Gladeligh wele wij Haleluia siunga är en till svenska (och danska) översatt psalmtext från teologen Johann Agricolas tyska Fröhlich wollen wir Halleluja.

Melodin förekommer i skrift första gången i Thomissöns koralbok 1569 och antas vara av äldre danskt ursprung.

Publicerad i redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. LXXVI. Libris 13554587 
  2. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 161-162. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Externa länkar redigera