Kom, helge Ande, till mig in

Kom, Helge Ande, till mig in är en böne- och pingstpsalm med nio verser, med tyskt ursprung, O Heiliger Geist kehr zu uns ein, av Michael Schirmer och med okänd svensk översättare från 1694. Texten bearbetades av Olov Hartman 1978.

Texten lyder 1695 i inledningen:

O Helge And kom til migh in
Uplys min siäl, uptänd mitt sinn

Melodin är en tysk folkvisa från cirka 1504, nedtecknad i Ain schöns newes Christlichs Lyed 1530 och i Nürnberg 1534 och samma melodi som användes till psalmerna Du folk av ädla fäders stam, Förfäras ej du lilla hop, O Gud, giv oss din Andes nåd och O Herre Gud barmhärtig var. Enligt 1697 års koralbok fanns ingen psalm som använde samma melodi.

Publicerad somRedigera

Texten till Kom, helge Ande, till mig in finns på Wikisource.