Jesus är mitt liv och hälsa är en gammal psalm i sju verser av Johann Gerdes (Gerdessen) från 1664. I 1819 års psalmbok anges att psalmen översattes av Stefan Muraeus Larsson, men i nästa psalmbok, 1937, finns han inte omnämnd, utan Andreas Canuti Brodinus anges som den som översatt/bearbetat texten 1671.

Psalmen inleds 1695 med orden:

JEsus är mitt lijf och hälsa
JEsus är min ädla kron

Melodin nedtecknad i den tyska koralboken Arien oder Melodeyen under tidigare delen av 1600-talet.

Publicerad somRedigera

Se ävenRedigera

Texten till Jesus är mitt liv och hälsa finns på Wikisource.