Öppna huvudmenyn

Dig vare lov och pris, o Krist är en gammal lovpsalm i tre verser med ursprung i en latinsk hymn från medeltiden. Den svenska översättningen, tryckt 1553, gjordes av okänd efter en dansk översättning "Teg wære loff oc prijss o Herre Christ" tryckt 1528.

Psalmen inleds 1695 med orden:

Tigh ware lof och prijs O Christ
Wälsignad är then dagh förwist

Melodin (Frygisk på E, 4/4 alt. 2/2) är från en sanctus-trop på 1300-talet, bearbetad 1529 vid publiceringen i den danska Rostockerhandboken och publicerad i Sverige i Een lijten Song-book 1553 (möjligen med texten). Enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 används den också till psalmen Vi lova dig, o store Gud (1819 nr 139, 1986 nr 55) och Vi tro på Gud, som himmel, jord (1921 nr 522, 1937 nr 27).

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Dig vare lov och pris, o Krist finns på Wikisource.