Öppna huvudmenyn

Dig, Herre, vill jag prisa är en morgonpsalm i sex verser införd i 1695 års psalmbok. Texten är skriven av Bartholomäus Ringwaldt.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Tig, Herre, wil jag prisa
I thenna morgonstund

Enligt 1697 års koralbok användes samma melodi som till Alt folck skal nu här höra (nr 58), Tu som wil HErran tiena (nr 90), Lustig af hiertans grunde (nr 345) och Tigh Fader wil jagh prisa (nr 373).

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Dig, Herre, vill jag prisa finns på Wikisource.