Vi tror på en allsmäktig Gud är en lovpsalm (tillika "ståpsalm") av Martin Luther från 1524 som översattes av Olaus Petri redan 1530 med titelraden "Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh". Den togs inte med i Den svenska psalmboken 1986, men i 1695 års psalmbok anges inte Luther ha del i upphovet utan endast Olaus Petri nämns som upphovsman. Ursprunget är den latinska hymnen Credo in Deum Patrem, den apostoliska trosbekännelsen.

Psalmen introduceras 1536 med orden: Tronnes beke[n]nilse

Psalmen inleds 1695 med orden:

Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh
Som all ting i sino Orde/ Skapat hafwer härligh och godh

Melodin är av medeltida upphov enligt 1939 års koralbok. I 1921 års koralbok med 1819 års psalmer anges att melodin är från 1524 och hämtad ur Johann Walthers och Martin Luthers koralsamling Geystlische Gesangbuch.

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Vi tror på en allsmäktig Gud finns på Wikisource.