Så har nu denna dag är en gammal kvällspsalm i fem verser av Samuel Columbus. Den trycktes 1674 i hans skrift "Odae sveticae" men Jesper Swedberg omarbetade 1694 en av stroferna (den andra) till två nya verser då den borttagna inte ansågs ha biblisk karaktär. Versmåttet anses ovanligt i psalmsammanhang (jambisk vers i sexradiga strofer med "manliga rim" som flätas aabccb).

Psalmens första vers 1695 lyder:

Nu hafwer thenne dagh
Alt efter Gudz behagh
Sin ändtlig ända nådt
Och natten sömnens wän
har åter nu igen
I liusets rum upstådt

Melodin är en tonsättning av Gustaf Düben d.ä. från 1674.

Publicerad somRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Så har nu denna dag finns på Wikisource.