Den svenska psalmboken 1695

Svenska kyrkans psalmbok från 1695

Den svenska psalmboken 1695 (ofta omtalad som 1695 års psalmbok, kallas även den karolinska psalmboken, Swedbergs psalmbok eller den Swedbergska psalmboken) var Svenska kyrkans första officiella psalmbok.[1] Den användes i Sverige under åren 1695–1819, i Finland till 1886, i vissa församlingar och väckelsekretsar betydligt längre. 1697 års koralbok kom med många nykomponerade melodier. Drivande kraft var Jesper Swedberg (1653–1735). Swedbergs psalmboksförslag av år 1694 antogs av kungen, men refuserades sedan den tryckts på Swedbergs bekostnad. Den nya psalmboken 1695 byggde ändå till största delen på hans förslag. Refuseringen av i huvudsak 78 nyskrivna psalmer har kallats för "en av våra största litterära skandaler" av Magnus von Platen. Den författare som lämnat de flesta bidragen är dock Haquin Spegel. Övriga viktiga svenska bidragsgivare är Jakob Arrhenius, Gustaf Ållon och Petrus Brask (28 verk). 128 psalmer är hämtade från Göteborgspsalmboken.

1695 års psalmbok
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter ur 1697 års koralpsalmbok.
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter ur 1697 års koralpsalmbok.
OriginalspråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgivningsår1695
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken
Föregås avGöteborgspsalmboken
Efterföljs av1819 års psalmbok

Ett intressant tidsdokument är att HErren och JEsus konsekvent skrivs med två stora begynnelsebokstäver, dock stavas Gud och Kristus med bara en versal.

En finskspråkig psalmbok baserad på denna, senare kallad Gamla psalmboken, sammanställdes under ledning av biskop Johannes Gezelius den yngre och trycktes 1701. Antalet psalmer var detsamma, liksom indelningen i olika avdelningar, men själva psalmerna skiljer sig.

Med * försedd psalm kan också läsas i Den gamla psalmboken: ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker, som ingår i Svenska Akademiens klassikerserie.

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

Psalmer i 1695 års psalmbokRedigera

I. Catechismus författad i Sånger.Redigera

Trones ArtiklarRedigera

Herrans BöönRedigera

Om DöpelsenRedigera

Om Herrans NattwardRedigera

II. Konung Davids PsalmerRedigera

III. Årliga Högtiders PsalmerRedigera

Några Heligas LofsångerRedigera

Advents-PsalmerRedigera

Om Christi Mandoms anammelseRedigera

Jule-högtids Psalmer – Om Christi FödelseRedigera

Ny-Åhrs PsalmerRedigera

Om Jesu Namn och VälgierningarRedigera

Trettonde Dags PsalmerRedigera

Om Christi pino och dödhRedigera

Om Christi BegrafningRedigera

Påska Psalmer – Om Christi UpståndelseRedigera

Om Christi HimmelsfärdRedigera

Pingesdaga Högtijd – Om then Helga AndaRedigera

Om then Hel. TrefallighetRedigera

Uppå S. Michaelis Dagh – Om de heliga englarRedigera

Uppå alla Helgona dagRedigera

Uppå ApostledagarRedigera

IV. Psalmer Öfwer några Söndags EvangelierRedigera

V. Åthskillige Läro-PsalmerRedigera

Om Menniskiones Fall och UpprättelseRedigera

Om Gudz Ord och FörsamlingRedigera

Om HErrans Sabbaths DaghRedigera

Böne-Psalmer för PredikanRedigera

Böne-Psalm efter PredikanRedigera

Om AntichristoRedigera

Om Gudz nådiga BeskyddRedigera

Om Gudz Nådh och Syndernas FörlåtelseRedigera

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga NärwarelseRedigera

VI. Boot-PsalmerRedigera

VII. Psalmer om ett Christeligit LefwerneRedigera

I gemeenRedigera

Thet gyllene A.B.C.D

Om Tolamod och Förnöijelse i GudiRedigera

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och FörachtRedigera

Emot DryckenskapRedigera

Emot Okyskhet och SkörlefnadRedigera

Emot HögfärdRedigera

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och AnfächtningRedigera

IX. Böne-PsalmerRedigera

X. Lof- och Tacksäijelse PsalmerRedigera

XI. Psalmer i åthskillige NödtorfterRedigera

Uthi stora LandzplågorRedigera

Om frijdRedigera

Om Jordenes frucktbarhetRedigera

I Hungers NödhRedigera

Om Hälsa och SundhetRedigera

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällenRedigera

För Öfwerhets-PersonerRedigera

En Konungs Böne-PsalmRedigera
En Arfprinss Böne-PsalmRedigera
En Konglig Råds Böne-PsalmRedigera
Lärares Böne-PsalmRedigera
Psalmer angående DomareRedigera
Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndetRedigera
Barna-PsalmerRedigera
Enkiors och Faderlösas Böne-PsalmRedigera
Een siuk Menniskios Klage-PsalmRedigera
Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdomRedigera
Psalmer för Resande til landz och watnRedigera

XIII. Måltijdz-Psalmer.Redigera

XIV. Morgon- och Afton-PsalmerRedigera

Morgon- eller Afton-psalmRedigera

Morgon-PsalmerRedigera

AftonPsalmerRedigera

Om the Tolf dagsens StunderRedigera

XV. Dödz- och Begrafningz-PsalmerRedigera

Beredelse-Psalmer emot DödenRedigera

Suckan i DödzångestRedigera

Begrafnings-PsalmerRedigera

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter DödenRedigera

Om then Yttersta DomenRedigera

Om then osaliga EwighetenRedigera

Om thet ewiga LifwetRedigera

Se ävenRedigera

Texten till Den svenska psalmboken 1695 finns på Wikisource.

Olika utgåvorRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Anders Cullhed (15 januari 1996). (på svenska)Poesi i psalmbok och psaltare (Dagens nyheter). https://www.dn.se/arkiv/kultur/poesi-i-psalmbok-och-psaltare/. Läst 15 januari 2017. 

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera