Gud är vår starkhet och vårt stöd

Gud är vår starkhet och vårt stöd är en gammal psalm i sex verser som utgår från Psaltaren 46. Originaltexten är skriven av Sebaldus Heyden, troligen 1537 som enligt 1937 års psalmbok bearbetades av Sigfrid Aronus Forsius 1614 och efter tvåhundra år av Johan Olof Wallin 1818 innan Anders Frostenson bearbetade psalmen till tre verser 1980.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Gudh är wår starckheet och tilflycht
Wår hielp i nöder alla

Enligt 1697 års koralbok används samma melodi till psalmerna Dig, Jesus, vare evigt pris (nr 21), Ditt namn, o Gud, jag lova vill (nr 106), Gud låter sina trogna här (nr 195), Du själv förordnat, store Gud (nr 200), Var man må nu väl glädja sig (nr 219) och Mitt hierta nu fast gläder sigh (nr 304).

Melodin nedtecknad i Etlich Christlich Lieder i Wittenberg 1533, uppges i 1986 års psalmbok vara en "tysk folkvisa".

Publicerad somRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Gud är vår starkhet och vårt stöd finns på Wikisource.