Vi på jorden leva här (Mitten wir im Leben sind) är en psalm av Martin Luther från 1524, där första versen anges ha ursprung i den latinska växelsången Media vita in morte sumus från 1200-talet. Texten översattes till svenska av Olaus Petri 1529 eller Laurentius Petri Nericius, hans bror. Psalmen var en begravningspsalm, som prästen kunde använda för avlidna som på något vis felat i livet men ändå ansågs vara berättigade till en "Christelig begrafning" [1]. Texten bearbetades av Johan Olof Wallin 1819 och flyttades då från kategorin begravningspsalmer till en psalm att sjungas på botdagen.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Wij som lefwe i werlden här
Äre dödsens fångar
Hwem få wij som hielpen är
Then wij efterlånge

Melodin är enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer av medeltida ursprung hämtad från Geystlische gesank Buchleyn från 1524 och då omarbetad av Martin Luther och Johann Walter.

Publicerad i redigera

Externa länkar redigera

Källor redigera

  1. ^ Högmarck, Lars, Psalmopoeographia, 1736, s. 114
  2. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. XXIII. Libris 19748517 
  3. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. LXXIII. Libris 13554587 
  4. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 250-251. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
 
Wikisource
Texten till Vi på jorden leva här finns på Wikisource.