Gud vare lovad, han som i sin godhet

Gud vare lovad! Han som i sin godhet är en gammal nattvardspsalm i sex verser som fanns med i 1695 års psalmbok. Den återkom först långt senare i Psalmer & visor 76/82 med tre verser. I 1986 års psalmbok anges upphovet vara en originaltext av Martin Luther från 1524 som översattes av Anders Frostenson 1976. Vem som skrev eller översatte texten 1695 framgår inte av den 1767 tryckta versionen av psalmboken, då anges endast upphovet vara "Kyrie Eleeson". I den Finlandssvenska psalmboken 1986 anges Olaus Petri (1536) som översättare.

Psalmens inledningsord 1650 löd:

Gudh ware lofwat och högeliga prisat
Som oss hafwer så wäl spisat

Melodin är en tysk medeltida melodi nedtecknad i Wittenberg 1524.

Publicerad iRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. XXXVI. Libris 19748517 
  2. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. XIII. Libris 13554587 
  3. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 15-16. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  4. ^ Then Swenska Psalm-Boken, Medh the stycken som ther til höra, och på föliande blad opteknade finnas. Stockholm: Johann Jacob Genath. 1694. sid. 17-18. Libris 2519154 

Externa länkarRedigera

Texten till Gud vare lovad, han som i sin godhet finns på Wikisource.