Jesus Kristus är vår hälsa är en nattvardspsalm med tolv verser som fanns med i 1695 års psalmbok första gången. Högmarck (1736) uppger att den ursprungliga latinska hymnen Jesus Christus nostra salus är författade av Jan Huss. I en tryckt version från 1767 anges upphovet vara "J. Huss, D. Luther, L. Petri". I 1819 års psalmbok anges psalmen vara skriven av Johannes Hus (vers 1-2) omkring 1400-talet och bearbetades och utökades av Martin Luther 1524 för att översättas av Olaus Petri 1530, alltså inte Laurentius Petri, (årtalen anges först 1937 då psalmen bara har elva verser). 1986 har Hus insats ersatts med uppgift om "Latinsk sång 1300-talet" och att psalmen bearbetades av Anders Frostenson 1979.

Luthers psalm i Geystliche gesangk Buchleyn 1524.

Melodin är från 1400-talet, nedtecknad i Erfurt 1524. Men i koralboken 1921 års koralbok med 1819 års psalmer anges att melodin har medeltida ursprung men inte användes i 1697 års koralbok och inte heller fanns med i J.C.F. Haeffners koralböcker. I 1939 års koralbok anges den melodi som sedan 1986 används till Prisad högt av herdars skara.

Publicerad i redigera

Koralbearbetningar redigera

Orgel redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. XXIII. Libris 19748517 
  2. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. XII. Libris 13554587 
  3. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 13-15. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  4. ^ Then Swenska Psalm-Boken, Medh the stycken som ther til höra, och på föliande blad opteknade finnas. Stockholm: Johann Jacob Genath. 1694. sid. 16-17. Libris 2519154 
  5. ^ Belotti, Michael (2012). Franz Tunder. Sämtliche Orgelwerke. Tyskland: Breitkopf & Härtel 

Externa länkar redigera

 
Wikisource
Texten till Jesus Kristus är vår hälsa finns på Wikisource.