Lista över psalmer efter innehåll

så sjunker livets fröjd men hoppet oss lyser än i kvalens natt och bådar efter vandringsloppet en högre oförgänglig skatt

Detta är en lista över psalmer i svensk tradition, sorterade efter innehåll. Psalmerna är främst hämtade från Den svenska psalmboken med tillägg.[1] Listan är ordnad utifrån psalmernas innehåll i förhållande till kyrkoåret, som den presenteras i Den svenska psalmboken i innehållsförteckningen "Tematiskt ordnad psalmregister"[1].

Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Den innehåller inte bara sånger från Svenska kyrkans psalmböcker, utan även från andra kristna sångböcker, till exempel Psalmer och sånger (P&S), Segertoner, Sionstoner, Cecilia, Frälsningsarméns sångbok och Kyrkovisor för barn. Listan begränsas till sånger och psalmer som allmänt sjungs på svenska eller på andra nordiska språk i Sverige.

Numreringen framför psalmen är tagen ur respektive psalmbok:

Psalmer ordnade efter innehåll Redigera

Lovsång och tillbedjan Redigera

Fader, Son och Ande Redigera

Innefattar både psalmer om Treenigheten och psalmer om de tre gudomspersonerna (Fadern, Sonen och Anden) var för sig.

Treenigheten Redigera

Innehåller dels psalmer om den treenige Guden, dels, och framför allt, bönepsalmer riktade till honom, ofta en vers per gudomsperson eller aspekt av Gud.

Gud, vår Skapare och Fader (Fadern, vår Skapare och Uppehållare) Redigera

Jesus, vår Herre och broder Redigera

Anden, vår Hjälpare och tröst Redigera

Kyrkan och nådemedlen Redigera

Kyrkan Redigera

Även relevant:

Ordet Redigera

Dopet Redigera

Även relevant:

Nattvarden Redigera

Även relevanta:

Helg och gudstjänst Redigera

Vigsel Redigera

Även relevant:

Vittnesbörd - tjänst - mission Redigera

Kyrkan och Gudstjänsten Redigera

Kyrkoåret Redigera

Advent Redigera

Även relevanta:

Jul Redigera

Trettondedag jul Redigera

Fastan Redigera

Även relevant:

Påsk Redigera

Kristi himmelsfärds dag Redigera

Även relevanta:

Pingst Redigera

Även relevanta:

Den helige Stefanos dag eller Annandag jul Redigera

Kyndelsmässodagen Redigera

Jungfru Marie bebådelsedag Redigera

Kristi förklarings dag Redigera

Den helige Mikaels dag Redigera

Även relevanta:

Tacksägelsedagen Redigera

Alla helgons dag Redigera

De hädangångnas minne Redigera

Alla själars dag Redigera

Domssöndagen Redigera

Även relevant:

Vid kyrkoårets slut Redigera

Dagens och årets tider Redigera

Morgon Redigera

Även relevant:

Under dagen Redigera

Även relevant:

Kväll Redigera

Även relevant:

Helgsmål Redigera

Söndagskväll Redigera

Årsskifte Redigera

Även relevant:

Årstiderna Redigera

Även relevanta:

Att leva av tro Redigera

Även relevant:

Stillhet - meditation Redigera

Bönen Redigera

Även relevant:

Sökande - tvivel Redigera

Även relevant:

Kallelse Redigera

Även relevant:

Bättring - omvändelse Redigera

Även relevant:

Skuld - förlåtelse Redigera

Även relevant:

Förtröstan - trygghet Redigera

Även relevant:

Glädje - tacksamhet Redigera

Vaksamhet - kamp - prövning Redigera

Efterföljd - helgelse Redigera

Även relevant:

Tillsammans i världen Redigera

Innehåller psalmer med utpräglat allmänmänskliga motiv - till exempel samhällsfrågor, arbetsglädje, måltider, barn och familj.

Även relevant:

Barn och familj Redigera

Framtiden och hoppet Redigera

Pilgrimsvandringen Redigera

Livets gåva och gräns Redigera

Även relevant:

Kristi återkomst Redigera

Även relevant:

Himlen Redigera

Även relevant:

Psalmer på andra nordiska språk Redigera

Från Danmark Redigera

Från Finland Redigera

Många fler svenskspråkiga psalmer har ursprung i Finland, listan är ofullständig och innefattar endast psalmer och sånger som också sjungs i Sverige.

Flera av dessa psalmer är av finlandssvenskt ursprung och sjungs också på svenska i Finland. Trots rubriken i Den svenska psalmboken är inte alla psalmer ursprungligen från Finland.

Under annan rubrik Redigera

Från Norge Redigera

Psaltarpsalmer och cantica Redigera

Bibelvisor och kanon Redigera

Liturgiska sånger Redigera

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ [a b] Den svenska psalmboken med tillägg. 2020. sid. 6