Karl X Gustav med marskalksstav. Att en kunglig person avbildas med staven snarare än de kungliga attributen (riksregalier) avser att framhäva personens militära bedrifter

En fältmarskalk är ett befäl av den högsta graden i många arméer.

Fältmarskalk är i allmänhet som befälsgrad högre än general och den högsta graden inom militärmakten. I många länder är graden avskaffad, eller delas bara ut under krig. I USA motsvaras graden av General of the Army, eftersom beteckningen Marshal har använts mest för polisiära befattningar.

Titeln har funnits i många militärkulturer sedan lång tid tillbaka. Själva ordet kommer av det frankiska mare scalci, ungefär "kunglig hästhållare". Titeln betecknade då befälhavaren för härens beridna del. Under 30-åriga kriget var fältmarskalken underordnad i förhållande till landsherrens generallöjtnant. I de svenska och franska härarna hade fältmarskalkarna oinskränkt militär och betydande politisk befogenhet. I Sverige var dock fältmarskalken underordnad riksmarsken, hans närmaste man var rikstygmästaren.[1]

Fältmarskalken har i de flesta länder symboliserats med en så kallad marskalksstav, vilken ofta ses i porträtt av höga militärer.

I Sverige har totalt 77 fältmarskalkar utsetts, från slutet av 1500-talet till 1824. Sedan 1972 används graden inte i Sverige, och hade då sedan länge beslutats att bara användas i krigstid. I Frankrike heter graden egentligen marskalk av Frankrike. Fältmarskalklöjtnant var en grad i den österrikisk-ungerska armén motsvarande generallöjtnant i andra länder. Alexandros Papagos är den ende som tilldelats hederstiteln fältmarskalk av Grekland (1949), för sina insatser i kriget mot Benito Mussolini 1940.

För olika länders fältmarskalkar, se följande uppslagsord:

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932