Käre Jesus, vi är här är en psalm i tre verser med text av Tobias Clausnitzer från 1663 (Liebster Jesu, wir sind hier). Översatt för 1695 års psalmbok av Petrus Lagerlöf 1694 under titeln "Hit, o Jesu, samloms vi", en titel som var oförändrad i både 1819 års och 1937 års psalmböcker. För 1986 års psalmbok bearbetades och delvis nyöversattes psalmen av Olle Nivenius år 1984.

Psalmens inledningsord 1695 är:

Hijt, o JEsu! samloms wij
At titt helga Ord fåå höra

Melodin som används i 1986 års psalmbok är av Johann Rudolph Ahle och komponerades år 1664 och är samma melodi som till psalmerna Jesu, du, som i din famn och Du som var den minstes vän. 1697 års koralbok använder en melodi av Wolfgang Carl Briegel.

Publicerad somRedigera

  • Nr 232 i 1695 års psalmbok med titelraden "Hit, o Jesu, samloms vi".
  • Nr 328 i 1819 års psalmbok med titelraden "Hit, o Jesu, samloms vi", under rubriken "Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter: Lärare och åhörare: Gudstjänstens glädje och högtidlighet".
  • Nr 13 i Sionstoner 1935 med titelraden "Hit, o Jesu, samlas vi", under rubriken "Inledning och bön".
  • Nr 212 i 1937 års psalmbok med titelraden "Hit, o Jesu, samloms vi", under rubriken "Helg och gudstjänst".
  • Nr 406 i 1986 års psalmbok under rubriken "Helg och gudstjänst".
  • Nr 261 i Lova Herren 1987 med titelraden "Hit, o Jesu, samloms vi", under rubriken "Gemenskap i bön och Ordets betraktande".
  • Nr 175 i Finlandssvenska psalmboken 1986 under rubriken "Gudstjänsten".
Texten till Käre Jesus, vi är här finns på Wikisource.