Nu kommen är vår påskafröjd är en gammal påskpsalm i sju verser av Olaus Petri från 1536 som Johan Olof Wallin bearbetade 1819. Ursprunget är en latinsk hymn från "gamla tiden" enligt 1937 års psalmbok, vilket 1986 kallas "fornkyrklig" latinsk hymn. Göran Bexell bearbetade psalmen 1983, men alla sju verserna är kvar, dock har sista versens egenskap som ståvers tagits bort.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Nu är kommen wår Påska-frögd
Wij lofwom Christ i himels högd

Enligt 1697 års koralbok används inte melodin till någon annan psalm, men två hundra år senare framgår i Koralbok för Nya psalmer, 1921 att det är samma melodi som till psalmen När vintermörkret kring oss står (1921 nr 511) och Dig lyft, min själ, och skåda kring (1921 nr 655). Senare uppgifter anger därtill Du som oss frälst ur syndens band (1986 nr 474), Nu låt oss fröjdas med varann (1986 nr 466).

Nu kommen är vår påskafröjd (filinformation)
Ragnar Schöblom spelar Nu kommen är vår påskafröjd på psalmodikon, oktober 1968.


Publicerad i redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. XXX. Libris 19748517 
  2. ^ Een liten Songbook til at bruka i Kyrkionne. Stockholm: Laurentsson. 1553. Libris 19748506 
  3. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. LXXIIII. Libris 13554587 
  4. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 157-158. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Externa länkar redigera