4 Sjötorp 6
Unknown BSicon "uLock3"
4,6 Sjötorp 7-8(dubbelsluss)
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP2oq"
E20
Waterway with floodgate down
2,9 Norrkvarn nedre
Waterway with floodgate down
2,9 Norrkvarn övre
Unknown BSicon "uLock3"
5,1 Godhögen(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uSTAIRd"
7,5 Riksberg(tre slussar)
Unknown BSicon "uLock3"
5,1 Hajstorp nedre(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLock3"
5 Hajstorp övre(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uFGATEu"
0,2 Tåtorp
Unknown BSicon "uFGATEu"
3,3 Forsvik
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP2oq"
49
Unknown BSicon "uDOCKS"
Vättern
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP2oq"
50
Unknown BSicon "uFGATEu"
0,1 Motala
Unknown BSicon "uLOCKSu"
15,3 Borenshult(fem slussar)
Unknown BSicon "uDOCKS"
Boren
Unknown BSicon "uFGATEu"
0,2 Borensberg
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP2oq"
34
Unknown BSicon "uLock5"
5,2 Heda(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLock5"
5,3 Brunnby(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLock5"
5,5 Karl Ludvig Eugéns sluss(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLock5"
4,8 Oscarsslussen i Berg(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLOCKSu"
18,8 Carl Johans slussar(sju slussar)
Unknown BSicon "uDOCKS"
Roxen
Unknown BSicon "uFGATEu"
0,8 Norsholm
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP4oq"
E4
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,3 Bråttom
Unknown BSicon "uFGATEu"
3,2 Hulta
Unknown BSicon "uFGATEu"
0,1 Klämman
Unknown BSicon "uLock5"
4,7 Carlsborg övre(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uLock5"
5,1 Carlsborg nedre(dubbelsluss)
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,6 Mariehov övre
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,1 Mariehov nedre
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,4 Duvkullen övre
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,3 Duvkullen nedre
Urban straight track + Unknown BSicon "MSTRq" + Unknown BSicon "RP2oq"
E22
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,4 Söderköping
Unknown BSicon "uFGATEu"
2,3 Tegelbruket
Unknown BSicon "uFGATEu"
3 Mem
Unknown BSicon "uVEEf"
Östersjön
Baltzar von Platens familjegrav, Motala 2009

Göta kanal är Sveriges längsta upplevelseområde och idag ett internationellt välkänt besöksmål med mer än tre miljoner besökare årligen.

HistoriaRedigera

 
Göta kanals skapare Baltzar von Platen (1766-1829).
 
Del av Göta kanal den 1 mars 1833

Så vitt man vet var biskop Hans Brask den förste som 1525 föreslog en kanal som skulle förbinda Vättern med Vänern och därmed skapa en direkt förbindelse mellan Östersjön och Kattegatt[1] för att slippa Öresundstullen och besvär med Hansan. Den avgörande personen som initiativtagare och pådrivare blev Baltzar von Platen. År 1801 invaldes von Platen i styrelsen för Trollhätte kanal, och med tiden utvecklades hos honom tanken på en samfärdsled mellan Vänern, Vättern och Östersjön. Efter att genom resor studerat de för kanalen aktuella trakterna presenterade han sina tankar 1806 i sin epokgörande Afhandling om canaler genom Sverige. Planerna fick stöd av Gustav IV Adolf, som i februari 1808 beslöt att "i hela dess vidd företaga och fullborda det riksgagneliga ärendet". Den 12 april 1810 fick Baltzar von Platen tillstånd att bygga kanalen.

Kungen gav i uppdrag åt von Platen att tillsammans med den av regeringen inkallade brittiske kanalbyggaren Thomas Telford att närmare utstaka farleden mellan Östersjön och Vänern. Till Sverige hade Telford kommit på kunglig inbjudan 1806 för att tillsammans med sina ingenjörer leda och genomföra projekteringen av Göta kanal. Det var kanalens initiativtagare Baltzar von Platen som tillsammans med sin övermekanikus Samuel Bagge kommit i kontakt med Telford. von Platen, som inte var utbildad ingenjör, fick sedermera genom en omfattande brevväxling med Telford stöd i det fortsatta kanalarbetet. Von Platen var även ordförande i det 1810 bildade kanalbolaget samt ägnade sig, efter att 1812 ha lämnat statsrådet, helt åt kanalverkets fullföljande och stred i flera riksdagsdebatter mot projektets motståndare, vilka blev allt fler i takt med att kostnaderna steg. Han fick se endast kanalens ena hälft, Västgötalinjen, öppnas för trafik (september 1822).

I maj 1810 togs de första spadtagen vid Motala och Forsvik. Med hjälp av ett förberedande förslag av vattenbyggaren Daniel af Thunberg från 1780-talet[2], som i stort sett följdes av Thomas Telford, stakades kanalen ut. Den var tänkt att göra det möjligt för de fartyg som annars var tvungna att färdas genom Öresund eller danska vatten - och därmed även betala Öresundstullen till Danmark för att ta sig mellan Kattegatt och Östersjön – att istället kunna färdas genom Sverige. Det brittiska mudderverk som muddrade sjöbottnarna behövde repareras, vilket medförde att Motala Verkstad anlades. Kanalen öppnades 26 september 1832 till en kostnad av 9 miljoner riksdaler (cirka 13,5 miljarder kronor i 2005 års penningvärde, omräknat efter konsumentpriser. Notera att det är svårt att jämföra penningvärden med 1820-talet. BNP per capita räknat i varor var mycket lägre, det vill säga samma vara var värdefullare än nu. Som andel av landets BNP var kanalen enormt dyr).

Sammanlagt under de 22 byggnadsåren deltog 58 000 indelta soldater från 16 olika regementen och arbetade med grävningen. En mindre del av arbetsstyrkan bestod av ryska desertörer och krigsfångar som frivilligt hade anslutit sig[3] och privata arbetare, såväl kvinnor som män. De gjorde tillsammans 7 miljoner dagsverken med kanalen. Ett dagsverke varade 12 timmar. Grävningen av kanalen utfördes till största delen för hand med plåtskodda träspadar,[4] men en hel del tekniska redskap fanns såväl för land- som vattenarbete. Bland de tyngre arbetena var att hugga sten till slussar mm. Som mest grävde cirka 7 000 man samtidigt men arbetsstyrkan bestod normalt av 2 000–3 000 soldater.

Bland de utkommenderade trupperna upprätthölls sträng disciplin. Regementena ägnade fyra timmar på helgdagarna åt exercis och fyra dagar i veckan åt målskjutning. Dagpenningen för de meniga soldaterna uppgick till 13 skilling och 4 runstycken, som utbetalades av kanalbolaget.

Varje soldat som deltagit i arbetet erhöll en silvermedalj med Karl XIV Johans bild och inskriptionen "För verksamt biträde till Hafvens förening. Given av Göta-kanal-Bolaget".

Tage Danielsson har skrivit en dikt som heter De händer som grävde på Göta Kanal.

Förband som deltog under arbetetRedigera

Baltzar von Platen fick dock aldrig se Göta kanal färdig eftersom han dog 1829. Kanalen invigdes 1832 av Karl XIV Johan. Invigningsmiddagen för 300 inbjudna gäster och ett fyrverkeri kostade kanalbolaget 10 837 riksdaler.[6]

SamhällsbetydelseRedigera

 
Carlsborgs övre sluss i Söderköpings kommun på 1860-talet.
Xylografi.
 
Göta Kanals inlopp till Vättern i Motala. Teckning i Ny Illustrerad Tidning 1872.
 
Historisk karta från 1811 över Göta Kanal som bland annat visar höjdprofiler för kanalen.
 
Motala Verkstad vid Göta kanal.

Sin storhetstid hade kanalen under ett halvsekel i den tidiga industrialismen i Sverige. Vid sidan av uppgiften som transportled från kust till kust innebar kanalen en möjlighet till tyngre transporter och effektiv godsbefordran i ett i våra[vem?] ögon närmast väglöst land. Kanalen blev bestämmande för lokaliseringen av ett flertal industrier av vilka Motala Verkstad är en av de mest betydelsefulla men kanalen borde i helt avgörande grad även stimulerat verksamheten i såväl Göteborg (Lindholmens varv etc.) som i Stockholm (Samuel Owens verkstäder etc.).

Inledningsvis hade Göta kanal stor betydelse genom att kanalfrakterna var stora jämfört med den tidens samlade transportarbete. Totalt uppnådde godsmängden 100 000 ton per år och först på 1870-talet överträffades denna volym av järnvägen.[7] Järnvägens tillkomst innebar samtidigt att kanalfrakterna i ett slag minskade med 80 % och var nu begränsade till endast tre typer av last - skogsprodukter, kol och malm, vilka inte behövde snabb transport. Såväl passagerar- och godstrafiken stagnerade och återhämtade sig aldrig. Öresundstullen avskaffades i och med Öresundstraktaten 1857. Göta Kanal fick nya men kortvariga uppsving i samband med avspärrningsperioderna under första och andra världskrigen, då farvattnen utanför svenska västkusten och delar av Östersjön var minerade.[4]

Även om kanalfrakterna minskade behöll kanalen sin betydelse för sjöfrakter till kuststäder vid de stora sjöarna, på 1930-talet dock med allt större konkurrens från buss- och lastbilstrafik. Efter 1950 avtog nyttotrafiken snabbt[3] och med undantag av Trollhätte kanal återstod snart endast turisttrafiken. Båtlivets snabba tillväxt under 1970-talet väckte Göta kanal ur sin törnrosasömn: Kanalen rustades upp och turisterna, som så smått hade börjat intressera sig för kanalen redan under 1920-talet, kom i allt större skaror. På senare år har kanalbolaget gjort stora satsningar på att återskapa den gamla kanalmiljön, och idag är kanalen ett av Sveriges mest värdefulla kulturhistoriska objekt. Kanalen fick 2007, samma år som den firade 175-årsjubileum, flest röster i två omröstningar om Sveriges sju underverk.

2007 gick cirka 10 passagerarfartyg i regelbunden trafik längs kanalen, som då passerades av ungefär 5 200 fritidsbåtar. Under högsäsong tar det cirka 5-7 dagar att åka genom kanalen, under lågsäsong endast 3–4 dagar. De gamla dragvägarna utgör numera en populär cykelled.

Även i vår tids näringsliv märks den betydelse kanalen haft: Genom Göta kanal tillkom som nämnts Motala verkstad, genom Otto Carlsund avgörande för utvecklingen av modernt skeppsbyggeri. Företaget startade år 1878 en lokomotivverkstad, en tradition som fortsattes av ASJ (AB Svenska Järnvägsverkstäderna, 1907) i Linköping som år 1930 startade ASJA (AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning) med flygplanstillverkning. 1939 slogs ASJA samman med SAAB som så småningom fick betydelse även för Volvo osv[källa behövs]. Göta kanal hade säkert betydelse också för Trollhättans mekaniska verkstad som grundades 1847 intill Trollhättans kanal. Genom ett samarbete mellan detta företag, som senare kallades NOHAB, och ASJA bildades Saab.

SträckningRedigera

 
Göta Kanal, vid Motala. Vid sidan om kanalen syns den gamla dragvägen, idag en fin vandringsled.

Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänerns östra strand i Västergötland, via sin högsta punkt (91,8 m ö.h.[8]) vid Lanthöjden väster om Viken via Bottensjön till Vättern, och vidare via Boren och Roxen. Kanalen fortsätter genom Söderköping och mynnar sedan ut i Slätbaken vid Mem i Östergötland.

På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar. De i Tåtorp och Borensberg är än idag handdrivna och de övriga är automatiserade. Det finns också två akvedukter längs kanalen, en i Ljungsbro och en utanför Borensberg.

 
Göta kanals sträckning i blått, med vissa slussar samt kanalens högsta punkt utmärkta.

Göta kanal kallas ibland för "Sveriges blå band". Den kallas också skämtsamt för "skilsmässodiket" eftersom diskussioner kan uppstå vid slussning. Bergs slussar utanför Linköping är Göta kanals största sevärdhet och turistmål. Det var i dammen i Berg som en av båtarna körde upp på land i filmen Göta kanal och det var vid Carl Johans slussar som en slussvakt (Bertil Norström) sa på klingande östgötska "Hörru du din galning vad gör du!" På Göta Hotell i Borensberg utspelas en scen.

M/S Kung Sverker passerar Ljungs rullbro över Göta kanal.
 
Rullbro över Göta kanal vid Gastorp strax väster om Töreboda.

Korsningar med vägar och järnvägarRedigera

 
Korsning med väg vid Forsvik.
 
S/S Motala Express med kapat förskepp på Göta kanals akvedukt över Riksväg 34 strax sydväst om Kungs Norrby

Göta kanal korsar fyra järnvägslinjer. Dessa är Södra stambanan vid Norsholm, Godsstråket genom Bergslagen i Motala, Västra stambanan vid Töreboda och Kinnekullebanan i Lyrestad. Samtliga dessa järnvägsbroar är öppningsbara och öppningar sker vid fasta tider för att undvika att tågen särskilt på stambanorna tvingas stå stilla. I samband med planeringen av Ostlänken (som inte får ha öppningsbar bro) diskuteras om Södra stambanan eventuellt skall flyttas i ett sådant läge att bron inte skall behöva vara öppningsbar, antingen i höjden eller som tunnel. Tidigare har det funnits ytterligare två rörliga järnvägsbroar, båda för smalspåriga järnvägar. Den ena i Söderköping för Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg vid nuvarande landsvägsbron och den andra i Motala för Mellersta Östergötlands Järnväg, strax öster om Godsstråket genom Bergslagen. Den smalspåriga bron i Motala byggdes om 1959-1960 för att bära även normalspårstrafik och levde tack vare detta vidare som del av ett industrispår till Electrolux anläggningar långt efter det att smalspårstrafiken på MÖJ upphörde 1962. Bron har varit permanent öppen sedan järnvägstransporterna till Electrolux upphörde.

Två akvedukter (där vägen går under kanalen) finns. En på riksväg 34 vid Borensberg och den andra på gamla riksväg 36 (dagens 34:a) inne i Ljungsbro. Ytterligare en kommer att byggas vid Söderköping inom ramet för projektet Förbifart Söderköping som planeras att starta 2024. Beslutet att bygga akvedukten togs 2016 och projektet beräknas vara färdigt 2027[9].

Vägbroarna som korsar Göta kanal är desto fler. Samtliga vägbroar är öppningsbara utom Norsholmsbron där E4 passerar 22,5 meter över kanalen. Detta är den begränsande faktorn för fartygstrafiken på höjden.

Kryssningsfartyg på Göta kanalRedigera

Fartyg Byggnadsår
M/S Juno 1874
M/S Wilhelm Tham 1912
M/S Diana 1931
M/S Bellevue 1961

Linjer trafikerade 2007Redigera

Rederi Sträcka
Rederi AB Göta Kanal (Strömmagruppen) StockholmGöteborg
MotalaSöderköping
WahlinRederierna BergBorensberg
Mariestads Skärgårdstrafik SjötorpTöreboda
Viken Rederi Sjötorp – Töreboda – Karlsborg
Motala Kanaltrafik Motala – Borensberg
Rederi Sandön AB Karlsborg – Töreboda
Söderköpings Brunn Söderköping – Mem – skärgården

GästhamnarRedigera

 
Gästhamn vid Roxen.

Gästhamnar finns på följande ställen:

SlussarnaRedigera

 
Bergs slussar. Tömd slussbassäng

Varje sluss fick vid byggnaden ett dopnamn, men gradvis har de geografiska namnen blivit de som används.

Östergötland från österRedigera

Sluss Dopnamn Byggår Slusstyp Fallhöjd Höjd över havet
Mem Bengt Erland Franc Sparre 1831-1832 Enkelsluss 3,0 0,0
Tegelbruket Göta Kanal Direktion 1832 Enkelsluss 2,3
Söderköping Söderköping 1832, 1847 Enkelsluss 2,4
Duvkullen nedre Gustaf Lagerheim 1832 Enkelsluss 2,3
Duvkullen övre Erik Hagström 1832 Enkelsluss 2,4
Mariehov nedre Mariestad 1832 Enkelsluss 2,1
Mariehov övre Örebro 1831 Enkelsluss 2,6
Carlsborg nedre Skandinavien 1829-1831 Dubbelsluss 5,1
Carlsborg övre Norrköping 1829-1830 Dubbelsluss 4,7 27,0
Klämman Linköping 1826 Nivåsluss 0,1 27,0
Hulta Göteborg 1827 Enkelsluss 3,2 30,2
Bråttom Stockholm 1826 Enkelsluss 2,3
Norsholm Biskop Brask 1826 Nivåsluss 0,8 33,3
Carl Johans slussar Carl Johan 1815-1818 Kopplade slussar (7) 18,8
Oscars slussar Oscar 1815 Dubbelsluss 4,8
Berg Karl Ludvig Eugen 1819-1820 Dubbelsluss 5,5
Brunnby Frans Gustav Oscar 1820 Dubbelsluss 5,3
Heda Oscar Fredrik 1818-1820 Dubbelsluss 5,2
Borensberg Nicolaus August 1820 Nivåsluss 0,2 73,1
Borenshult Minnets fem slussar 1823-1825 Kopplade slussar (5) 15,3
Motala Föreningen 1818 Nivåsluss 0,1

Västergötland från österRedigera

Sluss Dopnamn Byggår Slusstyp Fallhöjd Höjd över havet
Forsvik Carl XIII 1813 Enkelsluss 3,5
Tåtorp Daniel Thunberg 1814 Bestämmande sluss 0,2
Hajstorp övre Thomas Telford 1822 Dubbelsluss 5,0 91,8
Hajstorp nedre Krigsmakten 1821 Dubbelsluss 5,1
Riksberg Baltzar Bogislaus von Platen 1819-1820 Kopplade slussar (3) 7,5
Godhögen Vetenskaperna 1822 Dubbelsluss 5,1
Norrkvarn övre 2,9
Norrkvarn nedre Samuel Bagge 1822 Enkelsluss 2,9
Sjötorp 7-8 Dubbelsluss 4,6
Sjötorp 6 Jordbruket 1820 Enkelsluss 2,4
Sjötorp 4-5 Dubbelsluss 4,8
Sjötorp 2-3 Adeln, Prästerna 1816-1817 Dubbelsluss 4,8
Sjötorp 1 Konstitutionen 1817 Enkelsluss 2,9 43,8

BilderRedigera

RestriktionerRedigera

Maxgränser för fartyg:[10]

  • Längd 30 m
  • Bredd 7 m
  • Djupgående 2,82 m
  • Fart 5 knop

Den segelfria höjden är 22 m

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Brage, Christina (1987). Skrivet om Göta kanal 1516-1986 : en bibliografi från forskningsprojektet Göta kanal. Göta kanalforskning, 0283-6173 ; 2. Linköping: Univ. Libris 695129 

Externa länkarRedigera