O Gud vi love dig, o Herre är en fri översättning till den urgamla hymnen "Te Deum laudamus". Den finns i finländska handskrifter från 1500-talets slut och i senare tryckta psalmböker. I Göteborgspsalmboken 1650 anges D. Mart. Luth. som författare till versionen sida 18-20 medan versionen sida 20-22 har överskriften Canticum Ambrosij & Augustini och överensstämmer ordagrant bortsett från stavningen med versionen i 1695 års psalmbok.

Första versen i Martin Luthers version lyder 1650:

O Gudh wij lofwe tigh/ O HERre wij tacke tigh
Tigh, Fader i Ewigheet/ Prijsar Werlden widt och bredt.
All Englar och Himmels Häär/ Och alt thet som skapat är
Sampt Cherubim och Seraphim/ Siunga Loff i all sinn

I 1695 års psalmbok (tryckt 1767)är texten bearbetad och signeras med latinska upphovet: Ambrosius. Augustinus.

Psalmen inleds 1695:

O Gudh wij lofwe tigh/ O HErre wij tacke tigh
Tigh, ewige Fader/ Wördar hela werlden
Tigh prisa alle Änglar/ himlar och alla kraffter
Tigh prisa Cherubim och Seraphim/ siungandes utan ända

Publicerad iRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. II. Libris 19748517 
  2. ^ Een liten Songbook til at bruka i Kyrkionne. Stockholm: Laurentsson. 1553. Libris 19748506 
  3. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. II. Libris 13554587 
  4. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 18-22. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  5. ^ Then Swenska Psalm-Boken, Medh the stycken som ther til höra, och på föliande blad opteknade finnas. Stockholm: Johann Jacob Genath. 1694. sid. 6-7. Libris 2519154 

Externa länkarRedigera