Mitt hjärta, fröjda dig är en gammal psalm i fyra verser av Johannes Olearius från 1671.[1] Psalmen inleds med orden:

Mitt hierta frögda tigh
låt siäl och sinnen röras

Ragnar Holte bearbetade 1985 Ållons version från 1694.[1]

I 1697 års koralbok anges att melodin är densamma som för psalmerna Väl mig i evighet (nr 241), Nu tacka Gud, allt folk (nr 305), O store Allmakts-Gud (nr 324), och O Gud, som skiftar allt (nr 333) vars melodi (2/2, Ess-dur) är skapad av Johann Crüger från 1647, tryckt 1648 i hans Praxis pietatis melica och samma som till den senare skrivna psalmen Med pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka.[1] Ursprunget till den tonsättningen är en komposition från Leipzig publicerad 1630/1636, möjligen skapad av Martin Rinkart.

Publicerad som redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ [a b c d] Psalmer och sånger. Örebro: Libris. 1987. Libris 7623713. ISBN 91-7214-134-4 
 
Wikisource
Texten till Mitt hjärta, fröjda dig finns på Wikisource.