O helge Ande, dig vi ber är en pingstpsalm i fyra verser, vars första vers i 1819 års psalmbok anges vara från medeltiden, medan övriga verser tillskrivs Martin Luther från 1524.[1] Psalmen översattes troligen av Olaus Petri 1536 och bearbetades av Johan Olof Wallin 1814 och 1816. Efter en bearbetning av Anders Frostenson 1983 ändrades den gamla titelraden Dig, Helge Ande, bedja vi till dagens och Wallins insatser nämns inte i 1986 års psalmbok, ej heller att första versen kan ha annat ursprung än Luther.[2]

Psalmens verser inleds 1695 med orden:

1. Nu bedie wij then Helga And. Om een sann tro och rätt förstånd.
2. O ädla lius gif oss titt skeen! Lär oss JEsum Christum känna allen
3. O kärleks eld upptänd wår sinn! Gif oss allom thet i hiertat in
4. O högsta tröst i alla nödh! Hielp at wij eij fruchte skam eller dödh

Melodin är en medeltida leismelodi, nedtecknad i Erfurt 1524.[2] I 1921 års koralbok med 1819 års psalmer anges att källan för melodin både 1695 och 1819 är Geystlische Gesangbuch från 1524.

Publicerad i redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ "Första versen finns återgiven av Berthold von Regensburg (d. 1272). Med viss rätt kan dock denna text räknas till Lutherpsalmerna, då ju han tagit upp den och tilldiktat den.” (Oscar Lövgren, Psalm- och sånglexikon, 1964, sp. 400)
  2. ^ [a b c] Psalmer och sånger. Örebro: Libris. 1987. Libris 7623713. ISBN 91-7214-134-4 
  3. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. XXXV. Libris 19748517 
  4. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. LXXIX. Libris 13554587 
  5. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 172-173. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Externa länkar redigera