Kom, Helge Ande, till mig in är en böne- och pingstpsalm med nio verser, med tyskt ursprung, O Heiliger Geist kehr zu uns ein, av Michael Schirmer och med okänd svensk översättare från 1694. Texten bearbetades av Olov Hartman 1978.[1]

Texten lyder 1695 i inledningen:

O Helge And kom til migh in
Uplys min siäl, uptänd mitt sinn

Melodin är en tysk folkvisa från cirka 1504, nedtecknad i Ain schöns newes Christlichs Lyed 1530 och i Nürnberg 1534 och samma melodi som användes till psalmerna Du folk av ädla fäders stam, Förfäras ej du lilla hop, O Gud, giv oss din Andes nåd och O Herre Gud barmhärtig var.[1] Enligt 1697 års koralbok fanns ingen psalm som använde samma melodi.

Publicerad somRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c] Psalmer och sånger. Örebro: Libris. 1987. Libris 7623713. ISBN 91-7214-134-4