Wismarska tribunalet var en för Sveriges tyska besittningar gemensam överdomstol, sedan de genom Westfaliska freden (1648) hade upphört att, såsom förut i likhet med de övriga tyska staterna, lyda under rikskammarrätten i Speyer. Tribunalen började sin verksamhet 10 maj 1653 efter en preliminärinstruktion; i september 1656 stadfästes triburialsordningen. De pommerska och bremen-verdenska ständerna ägde presentationsrätt vid tillsättandet av lediga platser, med undantag av presidents- och vicepresidentsämbetena, som tillsattes av K.M:t. Assessorernas antal från Bremen-Verden och Pommern var lika stort. Provinserna avlönade ämbetsmännen. Enligt kungligt beslut 14 april 1802 flyttades tribunalet till Stralsund, där det hade sin första session den 19 november samma år, men den 12 januari 1803 biföll K.M:t lantständernas begäran om tribunalets förflyttning till Greifswald, vilken ägde rum 23 juli samma år. Enligt den s.k. "Pommerska kommitténs" förslag beslöt K.M:t 17 september 1810 att namnet tribunal skulle utbytas emot Överappellationsrätt.

Fürstenhof i Wismar, ursprungligen hertigligt residens, sedan lokal för Wismarska tribunalet

Presidenter i Wismarska tribunalet (inkomplett) redigera

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Wismarska tribunalet, 1904–1926.

Noter redigera

  1. ^ ”Stockholm den 4 Jan”. Ordinarie Stockholmiske Posttijdingar: s. 8. 4 januari 1686.